För Windows och Mac

FileMaker Pro Advanced

Skapa innovativa anpassade appar för din arbetsplats.

FileMaker Pro Advanced är det verktyg du använder för att skapa en anpassad app. Du använder även FileMaker Pro Advanced för att öppna en app på en Windows- eller Mac-datorn. Börja genom att importera data från ett kalkylblad eller använda en inbyggd start-app för att hantera kontakter, lager, möten med mera. Eller bygg snabbt en ny app från grunden.

FileMaker Pro Advanced innehåller en uppsättning avancerade verktyg för att hjälpa dig att designa och utveckla anpassade appar snabbare och enklare. Dessutom får du stabila analysfunktioner, kraftfulla felsökningsverktyg och mycket mer.

Nyheter

Nytt användargränssnitt för att importera data Mappa enklare importerade källdata till FileMaker-fält med hjälp av den nya dialogrutan Fältordning för import.
Öppna en förutbestämd app vid start Gör apparna mer upptäckbara för användarna. Öppna en förutbestämd anpassad app när FileMaker Pro Advanced öppnas.
Jämförelse av filversioner Använd ett granskningsscriptsteg för att spara en kopia av en FileMaker-fil i XML-format. Använd XML-filen för att enklare jämföra ändringar mellan filversioner.
Filbaserade scriptsteg Skapa script som läser, skriver och hanterar externa datafiler för att skriva loggfiler eller exportera data i ett anpassat format.
Scriptfelsloggning Felsök enklare automatiseringen av arbetsflöden. Använd ett granskningsscriptsteg för att skriva information om scriptfel i en loggfil.
Beräkningsfunktionen While Repeterar logik när villkoret är sant och returnerar sedan resultatet. På så vis ersätter den behovet av vissa rekursiva anpassade funktioner.
Beräkningsfunktionen SetRecursion Anger det högsta antalet upprepningar för återkoppling och slingor inom ett uttryck. Standardgränsen är 50 000 upprepningar, och med den här funktionen kan gränsen sänkas eller höjas.
Ny åtkomst till hanterad säkerhet Med den här nya behörigheten kan utvecklare överlåta kontoåtkomsthantering till andra teammedlemmar utan att behöva tillhandahålla fullständig behörighet till andra delar av filen.
Ny Hantera säkerhet-dialogruta Den trimmade dialogrutan Hantera säkerhet gör hanteringen av åtkomst till dina anpassade appar mer effektiv.
Säkerhetsförbättringar för plugin-program Med hjälp av SDK plugin-program kan utvecklare digitalt signera plugin-program. Användare varnas med aviseringar innan ett osignerat plugin-program läses in.
Standardskydd av filåtkomst Förhindra att andra FileMaker-filer får åtkomst till data och schemat i din anpassade app. Alternativet ”Kräv fullständig behörighet för att använda referenser till den här filen” är nu aktiverat som standard i nyskapade filer.

Funktioner

Kom igång snabbt Skapa precis den app du vill ha med hjälp av det intuitiva grafiska gränssnittet, de flexibla designverktygen, de inbyggda Start-apparna och teman som är redo att användas.
Importera befintliga data Ta dina befintliga data till en FileMaker-app. Importera datatyper såsom .CSV-, Tab-, XML-, ODBC- och Microsoft Excel-filer.
Inbyggda rapporteringsverktyg Skapa enkelt sammanfattningsrapporter, färgstarka diagram och verkställbara instrumentpaneler med hjälp av inbyggda verktyg för rapportering och diagram. Spara informationen i de populära Excel- och PDF-formaten.
Färdig säkerhet Centralisera informationen och få säker åtkomst till data med hjälp av beprövade krypteringsstandarder. Hantera användarbehörigheter på grupp- eller individnivå, även för enskilda fält.
Dela med dina kollegor Skapa anpassade appar som fungerar tillsammans på iPad, iPhone, Windows, Mac och webben. Använd FileMaker Cloud or FileMaker Server och dela din app på ett säkert sätt med andra. Läs mer
Integrera med andra program Anslut till andra populära appar och webbtjänster genom kraftfulla REST API:er. Du kan dessutom även skapa direkta, dubbelriktade anslutningar till Microsoft SQL Server-, Oracle- och MySQL-, PostgreSQL- och IBM DB2-datakällor.

Avancerade funktioner

Scriptdebugger Identifiera problemområden i script och scripttriggers direkt i Scriptfönster. Stäng av scripttriggers när du felsöker för att finjustera felsökningsprocessen.
Datagranskaren Övervaka fält, variabler och beräkningar när du felsöker.
Databaskryptering Aktivera AES 256-bitars kryptering för att skydda data i FileMaker Cloud , på FileMaker Server eller på en FileMaker-klient.
Anpassade menyer Skapa, ändra eller radera specifika menyobjekt eller hela menyuppsättningar.
Egna funktioner Bygg egna funktioner och kopiera, klistra in eller importera dem till valfri FileMaker-fil.
Databasdesignrapport Kör omfattande rapporter på alla element i databasschemat.
Läget utan menyer Bygg program där alla menyer är dolda.

FileMaker-plattformen