Läs mer om FileMaker Cloud, den nya molntjänsten som erbjuds direkt från Claris.

Tekniska specifikationer

FileMaker Cloud

Produkterbjudande

FileMaker Cloud är tillgängligt via Amazon Web Services (AWS) Marketplace och körs i AWS Cloud. Produktdokumentation finns online.

Språk som stöds: endast internationell engelska

Kompatibilitet (Interoperabilitet)

FileMaker Cloud 1.17 har stöd för följande klienter:

Obs! FileMaker Cloud 1.15 and 1.16 har inte längre stöd för att skapa nya instanser och lägga till nya användare.

Webbläsare som stöds

FileMaker Cloud Admin Console har stöd för följande webbläsare:

Webbläsare på dator
Safari 11.x
Chrome 65 minimum
Internet Explorer 11.x
Microsoft Edge 41
Operativsystem

CentOS Linux 7.4

Obs! Linux stöds endast i FileMaker Cloud. FileMaker Server är kompatibelt med Windows och Mac operativsystem.

AWS-datacenter som stöds

FileMaker Cloud finns just nu i USA, Kanada, Europa, Japan och Australien. Datacenter som stöds omfattar:

  • US West (Oregon)
  • US East (N. Virginia)
  • EU (Frankfurt)
  • EU (Irland)
  • Kanada (centrala)
  • Asien-Stillahavsregionen (Sydney)
  • Asien-Stillahavsregionen (Tokyo)
Maskinvarukrav

Instanstyperna av Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) skiljer sig åt beroende på vad du behöver i fråga om processorkraft, minne och nätverkskapacitet för att köra dina anpassade appar. Här är de tillgängliga alternativen:

Användare AWS EC2-instanstyp Processor Minne
5
t2.medium 2 4 GB
t2.large 2 8 GB
c4.xlarge 4 8 GB
m4.xlarge 4 16 GB
10
t2.medium 2 4 GB
t2.large 2 8 GB
c4.xlarge 4 8 GB
m4.xlarge 4 16 GB
m4.2xlarge 8 32 GB
25
t2.large 2 8 GB
c4.xlarge 4 8 GB
m4.xlarge 4 16 GB
m4.2xlarge 8 32 GB
m4.4xlarge 16 64 GB
100
c4.xlarge 4 8 GB
m4.xlarge 4 16 GB
m4.2xlarge 8 32 GB
m4.4xlarge 16 64 GB
m4.10xlarge 40 160 GB
BYOL
t2.medium 2 4 GB
t2.large 2 8 GB
c4.xlarge 4 8 GB
m4.xlarge 4 16 GB
m4.2xlarge 8 32 GB
m4.4xlarge 16 64 GB
m4.10xlarge 40 160 GB
Lagring

För att upprätthålla en optimal driftmiljö kräver FileMaker Cloud 40 GB lagringsutrymme. Varje EC2-instans (Amazon Elastic Compute Cloud) omfattar 40 GB EBS (Elastic Block Storage) i AWS. Mer EBS är tillgängligt från Amazon Web Services mot ytterligare kostnad.

Kapacitet
Kunder Testade Maximalt tillåtna
FileMaker Pro Advanced 250 2000*
FileMaker Go 100 100
FileMaker WebDirect 100 100
FileMaker Data API 100 100
ODBC/JDBC 50 Obegränsat*

*Anslutningar kan begränsas av Amazon EC2-instanstypen och appdesignen.

Andra tekniker som stöds
Teknik Stöds
ESS Ja
ESS-adapter Nej
ODBC/JDBC Ja
Plugin-program* Ja
Anpassad webbpublicering med PHP Nej
Anpassad webbpublicering med XML Nej

* Kontrollera med din leverantör om tillgänglighet av specifika plugin-program.

Säkerhet

FileMaker Cloud tillhandahåller en 90 dagars utvärderingsversion av Comodo SSL-certifikat. Förnya värdnamnet och Comodo-certifikatet genom att klicka på förnyelseknappen i FileMaker Cloud Admin Console om du vill köpa från FileMaker Store. Eller importera ett annat eget certifikat du köpt direkt från certifieringsinstitutet.