FileMaker EMEIA Store – Villkor

1. Om villkoren

I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna FileMaker International och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten definierade uttryck. I slutet av dessa villkor finns en förteckning över dessa definitioner så att du lätt kan hitta betydelsen. Tillsammans med Orderbekräftelsen utgör dessa villkor Avtalet mellan FileMaker International och kunden angående leverans av Produkter. Inga andra villkor äger tillämplighet. Avtalet kan inte ändras såvitt vi inte samtycker till ändringen antingen skriftligen eller genom e-postmeddelande.

2. Att göra en Beställning

2.1 För att få göra en Beställning måste du vara minst 18 år.

2.2Din Beställning erhåller ett Beställningsnummer. Observera att detta Beställningsnummer endast tilldelas som referens vilket inte innebär att Ordern är godkänd och accepterad av oss.

2.4 I och med att du gör en Beställning ställer du en förfrågan till oss om att få köpa de Produkter som du har valt ut i enlighet med dessa villkor. Vi väljer sedan att acceptera din förfrågan eller inte.

2.5 När vi behandlat och godkänt din Beställning, underrättar vi dig genom att skicka en Orderbekräftelse via e-post eller, om du inte angett någon e-postadress på Beställningsformuläret, per post. Orderbekräftelsen gäller från det datum det skickades.

2.6 Trots att vi gör vårt yttersta för att leverera de Produkter som anges i Orderbekräftelsen kan det finnas situationer när vi inte kan leverera dessa Produkter, till exempel (i) när sådana Produkter inte längre tillverkas eller (ii) om det har varit fel pris i FileMaker Web Store. Under sådana förhållanden kommer vi att kontakta dig och informera dig om alternativa Produkter som du kan köpa istället. Om du väljer att inte acceptera dessa förslag, kommer vi att häva Beställningen vad avser de Produkter som vi inte kan leverera och återbetala de belopp som du har betalt till oss för dessa Produkter. I händelse av felskrivning i form av t ex felaktiga priser förbehåller vi oss rätten att korrigera priset. I dessa fall kommer vi att informera dig om justeringen och du erbjuds möjlighet att avboka din beställning. Med förbehåll för vad som anges i avsnitt 9.4 nedan, är vårt ansvar, för det fall vi inte har möjlighet att leverera de Produkter som du har beställt, begränsat till återbetalning av sådana belopp.

2.7 Information som finns I våra annonser, broschyrer eller I annat skrivet material på våra webbsidor eller som givets från våra anställda eller partners är endast ett erbjudande. Vi förbinder oss inte att leverera till dessa villkor.

3. Leverans av Produkter

Vi förbinder oss att i enlighet med dessa villkor leverera de Produkter som anges på Orderbekräftelsen.

4. Priser

4.1 Produktpriset avser det pris som anges på vår faktura.

4.2 Moms debiteras enligt gällande procentsatser och anges på er faktura. För beställningar som ska skickas till länder utanför EU kan det tillkomma kostnader i samband med import av produkten till ditt land. Dessa kostnader debiteras oftast av fraktbolaget.

Kunder i UK som beställer licenser för elektronisk nedladdning eller medlemskap kommer att bli debiterade moms även om ni har angett ert organisationersnummer. FileMaker International Store är baserad i UK så produkter som är klassifierade som service är föemål för moms i UK. Momsen som debiteras kan återbetalas av skattemyndigheterna i UK om du är momsregistrerad.

Kunder på Irland som köper fysiska produkter (box produkter, CD eller DVD) kommer att bli debiterade moms även om ni har angett ert organisationsnummer. FileMakers fysiska produkter skickas från Irland så dessa produkter är föremål för Irlänsk moms. Momsen som debiteras kan återbetalas av skattemyndigheten på Irland om du är momsregistrerad

4.3 Fraktkostnader debiteras i enlighet med vad som anges på din faktura.

5. Betalning

5.1 Betalning kan ske på något av de sätt som anges under avsnittet om betalning i FileMaker Web Store.

5.2 Betalning görs SEK i enlighet med vad som anges på Fakturan.

5.3 Om du väljer att betala med kontokort måste du lämna utförliga kontokortsuppgifter i samband med din Beställning. Kontokortet belastas först när faktura utfärdas. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera identiteten hos betal-/kreditkortsinnehavaren genom att begära relevant dokumentation.

