Göra själv eller anlita en partner?

Göra själv eller anlita en partner?

Gör testet för att hitta rätt väg för dig

Gör testet för att hitta rätt väg för dig

Göra själv-testet

Gör testet nedan för att avgöra om du ska bygga appen själv eller anlita en FileMaker Business Alliance-partner.

Vad kännetecknar ditt projekt bäst?

Enkelt
Komplext
Omfattning

Ju enklare projektet är, desto troligare är det att du kan göra det själv. Ju mer komplext projektet är, desto troligare är det att du behöver anlita en FileMaker Business Alliance-partner.

När behöver du den anpassade appen?

Om några månader
Nästa vecka
Tid att Planera, Skapa och Driftsätta

Om du vill ha en enkel app och har gott om tid kan du göra den själv. Ju mindre tid du har och ju mer komplex den anpassade appen är, desto bättre är det att anlita en FileMaker Business Alliance-partner.

Hur tekniskt kunnig är du?

Teknisk
Grundläggande
Teknisk kunskap

Med FileMaker-plattformen kan vem som helst skapa anpassade appar – även om du inte har omfattande programmeringskunskaper. Den som har grundläggande tekniska kunskaper kan lära sig snabbt. Det är bäst att ha teknisk kunskap när du bygger mer komplexa anpassade appar.

Har du tid att lära dig att använda FileMaker-plattformen?

Gott om tid
Ingen tid
Tid att lära

Precis som med alla nya kunskaper är det viktigt att avsätta tid för att lära. Om du inte har tid kan det vara bäst att anlita en FileMaker Business Alliance-partner.

Dina resultat

Gör det själv
Anlita en expert som hjälper dig
Skapa en anpassad app själv

Ditt nästa steg är att lära dig att använda FileMaker-plattformen. Ta en titt i FileMaker resurscenter för att få utbildning och hämta de kostnadsfria guiderna för lyckade anpassade appar.

Resurscenter

Guider till lyckade anpassade appar

Hitta en FileMaker-expert för att skapa din anpassade app

FileMaker Business Alliance-partner är experter på att planera, skapa och driftsätta anpassade appar för ditt team.

Hitta en partner