FileMaker 14 Server

Specyfikacje techniczne

FileMaker Server 14

Zawartość

FileMaker Server 14 jest dostępny tylko jako pakiet do pobrania. Obejmuje on oprogramowanie oraz odnośnik do elektronicznego certyfikatu licencji, który zawiera klucz licencji niezbędny do instalacji. Dokumentacja produktu jest dostępna w Internecie w formacie PDF (EN).

Obsługiwane języki: międzynarodowy angielski, francuski, włoski, niemiecki, szwedzki i japoński. Wersja serwera FileMaker opracowana przez WinSoft International będzie w pełni wspierać języki Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Indii.

Zgodność

FileMaker Server 14 współpracuje z następującymi klientami: FileMaker Pro 14, FileMaker Pro 14 Advanced, FileMaker Pro 13, FileMaker Pro 13 Advanced, FileMaker Pro 12, FileMaker Pro 12 Advanced, FileMaker Go 14, FileMaker Go 13, oraz FileMaker WebDirect.

Przed połączeniem z FileMaker Server 14 należy zastosować najnowsze aktualizacje bezpieczeństwa w programach FileMaker Pro 13, FileMaker Pro 12  oraz FileMaker Go 13. Więcej informacji (EN)

Rozwiązania z FileMaker Pro 11 i wcześniejszych wersji muszą zostać przekonwertowane do najnowszego formatu plików przed umieszczeniem na FileMaker Server 14. Więcej informacji o konwertowaniu rozwiązań FileMaker pochodzących sprzed wersji 12 (EN).

Wymagania systemowe

Uwaga: OS X Yosemite 10.10, Windows 7, OS X Mountain Lion oraz OS X Mountain Lion Server nie są już objęte pomocą techniczną. Przed przejściem na program FileMaker Server 14 należy zaktualizować system operacyjny.

Systemy operacyjne*

Windows Server 2012 R2 Standard Edition z aktualizacją (patrz Microsoft KB 2919355)

Windows Server 2012 Standard Edition (Zapoznaj się z listą nieaktualnych technologii†)

Windows Server 2008 R2 SP1 Standard Edition, Enterprise Edition

OS X Mavericks 10.9

*Podana wersja to wymagania minimalne. Program FileMaker Server może współpracować z nowszymi systemami operacyjnymi certyfikowanymi przez firmę FileMaker, Inc. Systemy operacyjne niewymienione w tabeli powyżej mogą działać, ale nie zostały przetestowane i nie są objęte pomocą techniczną.

Wymagania sprzętowe

Do uruchomienia FileMaker Server zaleca się wyznaczyć osobny komputer.

Serwer bazy danych
Minimalne Zalecane
Procesor: dwurdzeniowy
RAM: 4 GB
Dysk twardy: 80 GB lub więcej, w zależności od wielkości plików, minimalna ilość wolnego miejsca to 10 GB
Procesor: czterordzeniowy
RAM: 8 GB
Dysk twardy: 80 GB lub więcej, w zależności od wielkości plików, minimalna ilość wolnego miejsca to 10 GB
Serwer rezerwowy

W przypadku, gdy uruchamiany jest serwer rezerwowy, wymagane są dwa komputery serwerowe z identyczną konfiguracją. Obie maszyny muszą spełniać lub przekraczać zalecane wymagania sprzętowe podane powyżej, a nie minimalne wymagania.

FileMaker WebDirect

Obsługiwane przeglądarki internetowe:

Funkcja FileMaker WebDirect jest dostępna za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Obsługiwane przeglądarki to m.in.:

Przeglądarki na komputerach stacjonarnych Przeglądarki na urządzeniach mobilnych
Safari 8.x Mobile Safari 8.x na iOS 8.1
Chrome 38 lub późniejszy Chrome 38 lub późniejszy na Android 4.4.x
Internet Explorer 11.x
Internet Explorer 10.x (patrz lista nieaktualnych technologii†)

Ograniczenia dotyczące przeglądarek mobilnych
Poniższe ograniczenia dotyczą uruchamiania FileMaker WebDirect na przeglądarkach mobilnych:

  • - Pola kontenerów pozwalają tylko na przeglądanie treści.  Wstawianie, eksport i edycja danych kontenerów nie jest obsługiwane.
  • - Niektóre okna dialogowe nie są zoptymalizowane do interfejsu dotykowego

Wymagania dotyczące urządzeń mobilnych*

Minimalne Zalecane
iOS iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad z wyświetlaczem Retina (czwarta generacja: iPad Air 2
iPad mini 3
Android Pamięć: 2 GB RAM lub więcej
Procesor: procesor czterordzeniowy 1,4 GHz lub wyższy
Rozmiar ekranu: 10,1 cala
Pamięć:3 GB RAM lub więcej
Procesor:procesor czterordzeniowy 2,3 GHz lub wyższy
Rozmiar ekranu: 10,1 cala

* FileMaker WebDirect może działać na innych urządzeniach nie podanych w tabeli powyżej, ale urządzenia takie nie zostały przetestowane i nie są objęte pomocą techniczną.

Wymagania dotyczące sieci mobilnej

Wymagane jest połączenie sieciowe ze stałą siłą i jakością sygnału.