5.4 Om du väljer att betala med check eller via elektronisk överföring eller bankgiro, skickar vi en betalningsanmodan och levererar Produkterna när betalningen är mottagen. /p>

5.5 Fakturan (och eventuell betalningsanmodan) skickas till den faktureringsadress som finns angiven på Orderbekräftelsen. Fakturan skickas i samband med att vi levererar Produkterna. Om du betalar med kontokort måste det ha sin faktureringsadress i Sverige.

5.6 Vi kommer att skicka en betalningsanmodan, din faktura och produkter till den adress du angivit och som syns på din orderbekräftelse. Men har du angivet en e-postadress kommer informationen att skickas dit istället.

5.7 För att säkerställa att ditt kreditkort inte används utan ditt medgivande kommer vi att kontrollera namn och adress samt annan personlig information som tillhandahålls av dig. När du godkänner dessa villkor så godtar du en sådan kontroll. För att kunna utföra denna kontroll kan det bli nödvändigt för oss att lämna ut dina uppgifter till kreditkortsutgivaren. Detta görs endast för att kontrollera din identitet och någon kreditkontroll utförs inte av oss. All information som du uppger kommer att behandlas med sekretess och i enlighet med "Data Protection Act 1998".

6. Leverans

6.1 Vi tar endast emot beställningar och levererar de listade länderna nedan. Länder markerade med asterisk (*) kan endast beställa elektroniska licenser.

 • Österrike
 • Belgien
 • Tjeckien *
 • Danmark
 • Finland
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Island
 • Indien *
 • Irland
 • Israel *
 • Italien
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen *
 • Ryssland *
 • Sydafrika *
 • Spanien
 • Sverige
 • Schweiz
 • Turkiet *
 • Storbritannien

6.2 Enligt 6.1 levererar vi till leveransadressen som anges på Orderbekräftelsen.

6.3 Vi kommer att göra vårt bästa för att leverera dina produkter omedelbart efter dagen för utfärdandet av Orderbekräftelsen. Leveranstider för förpackade produkter är beroende av vilket leverans alternativ som valts av kunden (t.ex. FedEx International Economy ger 3 till 5 dagars leverans och FedEx International Priority ger leverans nästa arbetsdag). Handläggningstider som ges vid en beställning är bara uppskattningar och ska inte jämställas med leveranstider.

6.4 Äganderätten och risken för förlust av produkterna övergår till dig vid leverans av produkterna.

6.5 När produkterna går ut ifrån vårt lager så meddelas du via e-post, under förutsättning att du angivet en e-postadress.

6.6 Vissa produkter levereras per post och kan inte spåras när de har kommit in postsystemet. Alla andra försändelser använder fraktbolag för maximal säkerhet och spårning.

7. Ångerrätt

7.1 Du har rätt att återlämna Produkter du köpt hos oss och få tillbaka erlagd köpeskilling förutsatt att du kontaktar oss inom 14 dagar efter det att Produkten levererades till dig.

7.2 Undantag från rätten att ångra köpet. (1) Du erhåller inte återbetalning för en tjänst om du har påbörjat användning av tjänsten. (2) Du kan inte returnera en volymlicens eller ett underhållsavtal. Om du inte accepterar villkoren i en volymlicens eller underhåll så ska du inte ladda ner, installera, kopiera eller använda programvaran, och Programvaran måster returneras inom 14 kalenderdagar efter leverans.

