Tekniska specifikationer

FileMaker Cloud

Produkterbjudande

FileMaker Cloud är en tjänst från Claris International Inc. som är tillgänglig via FileMaker Store. Den ger åtkomst till följande klienter: FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go och FileMaker WebDirect.


Produktdokumentation finns online.

Tillgängliga språk

FileMaker Cloud Admin Console: internationell engelska, franska, italienska, tyska, japanska och spanska


FileMaker Customer Console: internationell engelska, franska, italienska, tyska, svenska, japanska, nederländska, spanska, förenklad kinesiska, koreanska och portugisiska (Brasilien)


FileMaker-ID: internationell engelska, franska, italienska, tyska, svenska, japanska, nederländska, spanska, förenklad kinesiska, koreanska och portugisiska (Brasilien)

Kompatibilitet (Interoperabilitet)

FileMaker Cloud 2.18 har stöd för följande klienter:

Instanstyper

Instanstyperna skiljer sig åt beroende på vad du behöver i fråga om processorkraft, minne och nätverkskapacitet för att köra dina anpassade appar. Här är de tillgängliga alternativen:

Antal användare Typ Processor Minne
5 till 9 användare Medium 2 4 GB
10 till 39 användare Large 2 8 GB
40 till 49 användare X Large 4 16 GB
50 till 79 användare 2X Large 4 16 GB
80 till 99 användare 3X Large 8 32 GB
100+ 4X Large 16 64 GB
FileMaker WebDirect

Språk som stöds

Internationell engelska, franska, italienska, tyska, svenska, japanska, nederländska, spanska, förenklad kinesiska, koreanska och portugisiska (Brasilien)

Webbläsare som stöds

FileMaker WebDirect kan nås via en webbläsare. Webbläsare som stöds innefattar:

Webbläsare på dator Mobilwebbläsare
Safari 12.x minimum Mobile Safari på iOS 12.x minimum
Chrome 73 minimum Chrome 73 minimum på Android 7.x minimum
Microsoft Edge 44

Krav på mobil maskinvara*

Plattform Enheter som stöds
iPad iPad Pro (12,9", 11" och 10,5")
iPad 9,7"
iPad Air
iPad mini 5
iPad mini 4
iPhone iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
Android Minne: 3 GB RAM minimum
CPU: 2,1 GHz Quad-Core-processor minimum
Skärmstorlek: 5 tum minimum

* FileMaker WebDirect kan fungera på andra enheter som inte finns med i ovanstående lista, men dessa enheter har inte testats och stöds inte.

FileMaker WebDirect mobila maskinvarutillbehör

  • Smart Keyboard-stöd för iPad Pro
  • Apple Pencil-stöd för iPad Pro

Krav på mobila nätverk

En nätverksanslutning med konsekvent signalstyrka och anslutningsbarhet krävs.

Mobila nätverk som stöds
Wi-Fi LTE 4G

Mer information

Mer information om FileMaker WebDirect finns i Guide för FileMaker WebDirect.

FileMaker Cloud Admin Console

FileMaker Cloud Admin Console har stöd för följande webbläsare på dator:

Webbläsare på dator
Safari 12.x minimum
Chrome 73 minimum
Microsoft Edge 44
FileMaker Customer Console

Webbläsare som stöds

Webbläsare på dator Mobilwebbläsare
Safari 12.x minimum Mobile Safari på iOS 12.x minimum
Chrome 73 minimum
Microsoft Edge 44

Användare kan utföra följande uppgifter i FileMaker Customer Console i en mobil webbläsare:

  • Öppna Startsidan
  • Öppna Prenumerationssidan
  • Skapa ett FileMaker-ID
  • Logga in med FileMaker-ID

Krav på mobil maskinvara*

Plattform Enheter som stöds
iPad iPad Pro (12,9", 11" och 10,5")
iPad 9,7"
iPad mini 5
iPad mini 4
iPhone iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus

* FileMaker Customer Console kan fungera på andra enheter som inte finns med i ovanstående lista, men dessa enheter har inte testats och stöds inte.

ESS
Datakällor som stöds
Microsoft SQL Server 2017
Microsoft SQL Server 2016
Microsoft SQL Server 2014
MYSQL Community Server 5.7.21
Oracle Database 11g Release 2
Oracle Database 12c Release 1
Oracle Database 12c Release 2
Kapacitet

I tabellen nedan anges testade och maximalt tillåtna gränser för samtidiga anslutningar för FileMaker Cloud 2.18. Testade maxvärden motsvarar testkonfigurationen och representerar inte någon prestationsgaranti.


FileMaker Cloud kan vara värd för upp till 125 anpassade appar.

Typ av klienter Testade* Maximalt tillåtna*
FileMaker Pro Advanced 250 2 000
FileMaker Go 100 100
FileMaker WebDirect 100 100
FileMaker Data API 100 100
OData 100 100

* Antal anslutningar kan begränsas av instanstyp, appdesign, antal aktiva användare eller licensavtal.

Lagring

I FileMaker Cloud ingår 6 GB FileMaker datalagring per licens och år. I en minsta driftsättning om 5 användare ingår totalt 30 GB FileMaker datalagring per år. Ytterligare FileMaker datalagring kan köpas via FileMaker Customer Console.

Säkerhet
  • Anpassade appar krypteras automatiskt när de överförs till FileMaker Cloud.
  • FileMaker-ID har stöd för flerfaktorsautentisering.
  • I FileMaker Cloud 2.18 medföljer ett inbyggt SSL-certifikat.
Avvecklade och borttagna tekniker

Claris Inc. investerar kontinuerligt i den senaste tekniken för att förbättra FileMaker-plattformen. Därför avvecklas vissa funktioner och operativsystem vilka sedan tas sedan bort i framtida versioner av FileMaker-programvaran. Visa en lista med avvecklad teknik.