Tekniska specifikationer

FileMaker Go 18

Systemkrav

FileMaker Go 18 är en enskild, universal app som är utformad för både iPad och iPhone och finns tillgänglig i App Store.

FileMaker Go 18 är kompatibelt med iOS-enheter med iOS 12.1 som lägst.

Språkstöd

FileMaker Go 18 är tillgängligt på följande språk: internationell engelska, franska, italienska, tyska, svenska, japanska, nederländska, spanska, förenklad kinesiska, koreanska och portugisiska (Brasilien).

Använda FileMaker Go

FileMaker Pro Advanced krävs för att skapa och ändra anpassade appar. Det går inte att skapa eller ändra anpassade appar med FileMaker Go.

Filkompatibilitet

Anpassade appar som skapats med FileMaker Pro 12 och FileMaker Pro 12 Advanced (minst) kan användas med FileMaker Go 18.

Läs mer om att konvertera FileMaker-appar som skapats i tidigare versioner än 12.

Värdkompatibilitet och anslutningsbegränsningar

De senaste uppdateringarna måste tillämpas för nedan listad programvara innan den är värd för FileMaker Go 18-appar.

Värd Anslutningsbegränsningar
FileMaker Pro 18, 17 och 16 Advanced

eller

FileMaker Pro 16
Tillåter upp till 5 användaranslutningar samtidigt.

OBS! Den här funktionen har avvecklats i FileMaker Pro 18 Advanced. Peer-to-peer-delning rekommenderas endast för testningssyften.
Läs mer
FileMaker Server 18, 17 och 16 Tillåter upp till 500 användare*
FileMaker Cloud for AWS 1.18 och 1.17 Tillåter upp till 100 användare*

*En användaranslutning krävs för att få åtkomst till anpassade appar som FileMaker Cloud for AWS eller FileMaker Server är värd för från FileMaker Go. Antal FileMaker Go-anslutningar kan begränsas av maskinvara, appdesign, operativsystem eller licensavtal.

Avvecklade och borttagna tekniker

FileMaker, Inc. investerar kontinuerligt i den senaste tekniken för att förbättra FileMaker-plattformen. Därför avvecklas vissa funktioner och operativsystem och tas sedan bort i framtida versioner av FileMaker-programvaran. Visa en lista med avvecklad teknik.