7.3 Villkor för att utöva rätten att häva avtalet. Du kan utöva din rätt att returnera produkten till oss eller avbryta rätt till tjänster och erhålla återbetalning av priset för den returnerade produkten eller tjänsten om du uppfyller följande:

(i) Du informerar oss om ditt beslut att häva avtalet inom 14 kalenderdagar efter leverans av produkten eller det datum du köpte tjänsten, (ii) Produkten (-erna) returneras i sitt ursprungliga skick och förseglingen på Produkten (-erna) är intakta, och (iii) Produkt (er) returneras i enlighet med det förfarande som beskrivs i punkt 7.4 nedan. Observera att medan Produkten (-erna) kvar i din ägo är du skyldig att se till att produkten (-erna) hålls i tryggt förvar.

7.4 Om du önskar att returnera en produkt eller begära återbetalning vänligen kontakta Kundtjänst på telefon måndag - fredag, 9:00 till 17:00 (stängt på allmänna helgdagar) för att erhålla nödvändg information för en eventuell retur.

7.5Felaktiga produkter eller produkter som inte uppfyller kraven: Om en produkt har levererats av misstag, är ofullständig eller felaktig och du tror att du har rätt till en ersättning, vänligen kontakta Kundtjänst på telefon måndag - fredag, 9:00 till 17:00 (stängt på allmänna helgdagar).

7.6 Produkter som erhållits från någon återförsäljare eller annan tredje part måste returneras direkt till återförsäljaren från vilken de har införskaffats och de är föremål för återförsäljarens returpolicy.

8. Programvara

8.1 All Programvara licensieras till dig på villkoren i det tillämpliga licensavtalet. Dessa licensavtal levereras tillsammans med Programvaran eller tillhandahålls när programvaran laddas ner i enlighet med paragraf 8.3.

8.2 Du är själv ansvarig för att programvaran eller produktpaketet som beställts av dig är lämplig för dina behov och är kompatibel med dina befintliga system och praxis. Vi beklagar att vi inte under några omständigheter kan återbetala pengar för ett öppnat programpaket såvida det inte är defekt.

8.3 Du kan också köpa nedladdningsbar programvara på FileMaker Web Store. Du kan endast betala för sådan programvara med kreditkort, banköverföring eller inköpsorder, med förbehåll för följande. Inköpsorder får endast användas för licensordrar med ett värde exklusive skatt / moms som är mindre än (US $ 10.000, 6250 £, € 7250, CHF 10.000, DKK 57.500, NOK 60.000, SEK 67.500). När vi har mottagit betalnings godkännande från kreditkorts utfärdaren får du instruktioner för att börja ladda ner programvaran. Om det uppstår problem under nedladdningen, överföringen avbryts, bör du prova igen. Om du inte kan slutföra hämtningen, kan du inom 14 kalenderdagar efter att du erhållit instruktionerna för nedladdningen skriftligen begära återbetalning. Ansökningar om återbetalning skall skickas med post till oss på adressen som visas i kontaktuppgifter i punkt 10. Din begäran om återbetalning skall hänvisa till misslyckad nedladdning av programvaran.

9. Vårt ansvar

9.1 Dessa villkor fastställer den fulla omfattningen av våra skyldigheter och ansvar när det gäller tillhandahållandet av Produkter (och utförande av telefonsupport och garantiservice) och utförandet av alla tjänster.

9.2 Spara som anges i punkt 9.3 nedan, det finns inga garantier, villkor eller andra villkor som är bindande för oss om leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster förutom vad som uttryckligen framgår av Avtalet.

