Tekniska specifikationer

FileMaker Go 17

Systemkrav

FileMaker Go 17 är en enskild, universal app som är utformad för både iPad och iPhone och finns tillgänglig i App Store.

FileMaker Go 17 är kompatibel med iOS-enheter som kör iOS 11.2 som minimum och kräver iTunes 12.x.

Språkstöd

FileMaker Go 17 är tillgängligt på följande språk: internationell engelska, franska, italienska, tyska, svenska, japanska, nederländska, spanska, förenklad kinesiska, koreanska och portugisiska (Brasilien).

Använda FileMaker Go

FileMaker Pro Advanced krävs för att skapa och ändra anpassade appar. Det går inte att skapa eller ändra anpassade appar med FileMaker Go.

Filkompatibilitet

Anpassade appar som skapats med FileMaker Pro 12 och FileMaker Pro 12 Advanced (minst) kan användas med FileMaker Go 17.

Läs mer om att konvertera FileMaker-appar som skapats med tidigare versioner än version 12.

Värdkompatibilitet och anslutningsbegränsningar

De senaste uppdateringarna måste tillämpas för ovannämnda programvara innan den är värd för FileMaker Go 17-appar.

Värd Anslutningsbegränsningar
FileMaker Pro 17, 16 och 15 Advanced

eller

FileMaker Pro 16 och 15
Tillåter upp till 5 användaranslutningar samtidigt.

OBS! Från och med nästa version av FileMaker Pro Advanced stöds inte denna funktion längre. Peer-to-peer-delning rekommenderas endast för testningssyften.
Mer information
FileMaker Server 17 och 16 Tillåter upp till 500 användare*
FileMaker Server 15 Tillåter upp till 100 användare*
FileMaker Cloud 1.17 och 1.16 Tillåter upp till 100 användare*

*En användaranslutning krävs för att få åtkomst till anpassade appar som FileMaker Cloud eller FileMaker Server är värd för från FileMaker Go. Antal FileMaker Go-anslutningar kan begränsas av maskinvara, appdesign, operativsystem eller licensavtal.

Avvecklade och borttagna tekniker

FileMaker, Inc. investerar kontinuerligt i den senaste tekniken för att förbättra FileMaker-plattformen. Därför avvecklas vissa funktioner och operativsystem och tas sedan bort i framtida versioner av FileMaker-programvaran. Visa en lista över avvecklade tekniker (EN).