Läs mer om FileMaker Cloud, den nya molntjänsten som erbjuds direkt från Claris.

Så köper du

Om du vill använda FileMaker Cloud for AWS behöver du göra följande:

Avgifter för AWS-tjänster kan tillkomma.

AWS-tjänster

Läs mer om AWS-infrastrukturtjänster som behövs för FileMaker Cloud for AWS.

Kategori Beskrivning
Amazon EC2 För att använda FileMaker Cloud for AWS behöver du köpa Amazon EC2, som bidrar med den databehandlingskraft du behöver för att köra anpassade appar i FileMaker Cloud for AWS.
Lagring I alla köp ingår 40 GB Elastic Block Storage (EBS). Det går även att köpa mer lagringsutrymme.
Dataöverföring Överföringen av data från AWS till Internet, som kallas dataöverföring ut, faktureras efter användning.
E-post De första 1 000 e-postaviseringarna varje månad ingår i köpet. E-post utöver 1 000 per månad faktureras efter användning.
Fakturering AWS-tjänster faktureras separat av AWS månadsvis.

FileMaker Cloud for AWS-programvara

Välj om du vill köpa programvara från FileMaker, Inc. eller från AWS Marketplace.

Bring Your Own License (BYOL) från FileMaker, Inc. Köp licens från AWS
Licensiering Licensiera programvara på årsbasis. Licensiera programvara på tim- eller årsbasis.
Fakturering Betala FileMaker, Inc. en gång per år för programvara. Betala AWS en gång per månad (endast för timbaserad licensiering) eller per år för programvara.
Användare Användarlicenser har som minst 5 användare. Ytterligare användare kan läggas till i steg om 1 upp till 99. Om det gäller mer än 100 användare ber vi dig att kontakta säljavdelningen. Användarlicenser finns i följande storleksgrupper: 5, 10, 25 och 100.
Priser för utbildningsinstitutioner och icke-vinstdrivande organisationer Tillgänglig Inte tillgänglig

Inköpsprocess

Välj 1 av de 4 inköpsalternativen för FileMaker Cloud
så visas inköpsprocessen nedan.

BYOL (Bring Your Own License, ta med din egen licens)

Köp en ny licens från FileMaker, Inc.

Se hur 

Visa videoklipp 
Ta med din befintliga årslicens via BYOL till AWS

Se hur 

Visa videoklipp 
Konvertera din befintliga eviga licens och ta med den till AWS

Se hur 

Visa videoklipp 
eller
eller

Köp från AWS

Köp en ny licens från AWS Marketplace

Se hur 

Visa videoklipp 

Välj ett alternativ ovan så visas processen

Köp en licens från
FileMaker, Inc.

Ta med din befintliga årslicens via BYOL till AWS

Konvertera din befintliga eviga licens och ta med den till AWS

Köp en ny licens från AWS Marketplace

Köp en licens från
FileMaker, Inc.

Ta med din befintliga årslicens via BYOL till AWS

Konvertera din befintliga eviga licens och ta med den till AWS

1

Kontakta din säljkontakt

Kontakta säljavdelningen för att konvertera din eviga licens till en årslicens. För andra frågor är du välkommen att kontakta support.

Köp en ny licens från AWS Marketplace

Nästa steg

Här följer några tips om andra informationskällor om processen att köpa och skapa ditt FileMaker Cloud for AWS: