Idea to iPad-paketet

Ta hjälp av en expert för att komma igång med din idé
FileMaker-utvecklare

Köp till företag
Köp till utbildningsinstitutioner och ideella organisationer 

Paketet Idea to iPad innehåller:

 • 10 timmar rådgivning med en FileMaker-utvecklare.1
 • FileMaker användarlicens för 1 år – 5 användare
 • En personlig projektledare.
 • En enklare app som är designad för att göra verklighet av din idé.

1Påbörja din anpassade app med experthjälp

 • Få mejl från en projektledare inom fem dagar från köp.
 • Boka ett möte med din projektledare.
 • Hämta och installera FileMaker-programvaran.
 • Gå igenom villkoren för tjänsten och paketet med din projektledare.
 • Läs mer om att komma igång med FileMaker-plattformen.

2Se hur din idé tar form

 • Diskutera omfattningen av din idé med din projektledare för att få ut så mycket som möjligt av dina 10 timmar.
 • Din projektledare kopplar ihop dig med en för uppdraget lämplig FBA-utvecklare.

3Gör verklighet av din idé

 • Arbeta vidare på idén tillsammans med din personliga FBA-konsult under telefon- eller webbaserade möten.
 • Få det som ni har kommit överens om.2
 • Låt din projektledare hjälpa dig att avgöra de kommande stegen.

Delta i ett evenemang i din lokala Apple-butik och lär dig mer om att utveckla anpassade appar

Kontrollera kommande workshoppar i din lokala Apple-butik.

1 Måste initieras inom 30 dagar efter köp.

2 10 timmar under en period på tre veckor.