IT-proffs

Driftsätt snabbt anpassade appar.

Se checklistan över FileMaker-funktioner

Situationen

Upplever du någon av dessa situationer inom din IT-avdelning?

Det finns inte tillräckligt med kapacitet för projekten

IT-avdelningar överallt kämpar ständigt med en massa projekt som lägger beslag på deras resurser.

Säkerheten är främsta prioritet

Datasäkerhet och riskhantering prioriteras framför projekt för att utveckla verktyg för företagets verksamhet.

Dåliga applikationer

Projekt som utvecklats utanför IT-avdelningen behöver granskas så att de inte innebär en risk för företaget.

Konsekvensen

Situationen ovan leder till oväntade applikationsutvecklingsprojekt som antingen måste byggas eller granskas.

Det kan skapa frustration för användarna inom företaget och öppnar dörren för dålig app-utveckling och -användning.

Lösningen

Tänk om du hade en enhetlig plattform för att snabbt och säkert utveckla och driftsätta anpassade appar i en low-code-miljö?

FileMaker-plattformen är precis det verktyget:

Lagren för databaser, affärslogik och användargränssnitt är alla designade för att jobba tillsammans i en miljö för snabb apputveckling.

Anpassade appar som skapas med FileMaker-plattformen fungerar bra på iPad- och iPhone-enheter, Windows- och Mac-datorer och webben.

FileMaker-appar kan enkelt integreras med befintliga affärssystem och arbetsflöden. Och dina data är skyddade tack vare den färdiga säkerhetsfunktionaliteten.

Checklista för funktioner i FileMaker-plattformen

FileMaker-plattformen är designad för att vara mobil, säker, skalbar och fungera bra med andra tekniker i din verksamhet. Se hur funktionschecklistan nedan stämmer med kraven från din IT-avdelning.

Hämta PDF-version

Mobil

iOS

Bygg och driftsätt snabbt anpassade appar för iPad och iPhone på bara några timmar eller dagar.

Inbyggda iOS-funktioner

Innehåller inbyggt stöd för iBeacon-enheter, streckkodsavläsning, signaturinsamling och mycket mer.

iOS App SDK

Använd med Xcode för att konvertera FileMaker-appar till native iOS-appar.

FileMaker WebDirect

Använda direkt i webbläsare. Webbläsare som stöds är bland annat Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome och Safari.

Cloud

Erbjudande om Infrastructure as a Service (IAAS)

Kan köras i Amazon Web Services (AWS) Cloud

Använder operativsystemet CentOS Linux

Säkerhet

Databaskryptering

Använd AES 256-bitars kryptering för sparade data av alla typer, inklusive videor, ljudfiler, PDF-filer med mera.

SSL-kryptering

Kryptera data som skickas mellan FileMaker Server eller FileMaker Cloud och FileMaker-klienter.

SSL-certifikat

Stöd för SAN- (Subject Alternative Name) och wildcard-certifikat.

Autentisering

Användare kan autentisera sig via Active Directory, Open Directory* eller OAuth 2.0.

*Active Directory och Open Directory stöds bara i FileMaker Server.

Säkerhetsmeddelanden

Sök i loggfiler efter nyckelord för att snabbt och enkelt identifiera säkerhetsmeddelanden.

Admin Console

Övervaka appåtkomst och koppla bort inaktiva användare.

Behörighetsuppsättningar

Du kan definiera, hela vägen ner till fältnivå, behörigheter som avgör åtkomstnivå till anpassade appar.

Mer information:

FileMaker Säkerhetsguide

Integration

REST API:er

Använd FileMaker Data API för att ansluta till andra appar och webbtjänster. Kommer med inbyggd koppling till Tableau Desktop. Du kan även bygga kopplingar till andra program såsom Salesforce, Oracle, SAP med flera.

JSON-funktioner

Använd inbyggda funktioner för att enkelt tolka och generera JSON-data som begärs från andra datakällor.

cURL-tillval

Skapa detaljerade HTTP/HTTPS-nätverksanrop för att begära JSON-data från andra applikationer via REST API:er.