Obsługiwane sieci mobilne
WiFi LTE 4G
Zalecane konfiguracje sprzętowe:
Zalecane konfiguracje serwera do publikacji w Internecie
Liczba jednoczesnych użytkowników funkcji FileMaker WebDirect Pamięć RAM Procesor
1-6 Drugi komputer nie jest wymagany; instalację można wykonać na serwerze bazy danych
7-16 8 GB 4 rdzenie
16-26 12 GB 8 rdzeni
27-50 16 GB 12 rdzeni
Jednoczesne połączenia

FileMaker WebDirect jest udostępniany poprzez połączenia jednoczesne w FileMaker Server 14. Każde okno lub karta przeglądarki liczy się jako jedno połączenie. Jedno połączenie jednoczesne zapewniane jest z FileMaker Server 14. Dodatkowe połączenia można zakupić poprzez konsolę administratora serwera FileMaker lub w sklepie FileMaker. Dowiedz się więcej o połączeniach jednoczesnych (EN).

Obsługiwane języki

Międzynarodowy angielski, francuski, włoski, niemiecki, szwedzki, japoński, niderlandzki, hiszpański, chiński uproszczony, koreański i brazylijski portugalski

Więcej informacji

Więcej informacji na temat FileMaker WebDirect można znaleźć w Poradniku FileMaker WebDirect (EN).

Pojemności

Tabela poniżej zawiera przetestowane i teoretyczne limity połączeń jednoczesnych obsługiwanych przez FileMaker Server 14. Przetestowane wartości maksymalne odzwierciedlają wydajność konfiguracji testowej i nie stanowią gwarancji działania.

FileMaker Server 14
Typ klientów Przetestowane Dopuszczalne maksimum
FileMaker Pro 250 Bez ograniczeń*
Własne publikowanie w Internecie (CWP)* 200 2000
Połączenia jednoczesne dla FileMaker Go i FileMaker WebDirect 100 100
ODBC/JDBC 50 Bez ograniczeń*

*Liczba połączeń jest ograniczona wyłącznie możliwościami sprzętu i systemu operacyjnego oraz konstrukcją bazy danych.

**Z jednego połączenia funkcji CWP w Internecie może korzystać wielu użytkowników. Liczba połączeń CWP dotyczy jednocześnie zgłaszanych żądań, a nie trwałych połączeń.

Sieć - wymagania klientów

FileMaker Pro Każdy klient FileMaker Pro i FileMaker Pro Advanced wymaga licencjonowanej kopii oprogramowania.
ESS Zapoznaj się z listą obsługiwanych sterowników (EN).

Dodatkowe wymagania i informacje

Technologia Wymagania
Java

FileMaker Server 14 ma obecnie certyfikat współpracy z JRE 1.8.0_31. Minimalna wymagana wersja Javy to JRE 1.8.0_31. Więcej informacji (EN)

PHP

Instalacja programu FileMaker Server 14 obejmuje składniki potrzebne do korzystania z języka PHP, w tym mechanizm PHP, interfejs FileMaker API dla języka PHP i dokumentację. Należy korzystać z najnowszej wersji języka PHP certyfikowanej przez firmę FileMaker, Inc.

W systemie Windows potrzebna jest wersja PHP 5.5.16
W systemie OS X 10.10 potrzebna jest wersja PHP 5.5.14
W systemie OS X 10.9 potrzebna jest wersja PHP 5.4.24

Konsola administratora

Dostęp do konsoli administratora serwera FileMaker uzyskiwany jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej na komputerze mającym dostęp przez sieć do serwera FileMaker Server 14. Obsługiwane przeglądarki to m.in.:

Safari 7.x oraz Safari 8.x
Internet Explorer 10.x oraz 11.x
Chrome 38 lub późniejszy

Powyżej podano minimalne wymagane wersje. Konsola administratora serwera FileMaker może również współpracować z nowszymi wersjami przeglądarek certyfikowanymi przez firmę FileMaker, Inc.

Obsługiwane źródła danych ESS

MS SQL Server 2008 R2
MS SQL Server 2012 SP1
MySQL 5.6 Community Edition (bezpłatna)
Oracle 12c

Zabezpieczenia

Obsługuje szyfrowanie nieużywanych danych zgodnie z AES-256, podczas gdy pliki rozwiązań są szyfrowane przez FileMaker Pro 14 Advanced. Udostępnianie, odczyt oraz zapis plików szyfrowanych AES-256 jest obsługiwane przez wszystkie produkty platformy FileMaker 14.

Obsługuje SSL z szyfrowaniem przesyłanych danych zgodnie z AES-256, podczas gdy pliki rozwiązań są hostowane przez FileMaker Server 14.

Obsługuje certyfikaty SSL zewnętrznych instytucji (Certificate Authority), aby zapobiegać atakom przez pośrednika, gdy pliki rozwiązań są hostowane przez FileMaker Server 14.

Nieaktualne i wycofane technologie

Firma FileMaker, Inc. stale inwestuje w najnowsze technologie z myślą o doskonaleniu platformy FileMaker. Z tego powodu niektóre funkcje i systemy operacyjne dezaktualizują się i nie będą obsługiwane w przyszłych wersjach programu FileMaker.

Wyświetl listę nieaktualnych technologii (EN).
FileMaker DevCon 2015

Zarejestruj się teraz (EN) Konferencja Dla Deweloperów FileMaker 2015


Cykl szkoleń na temat platformy FileMaker: podstawy

Pobierz bezpłatny e-bookSpołeczność FileMaker

Dołącz za darmo (EN)


FileMaker — historie klientów

Poznaj z życia wzięte zastosowania