9.3 Om du inte är en konsument: någon garanti, villkor eller annat villkor som uppstår ur eller i samband med leverans av varor och / eller tillhandahållande av tjänster som annars kan vara underförstått i eller införlivas i Avtalet genom lag, sedvanerätt är lagar som gäller i det land där du köpte produkter eller tjänster eller på annat sätt (inklusive, utan begränsning underförstådda villkor beträffande kvalitet, lämplighet, skälig omsorg och skicklighet) undantas härmed uttryckligen till den maximala utsträckning som lagen tillåter. Framför allt kan vi inte ansvara för att Produkterna är lämpliga för dina ändamål. Om du är en konsument: Beroende på i vilket land du bor, finns det vissa underförstådda garantier och villkor främst avseende kvaliteten på den produkt som FileMaker är skyldig att göra, och FileMaker följer dessa underförstådda garantier och villkor i den utsträckning FileMaker enligt lag är skyldig.. Du bör kontakta din lokala Konsumentverket för mer information om dessa krav. Om dessa underförstådda garantier och villkor inte behöver följas av FileMaker, gör FileMaker det inte heller. Framför allt kommer FileMaker inte vara ansvarig för att Produkterna är lämpliga för dina ändamål, om inte du har gjort dina ändamål för Produkten kända för FileMaker.

9.4 I de fall där konsumenter begär ekonomisk ersättning enligt lag, kommer FileMaker försöka begränsa ersättningen till direkta skador. Om du inte har rätt till ekonomisk ersättning som konsument enligt en lagstadgad rätt, skall bestämmelserna i klausulerna 9.5 och 9.6 gälla. Ingenting i avtalet får begränsa eller utesluta vårt ansvar (i) för dödsfall eller personskada som orsakats av vår försumlighet eller (ii) för bedrägeri eller (iii) brott mot de skyldigheter som följer av tillämpliga obligatoriska nationella lagar med avseende på äganderätt eller (iv) ansvar som inte kan uteslutas enligt lag.

9.5 Förbehåll för punkt 9.4 vi kan inte ställas ansvarig enligt avtalet för förlust av inkomst, utebliven vinst, förlust av kontrakt, förlust av data eller för någon indirekt eller efterföljande förlust eller skada av något slag, oavsett hur det uppstår och om det på grund av kränkning ( inklusive vårdslöshet), kontraktsbrott eller på annat sätt.

9.6 Förbehåll för punkt 9.4 vårt maximala sammanlagda ansvar i enlighet med Avtalet, kan skadestånd (inklusive försumlighet) under inga omständigheter överstiga det belopp som betalats av dig till oss för den produkt (er) och / eller tjänsterna i fråga.

9.7 Om du är en konsument kan du ha lagstadgade rättigheter som kan vara ett komplement till de rättigheter som anges i dessa villkor, och information om dessa lagstadgade rättigheter kan erhållas från Konsumentverket. Ingen av bestämmelserna i punkt 9 påverkar dina lagstadgade rättigheter som konsument. Dessutom påverkar denna klausul inte din rätt att returnera produkter enligt punkt 7.

10. Kontakta FileMaker

Du kan kontakta oss:

 • per telefon Kundtjänst måndag - fredag, 9:00 till 17:00 (stängt på allmänna helgdagar);
 • per post Att: FileMaker Store, FileMaker International, 2 Furzeground Way, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1BB
När du kontaktar oss måste du uppge ditt Ordernummer.

11. Exportkontroll

När ett avtal ingås, samtycker du till att följa alla Exportbestämmelser. Du samtycker till (i) att inte exportera någon Produkt till något land i strid med Export lag, och (i) att inte exportera någon Produkt till något land för vilket en exportlicens eller annat statligt godkännande krävs utan att först få alla nödvändiga licenser eller andra godkännanden. Du garanterar att du inte befinner dig i, under kontroll av, eller är medborgare eller bosatt i ett land till vilket export av Produkterna är förbjudet av Export lag.

