FileMaker WebDirect

Innowacyjna technologia internetowa dla każdego.

Przy zarządzaniu danymi biznesowymi i ich udostępnianiu szczególnym atutem jest połączenie możliwości aplikacji komputerowej z prostotą przeglądarki internetowej. Funkcja FileMaker WebDirect to przełomowa technologia internetowa, która umożliwia uruchamianie aplikacji własnych FileMaker bezpośrednio w przeglądarce internetowej – nie jest konieczna znajomość kodowania stron internetowych.

Dzięki funkcji FileMaker WebDirect można tworzyć zaawansowane rozwiązania internetowe bez narzędzi programistycznych PHP, HTML5, CSS czy JavaScript. Posiadana znajomość programu FileMaker wystarczy, aby kilkoma kliknięciami udostępnić utworzoną aplikację w przeglądarce internetowej.

Możliwości FileMaker w przeglądarce.

Możesz użyć FileMaker WebDirect, aby uruchomić aplikacje własne w przeglądarce internetowej na komputerze, tablecie i telefonie.

Rozbudowana funkcjonalność – Korzystaj z motywów, stylów, wykresów, menu i innych elementów. Można nawet przeciągać i upuszczać treści w polach kontenerów.

Intuicyjny układ – Funkcje i elementy, z których najczęściej korzystasz, na wyciągnięcie ręki. Pozycje menu automatycznie rozwijają się i zwijają w grupy logiczne, gdy zmienia się rozmiar ekranu lub przy przejściu z komputera na tablet lub telefon.

Skalowalność – Połącz jednocześnie większą liczbę członków twojego zespołu poprzez przeglądarkę. FileMaker WebDirect obsługuje maks. 500 użytkowników

Obsługa funkcji Filemaker – Znane funkcje takie jak portale, obsługa kart, szybkie wyszukiwanie oraz przeglądarka internetowa działają z FileMaker WebDirect.

Zautomatyzowane procesy – Dzięki skryptom i wyzwalaczom skryptów, obliczeniom i formatowaniu warunkowemu można weryfikować dane i usprawniać przepływ pracy.

Aktualizacje na bieżąco – Zmiany wprowadzone w danych lub aplikacji są uwzględniane natychmiast, bez odświeżania strony w przeglądarce.

Obsługa PDF – zapisuj i drukuj faktury, etykiety, wizytówki, itp. jako dokumenty PDF w FileMaker WebDirect.

Dowiedz się, jak funkcje FileMaker są obsługiwane w FileMaker WebDirect. Zapoznaj się z listą (EN)

FileMaker WebDirect w praktyce

FileMaker WebDirect jest idealną alternatywą dla lokalnej instalacji i obsługi oprogramowania. Jest to świetne rozwiązanie do dzielenia się informacjami z zespołami znajdującymi się w zdalnych oddziałach firmy. Na przykład, korzystając z funkcji FileMaker WebDirect, można bezpiecznie zbierać od oddalonych współpracowników i partnerów różnego rodzaju informacje, np. informacje na temat stanu zaawansowania projektu, rejestracje wydarzeń, formularze z opiniami itp.

Pierwsze kroki

Można szybko i łatwo rozpocząć pracę z FileMaker WebDirect:

1

Utwórz aplikację dostosowaną do przeglądarki przy użyciu FileMaker Pro Advanced lub zacznij od jednej z wbudowanych aplikacji startowych lub przykładowych.

2

W menu Plik włącz dostęp FileMaker WebDirect do aplikacji własnej, wybierając „Udostępnianie”.

3

Prześlij aplikację do FileMaker Cloud lub FileMaker Server.

4

Uzyskaj dostęp do swojej aplikacji z przeglądarki przy użyciu licencji użytkownika.

Platforma FileMaker