Specyfikacje techniczne

FileMaker Server 15

Zawartość

FileMaker Server 15 jest dostępny tylko jako pakiet do pobrania. Obejmuje on oprogramowanie oraz odnośnik do elektronicznego certyfikatu licencji, który zawiera klucz licencji niezbędny do instalacji. Dokumentacja produktu (EN) jest dostępna w Internecie w formacie PDF.

Obsługiwane języki obejmują: arabski, hebrajski, hindi, czeski, polski, rosyjski, turecki, grecki, rumuński, węgierski, języki środkowo- i wschodnioeuropejskie, angielski międzynarodowy, francuski, włoski, niemiecki, szwedzki, japoński

Zgodność

FileMaker Server 15 obsługuje następujące programy klienckie:

  • FileMaker Pro 15, 14 oraz 13.0.9
  • FileMaker Pro 15, 14 oraz 13.0.9 Advanced
  • FileMaker Go 15, 14 oraz 13.0.9
  • FileMaker WebDirect

Należy w tym oprogramowaniu zastosować najnowsze aktualizacje zabezpieczeń, zanim będzie się nimi można łączyć z FileMaker Server 15. Niektóre funkcje mogą nie być w pełni kompatybilne wstecz. Więcej informacji (EN)

Rozwiązania z FileMaker Pro 11 i wcześniejszych wersji muszą zostać przekonwertowane do najnowszego formatu plików przed umieszczeniem na FileMaker Server 15. Więcej informacji (EN) o konwertowaniu rozwiązań FileMaker pochodzących sprzed wersji 12.

Wymagania systemowe

Uwaga: OS X El Capitan 10.11, Windows Server 2012 Standard Edition oraz OS X 10.9 Mavericks nie są już obsługiwane. Przed przejściem na FileMaker Server 15 należy zaktualizować system operacyjny.

Systemy operacyjne*
Windows Server 2012 R2 Standard Edition z aktualizacją (patrz Microsoft KB 2919355)
Windows Server 2008 R2 SP1 Standard Edition
Windows Server 2008 R2 SP1 Enterprise Edition
macOS Sierra 10.12
OS X Yosemite 10.10

*Podana wersja to wymagania minimalne. Systemy operacyjne niewymienione w tabeli powyżej mogą działać, ale nie zostały przetestowane i nie są objęte pomocą techniczną. Do instalacji FileMaker Server w systemie Windows wymagane jest połączenie internetowe.

Wymagania sprzętowe

Do uruchomienia FileMaker Server zaleca się wyznaczyć osobny komputer.

Minimalne Zalecane
Procesor: dwurdzeniowy
RAM: 8 GB
Dysk twardy: 80 GB lub więcej, w zależności od wielkości plików
Procesor: czterordzeniowy
RAM: 8 GB
Dysk twardy: 80 GB lub więcej, w zależności od wielkości plików
Wymagania dotyczące dysku z systemem operacyjnym

FileMaker Server wykorzystuje dysk z systemem operacyjnym do przechowywania plików tymczasowych związanych z progresywnym pobieraniem i przesyłaniem aplikacji, rejestrów oraz jako pamięć podręczną elementów takich jak serwer WWW.

Aby zapewnić optymalne środowisko operacyjne, FileMaker Server wymaga 80 GB lub więcej miejsca na dysku z systemem operacyjnym, nawet jeśli aplikacje są udostępniane lub skopiowane na innym dysku. Administrator systemu musi kontrolować dysk z systemem operacyjnym, aby zapewnić odpowiednią ilość miejsca.

Serwer rezerwowy

Aby uruchomić serwer rezerwowy, wymagane są dwa komputery serwerowe z identyczną konfiguracją. Obie maszyny muszą spełniać lub przekraczać zalecane wymagania sprzętowe podane powyżej, a nie minimalne wymagania. Serwer rezerwowy musi działać w tej samej sieci lokalnej, co serwer główny.

FileMaker WebDirect
Obsługiwane języki

arabski, hebrajski, hindi, czeski, polski, rosyjski, turecki, grecki, rumuński, węgierski, języki środkowo- i wschodnioeuropejskie, angielski międzynarodowy, francuski, włoski, niemiecki, szwedzki, japoński, niderlandzki, hiszpański, uproszczony chiński, koreański oraz portugalski (brazylijski).

Obsługiwane przeglądarki internetowe

Funkcja FileMaker WebDirect jest dostępna za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Obsługiwane przeglądarki to m.in.:

Przeglądarki na komputerach stacjonarnych Przeglądarki na urządzeniach mobilnych
Safari 9.x Mobile Safari 9.x na iOS 9.x
Chrome 48 lub późniejszy Chrome 48 lub późniejszy na Android 5.x oraz 6.x
Internet Explorer 11.x
Microsoft Edge lub poźniejszy
Wymagania dotyczące urządzeń mobilnych*
Obsługiwane urządzenia
iOS Modele:
iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Pro
iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus
Android Pamięć: 2 GB RAM lub więcej
Procesor: procesor czterordzeniowy 1,4 GHz lub wyższy
Rozmiar ekranu: co najmniej 5 cali

* FileMaker WebDirect może działać na innych urządzeniach nie podanych w tabeli powyżej, ale urządzenia takie nie zostały przetestowane i nie są objęte pomocą techniczną.