12. Dataskydd

Genom din beställning, godkänner du och förstår att vi kan spara, behandla och använda uppgifter som samlats in från din beställning i syfte att behandla din beställning. Observera att vi också kan dela sådana uppgifter globalt inom FileMaker koncernen. Alla FileMaker företag kommer att skydda din information i enlighet med FileMakers policy för integritetsskydd (US). Vi arbetar med andra företag som hjälper oss att tillhandahålla produkter och tjänster till dig. Vi kan till exempel ge dina uppgifter till dessa företag för transport av Produkterna till dig eller se till att du kan dra nytta av speciella rabatter eller villkor. Dessutom, om du har begärt finansiering för att betala för beställda produkter, kan viss information du lämnat till oss komma att föras vidare till företaget som finansierar ditt köp. För mer detaljerad information om hur vi skyddar din information se vår policy för integritetsskydd (US). Om du vill få tillgång till den information som vi har om dig, om du vill göra några ändringar, eller om du inte vill få information från oss eller dessa tredjeparts företag, kontakta FileMakers europeiska registeransvarig på FileMaker International, 2 Furzeground Way, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1 BB.

13. Omständigheter utanför vår kontroll

Vi kommer att göra allt för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet. Men vi kan inte hållas ansvariga för förseningar eller underlåtenhet att fullgöra om sådana förseningar eller misslyckanden beror på omständigheter utanför vår kontroll. I händelse av försening, kommer vi att utföra våra åtaganden så snart som möjligt.

14. Oenighet Tillämplig lag och jurisdiktion

Vi kommer att försöka lösa alla tvister snabbt och effektivt. Om du inte är nöjd med hur vi handskas med oenighet och du vill ta rättegång måste du göra det inom England och lagarna i England kommer att tillämpas.

15. Allmänt

15.1 Varken vår eller din underlåtenhet att hävda något villkor i Avtalet utgör någon dispens från sagda villkor. Sådan underlåtenhet skall på intet sätt påverka rätten att senare göra gällande detta villkor.

15.2 Den ogiltigt eller inte av någon bestämmelse i Avtalet skall inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av övriga bestämmelser.

16. Definierade termer

16.1I dessa villkor:

"FileMaker-auktoriserat serviceställe": en tjänsteleverantör som godkänts av oss att ge service enligt garantin;

"FileMaker Web Store" betyder vår hemsida för kunder i Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Island, Indien, Irland, Israel, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Ryssland, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet och Storbritannien; 

"Avtalet" avses dessa villkor tillsammans med Orderbekräftelsen; 

"Konsument": en kund som köper Produkter på annat sätt än i samband med en verksamhet; 

"Exportlagar": alla lagar, förordningar och beslut från USA, EU och Storbritannien som gäller för export, återexport, överföring eller återförsäljning av Produkter;
"Faktura": den faktura som utfärdas av oss till dig för priset av Produkterna; 

"Order" avser en beställning av dig i enlighet med dessa villkor; 

"Orderbekräftelse": den orderbekräftelse som utfärdas av oss till dig som visar acceptans av dina Beställda varor; 

"Ordersedel" betyder det elektroniska beställningsformuläret på FileMaker Web Store; 

"Produkt": varje produkt som anges på FileMaker Web Store där vi åtar oss att leverera till dig på dessa villkor och kan omfatta tjänster; 

"Tjänster": alla avgiftsbelagda eller andra tjänster (exklusive garanti och telefonsupport tjänster) är noterat på FileMaker Web Store där vi åtar sig att leverera till dig på dessa villkor; 

"Programvara": alla produkter som är programvara inklusive, utan begränsning medföljande programvaran, fristående programvara och nedladdningsbar programvara; 

"Territorium" avses de länder som Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Island, Indien, Irland, Israel, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Ryssland, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet och Storbritannien; 

"Webbeställningsnummer": den beställningsnummer som utfärdas av oss till dig; 

"Arbetsdag": varje dag annan än lördag, söndag eller helgdag i Storbritannien.

16.2 FileMaker International är ett bolag registrerat i Storbritannien med sitt säte på 2 Furzeground Way Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1BB och med registreringsnummer 3.555.357.

Till överst på sidan