ODBC/JDBC-stöd

Använd FileMaker-programvara som en ODBC-klientapplikation och som en datakälla för ODBC/JDBC.

Externa SQL-datakällor

Få dubbelriktade direktkopplingar till MySQL, Oracle och Microsoft SQL Server.

SQL-integrering

Använd SQL Query Builder- och Execute SQL-uttryck i tabeller eller ODBC-datakällor.

Automatisering

Kraftfull scriptmotor

Få tillgång till ett bibliotek av inbyggda scriptsteg för att skapa anpassade script.

Script körs på server

Kör script för att automatisera systemuppgifter.

Stabilitet

FileMaker Cloud

AWS EC2-serviceavtalet erbjuder upp till 99,99 % drifttid per månad.

Skalbarhet

Klienter i FileMaker Server: 500

Testat för att stödja upp till 500 samtidiga FileMaker Pro Advanced-, FileMaker Go- eller FileMaker WebDirect-klienter (hårdvaran, operativsystemet och appens design kan också innebära begränsningar).

Klienter i FileMaker Cloud: 100

Testat för att stödja upp till 100 samtidiga FileMaker Pro Advanced-, FileMaker Go- eller FileMaker WebDirect-klienter (Amazon EC2-instanstypen och appens design kan också innebära begränsningar).

Underhåll och administration

Med den intuitiva Admin Console kan du göra detta:

  • Spåra klientanslutningar och klientaktiviteter

  • Skapa säkerhetskopior på begäran

  • Hantera systemkonfigurationen med mera

REST API

Använd provversionen av FileMaker Admin API i FileMaker Cloud och FileMaker Server för att underlätta hanteringen och administrationen av dina anpassade appar.

Prestanda

Övervakning

Visa dynamisk statistik över klient- och serverprestanda.

Meddelanden

Få meddelanden direkt för att finjustera ditt system.

Dokumentation

Hämta guider så att du kan konfigurera dina appar för optimala prestanda.

Certifiering

FileMaker-certifiering

Validera FileMaker-kunskaper med en officiell attest.

Regelefterlevnad

Eftersom anpassade appar kräver utveckling är det upp till den enskilda utvecklaren att se till att reglerna efterlevs.

FileMaker-plattformen innehåller verktyg för säkerhet och tillhandahållande för att bygga och integrera appar som kan uppfylla olika efterlevnadskrav såsom HIPAA, PCI, GDPR med mera.

Stöd och utbildning

Knowledge Base (EN)

Få tillgång till en förvaringsplats med information om produktfunktioner, säkerhetsuppdateringar, priser och annan teknisk information.

Hjälp i produkten för FileMaker Pro Advanced

Få detaljerad information om produktfunktioner.

Hjälp i produkten för FileMaker Server

Hitta information om att vara värd och administrera filer, publicera på webben med mera.

Produktdokumentation

Hämta detaljerade guider och metoder för att bygga, installera och driftsätta anpassade appar.

FileMaker Community (EN)

Ställ frågor och få input från andra FileMaker-utvecklare.

FileMaker Developer Conference (EN)

Delta i en späckad FileMaker-konferens för utbildning. Det finns seminarier på nivåerna nybörjare, mellannivå och avancerad.

Custom App Academy (EN)

Lär dig att bygga FileMaker-appar med kostnadsfria videoguider som du gör i egen takt.

Partner och utbildare

Använd granskade partner för att bygga dina anpassade appar eller erbjuda utbildning på plats.

Nästa steg

FileMaker-produkter

Se hur du kan skapa, dela, komma åt och integrera anpassade appar med hjälp av FileMaker-plattformen.

Visa produkterna

Fördelar med FileMaker-plattformen

Se varför utvecklare väljer FileMaker-plattformen för en utvecklingsmiljö med lite kodning.

Se fördelarna