Wymagania dotyczące sieci mobilnej

Wymagane jest połączenie sieciowe ze stałą siłą i jakością sygnału.

Obsługiwane sieci mobilne
Wi-Fi LTE 4G
Zalecane konfiguracje sprzętowe

Zalecane konfiguracje serwera do publikacji w Internecie

Więcej informacji

Więcej informacji na temat FileMaker WebDirect można znaleźć w Poradniku FileMaker WebDirect (EN).

Pojemności

Tabela poniżej zawiera przetestowane i teoretyczne limity połączeń jednoczesnych obsługiwanych przez FileMaker Server 15. Przetestowane wartości maksymalne odzwierciedlają wydajność konfiguracji testowej i nie stanowią gwarancji działania.

FileMaker Server 15
Klient Przetestowane Dopuszczalne maksimum
FileMaker Pro (licencje indywidualne i licencje wcześniejsze) 250 Bez ograniczeń*
Własne publikowanie w Internecie (CWP)** 200 2000
ODBC/JDBC 50 Bez ograniczeń*
Połączenia użytkowników w FileMaker Pro 100 100
Połączenia użytkowników w FileMaker Go 100 100
Połączenia użytkowników w FileMaker WebDirect 100 100

*Liczba połączeń jest ograniczona wyłącznie przez możliwości sprzętu, projekt aplikacji i system operacyjny.

**Z jednego połączenia funkcji CWP w Internecie może korzystać wielu użytkowników. Liczba połączeń CWP dotyczy jednocześnie zgłaszanych żądań, a nie trwałych połączeń.

Połączenia użytkowników

Połączenia użytkowników pozwalają klientom, m.in. FileMaker Pro, FileMaker Go oraz FileMaker WebDirect na połączenie z serwerem FileMaker. Każdy użytkownik może połączyć się z FileMaker Server przy użyciu jednego klienta jednocześnie. Połączenia można zakupić poprzez konsolę administratora serwera FileMaker lub w części dotyczącej licencji FileMaker dla zespołów w sklepie FileMaker. Dowiedz się więcej o połączeniach użytkowników (EN).

Sieć - wymagania klientów
FileMaker Pro Każdy klient FileMaker Pro i FileMaker Pro Advanced wymaga licencjonowanej kopii oprogramowania.
ESS Zapoznaj się z listą obsługiwanych sterowników (EN).
Wymagania dodatkowe
Technologia Wymagania
Java FileMaker Server 15 ma obecnie certyfikat współpracy z JRE 1.8.0_73. Minimalna wymagana wersja Javy to JRE 1.8.0_73. Więcej informacji (EN).
PHP Instalacja programu FileMaker Server 15 obejmuje składniki potrzebne do publikacji stron internetowych korzystających z PHP, w tym mechanizm PHP, interfejs FileMaker API dla języka PHP i dokumentację. Należy korzystać z najnowszej wersji języka PHP certyfikowanej przez firmę FileMaker, Inc.

W systemie Windows potrzebna jest wersja PHP 5.5.31
W systemie OS X 10.11 potrzebna jest wersja PHP 5.5.31
W systemie OS X 10.10 potrzebna jest wersja PHP 5.5.14
Konsola administratora Dostęp do konsoli administratora serwera FileMaker uzyskiwany jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej na komputerze mającym dostęp przez sieć do serwera FileMaker Server 15. Obsługiwane przeglądarki to m.in.:
  • Safari 9.x
  • Internet Explorer 11.x
  • Microsoft Edge 25 lub poźniejsza
  • Chrome 48 lub poźniejsza
Powyżej podano minimalne wymagane wersje. Konsola administratora serwera FileMaker może również współpracować z nowszymi wersjami przeglądarek certyfikowanymi przez firmę FileMaker, Inc.
Obsługiwane źródła danych ESS MS SQL Server 2008 R2
MS SQL Server 2012
MS SQL Server 2012 SP1
MySQL 5.6 Community Edition (bezpłatne)
Oracle 12c R1
Oracle 11g R2
IBM i 7.1 (AS/400) (poprzez Actual Technologies Adapter)
IBM DB2 10.5 (poprzez Actual Technologies Adapter)
PostgreSQL 9.4.4 (poprzez Actual Technologies Adapter)
Bezpieczeństwo Obsługuje szyfrowanie nieużywanych danych zgodnie z AES-256, podczas gdy pliki mogą być szyfrowane przez FileMaker Pro 15 oraz 14 Advanced. Udostępnianie, odczyt oraz zapis plików szyfrowanych AES-256 jest obsługiwane przez wszystkie produkty platformy FileMaker 15.

Obsługuje SSL z szyfrowaniem przesyłanych danych zgodnie z AES-256, gdy pliki są udostępniane przez FileMaker Server 15. Obsługuje certyfikaty zewnętrznych dostawców certyfikatów SSL.

Zapoznaj się z listą obsługiwanych certyfikatów SSL (EN).
Nieaktualne i wycofane technologie

Firma FileMaker, Inc. stale inwestuje w najnowsze technologie z myślą o doskonaleniu platformy FileMaker. Z tego powodu niektóre funkcje i systemy operacyjne dezaktualizują się i nie będą obsługiwane w przyszłych wersjach programu FileMaker.

Wyświetl listę nieaktualnych technologii.