Läs mer om FileMaker Cloud, den nya molntjänsten som erbjuds direkt från Claris.

Jämför FileMaker Server med FileMaker Cloud for AWS

Jämför

FileMaker Server

FileMaker Server

FileMaker Cloud for AWS

FileMaker Cloud for AWS

&
Kategori
FileMaker Server
FileMaker Cloud for AWS
Vara värd Du är värd för dina anpassade appar lokalt. Amazon Web Services (AWS) är värd för dina anpassade appar i molnet.
Maskinvarukostnader Behöver investera i maskinvara i serverklass och budgetera för uppgraderingar och underhåll. Inga förhandskostnader för maskinvara. Kan utnyttja system i företagsklass på Amazon Web Services (AWS).
Energikostnader Behöver budgetera för el- och kylningskostnader för servermaskinvara. Inga ytterligare energikostnader. Dessutom är större datacenter mer energieffektiva, vilket gör dem mer miljömässigt hållbara.
Licensiering Kräver antingen en årlig eller evig licens för FileMaker-programvaran. Kräver en timvis eller årlig licens för FileMaker-programvaran, plus en AWS-prenumeration som innehåller tjänster såsom EC2 (databehandling), EBS (lagring), dataöverföring och e-postmeddelanden.
Inverkan på IT Kräver någon som utför administrationsåtgärder. Minimal inverkan på befintlig teknisk personal.
Driftsättning Kräver tid att ställa in maskinvara, installera operativsystem och installera och konfigurera FileMaker Server-programvaran. Ingen konfiguration av maskinvara krävs. Driftsättningen sker på 20 minuter eller mindre.
Underhåll Övervakning och OS-uppdateringar måste schemaläggas. Övervaka livestatus och få automatiska aviseringar för OS-uppdateringar och programvarufixar.
Säkerhetskopior Behöver skapa och hantera scheman för säkerhetskopiering. Alla säkerhetskopior kan användas för att reparera data. Säkerhetskopior skapas och bevaras automatiskt när automatiskt underhåll är aktiverat.
Skalbarhet Kan behöva köpa ytterligare maskinvara och ägna tid åt installation och konfiguration. Kan snabbt skala upp för snabb tillväxt eller skala ner efter årstidsrelaterad efterfrågan.
Kapacitet Testad för stöd med upp till 500 FileMaker Pro Advanced-, FileMaker Go- eller FileMaker WebDirect-klienter. Testad för stöd med upp till 100 FileMaker Pro Advanced-, FileMaker Go- eller FileMaker WebDirect-klienter.
Katastrofåterställning Filer kan påverkas om servern på kontoret drabbas av avbrott eller skadas. Filerna är värdbaserade på AWS så de påverkas inte om det uppstår ett nödläge på kontoret eller i närområdet.
Hastighet på internetanslutning Data är åtkomliga från privata datacenter och över privata LAN-anslutningar. Åtkomst till data är beroende av en internetanslutning eller ett WAN-nätverk.
Säkerhet Du ansvarar för den fysiska säkerheten i fråga om servermaskinvaran. AWS ansvarar för den fysiska säkerhet i fråga om servermaskinvaran.
Certifikat Inga certifikat ingår. Behöver köpa och installera SSL-certifikat. Kommer med en 90-dagars provversion av ett SSL-certifikat. Efter provperioden förnyar ducertifikatet eller installerar ett eget SSL-certifikat.
Autentisering Har stöd för extern autentisering via Active Directory, Open Directory och OAuth 2.0-identitetsleverantörer. Har stöd för autentisering av anpassade appar via FileMaker-användarkonton och OAuth 2.0-identitetsleverantörer.
Drifttid för nätverket Beroende av det interna nätverket och systemet. Hög tillgänglighet kan vara resurskrävande och kosta både tid och pengar. AWS EC2-serviceavtalet erbjuder upp till 99,99 % drifttid per månad.
Automatisering Schemalägg serverscripts efter behov. Begränsad möjlighet att schemalägga scripts.
ESS Stöds Stöds, förutom för ESS-adapter.
ODBC/JDBC Stöds. Drivrutiner behöver installeras. Stöds. Drivrutiner medföljer.
REST API:er Omfattar FileMaker Data API och FileMaker Admin API. Omfattar FileMaker Data API och FileMaker Admin API.
Plugin-program Stöds Stöds. Kontrollera med din leverantör om specifika plugin-program finns tillgängliga.
Anpassad webbpublicering med PHP och XML Stöds Stöds inte