Utvecklare

Säg ja till dina kunder
oftare.

Titta på videon

Situationen

Upplever du några av dessa utmaningar i ditt jobb som professionell utvecklare?

Exploderande efterfrågan

Efterfrågan på mobilappar är mycket större än de resurser du har för att leverera dem.

Avsaknad på krav

Många företag saknar en tydlig vision för programvarukrav, särskilt när det gäller det mobila.

Flera komplexa tekniker

Företagsplattformar kan vara alltför stela och kräva specialkunskaper för varje lager av utvecklingen.

Konsekvensen

Dessa situationer kan innebära en risk för att förlora professionell relevans eller till och med sätta ditt företag i ett konkurrensmässigt underläge.

Växande efterfrågan på anpassade mobilappar sätter ännu mer press på att utvecklarna bygger och levererar dem så fort det bara går.

Affärskraven kan också förändras vilket betyder att appar som levereras inte längre uppfyller kundernas behov.

Ofta överutvecklas dessa appar med utdragna och kostsamma utvecklingscykler.

Lösningen

Tänk om du hade ett visuellt fullstack-utvecklarverktyg som gjorde att du snabbt kunde skapa och driftsätta anpassade appar. FileMaker-plattformen kombinerar lagren för data, affärslogik och användargränssnitt så att du inte längre behöver flera komplicerade tekniker för att leverera appar för mobil, molnbaserad och lokal driftsättning.

Med FileMaker-plattformen kan du säga ja till dina kunders utvecklingsprojekt oftare. Leverera anpassade kvalitetsappar som uppfyller användarnas behov (även om de förändras) i tid.

Fördelar med FileMaker-plattformen

Engagera användarna.

Användarcentrerad utveckling

Involvera användarna i hela utvecklingsprocessen.

Modifiering i realtid

Anpassa dig snabbt för att uppfylla användarnas behov, även när de förändras.

Effektiva projekt

Leverera rätt app i tid och inom budget.

Bli expert i en enda enhetlig teknik.

Abstraktionslager

Intuitiva utvecklings- och driftsättningsverktyg eliminerar komplicerade kodningsutmaningar.

Samarbetsinriktad utveckling

Jobba enkelt med andra utvecklare som har olika färdigheter i fråga om att bygga anpassade appar.

Förenklad integrering

Anslut till gamla system och externa tekniker med hjälp av REST API:er och stöd för externa SQL-datakällor. SDK:er för att bygga native iOS-appar och integrera maskinvara och plugin-program.

Färdig säkerhet

Inbyggt stöd för beprövade säkerhetsstandarder.

Community för utvecklare

Stort världsomspännande nätverk av FileMaker-utvecklare.

Koda en gång och driftsätt överallt.

Multiplattform

Det behövs bara ett verktyg för att skapa och driftsätta appar på mobila enheter, datorer och webben.

Inbyggda funktioner

Anpassade FileMaker-appar är ”plattformssäkra”. Samma app fungerar på flera olika enheter och får fler funktioner när operativsystemen utvecklas.

Värdalternativ

Molnbaserade eller lokala driftsättningsalternativ finns tillgängliga.

Nästa steg

Checklista för FileMaker-funktioner

Titta på funktionschecklistan för att se hur FileMaker-plattformen stämmer med IT-avdelningens krav.

Visa checklistan

Bli partner

Anslut dig till FileMaker Business Alliance och se ditt företag växa.

Läs mer

Säg ja till dina kunder