Hitta en partner

Lägg din anpassade app i en experts händer

FileMaker Business Alliance består av oberoende företag som erbjuder produkter och tjänster för FileMaker-plattformen.

Rådgivning – Rådgivare ger dig den hjälp du behöver för att planera, skapa och driftsätta en anpassad app.

Utbildning – Utbildare använder sina omfattande erfarenheter från verkligheten och djupgående kunskaper om FileMaker-plattformen för att undervisa om utveckling av anpassade appar.

Återförsäljning – Återförsäljare säljer licenser för FileMakers programvara. De kan ha specialerbjudanden som kombinerar programvarulicenser med andra tjänster.

Hosting – Hosting partners tar hand om driften av dina anpassade appar.

Platinum – FileMaker Business Alliance Platinum-partner är strategiska partners som arbetar tillsammans med FileMaker, Inc. på sina marknader och erbjuder flera tjänster och kompletta lösningar.

Certifierad – Certifierade partners har blivit godkända på FileMakers certifieringsprov.

Listorna över rådgivare finns för att underlätta för dig och är endast i informationssyfte. Det innebär inte att FileMaker, Inc. (”FileMaker”) stödjer eller rekommenderar dessa rådgivare. Informationen i listorna tillhandahålls av medlemsföretagen själva och FileMaker har inte undersökt medlemmarnas kvalifikationer eller certifieringar, förutom i fråga om angivna FileMaker-certifieringar. FileMaker-certifieringar hör till enskilda rådgivare, inte medlemsföretagen. Att ett medlemsföretag i listan har FileMaker-certifieringar är ingen garanti för att alla rådgivare som är kopplade till medlemmen innehar den certifieringen.

När du arbetar med en oberoende FileMaker-rådgivare sluter du avtal direkt med medlemsföretaget och inte med FileMaker. Det är upp till dig att välja en rådgivare som har de kunskaper och certifieringar som passar dina behov. Medlemsföretag och rådgivare är inte behöriga att representera FileMaker eller agera för FileMakers räkning och FileMaker ansvarar inte för deras handlingar eller försummelser. FileMaker garanterar inte korrekthet, lämplighet, integritet, kvalitet eller att inget intrång föreligger i fråga om detta innehåll.