FileMaker Pro ersattes av FileMaker Pro Advanced. Läs mer

För Windows och Mac

FileMaker Pro Advanced

Skapa anpassade appar för din verksamhet

FileMaker Pro Advanced är det verktyg du använder för att skapa en anpassad app. Du använder även FileMaker Pro Advanced för att öppna en app på en Windows- eller Mac-datorn. Börja genom att importera data från ett kalkylblad eller använda en inbyggd Start-app för att hantera kontakter, lager, möten med mera. Eller bygg snabbt en ny app från grunden.

FileMaker Pro Advanced innehåller en uppsättning avancerade verktyg för att hjälpa dig att designa och utveckla anpassade appar snabbare och enklare. Dessutom får du stabila analysfunktioner, kraftfulla felsökningsverktyg och mycket mer.

Nyheter

Mycket detaljerade layouter Utnyttja de förbättrade funktionerna i portalen för att skapa vanliga designmönster såsom mycket detaljerade layouter. Eliminera behovet att skapa självkopplande relationer och ytterligare script.
Start-appar Kom igång snabbare genom att välja en av de sex nya Start-apparna. Få ytterligare funktioner genom att lägga till en Tilläggstabell i appen. Välj bland appar för att hantera tillgångar, kontakter, innehåll, lager, möten och uppgifter.
Fönstret Mina appar Öppna någon av dina anpassade appar från ett praktiskt fönster. Navigera enkelt till fliken Senaste för att öppna filer som öppnats nyligen och fliken Skapa för att hitta de nya Start-apparna.
Val för gruppobjekt Du kan enkelt modifiera, flytta eller ändra storlek på ett enskilt objekt inom en grupp utan att först behöva dela upp alla objekt.
Omdesignat layoutläge Granskaren, Fältflik och Objektflik är lättare att hitta tack vare praktiska fönster inuti dokumentfönstret. Dölj eller visa enskilda fönster.
Standardfält När du lägger till en ny tabell skapas det automatiskt fält som visar information om när posten skapades. Fälten innehåller primärnyckel, datum då det skapats, ändringsdatum och av vem fältet har skapats eller ändrats. Standardfält kan anpassas efter behov eller konfigureras i förhand.
Förbättrade scriptmöjligheter Skapa kod som kan återanvändas mer med förbättrade scriptsteg. Lägg till en variabel i ett inmatningsfält för att fylla i och hämta text med stöd för variabler i Visa anpassad dialogruta. Och använd det nya alternativet Angivet för att välja ett script från en lista eller ange scriptnamnet med en beräkning.
Stöd för flera e-postbilagor Bifoga flera filer i ett e-postmeddelande för mer flexibilitet när du kommunicerar med dina kunder eller team.
Kopiera anpassade menyer för att klistra in Spara tid genom att återanvända anpassade menyer i andra appar du skapar. Kopiera bara menyuppsättningar, menyer och menyobjekt och klistra sedan in dem i en annan fil.
Kontoutelåsning Skydda dina anpassade appar mot nyckelsökningsattacker och ordboksattacker genom att tillfälligt låsa ett konto efter några inloggningsförsök.
Arbeta medan du återansluter Om du tappar nätverksanslutningen kan du fortsätta att jobba med filer som inte är beroende av den värden medan anslutningen återskapas.

Funktioner

Kom igång snabbt Skapa precis den app du vill ha med hjälp av det intuitiva grafiska gränssnittet, de flexibla designverktygen, de inbyggda Start-apparna och teman som är redo att användas.
Importera befintliga data Ta dina befintliga data till en FileMaker-app. Importera datatyper såsom .CSV-, Tab-, XML-, ODBC- och Microsoft Excel-filer.
Inbyggda rapporteringsverktyg Skapa enkelt sammanfattningsrapporter, färgstarka diagram och verkställbara instrumentpaneler med hjälp av inbyggda verktyg för rapportering och diagram. Spara informationen i de populära Excel- och PDF-formaten.
Färdig säkerhet Centralisera informationen och få säker åtkomst till data med hjälp av beprövade krypteringsstandarder. Hantera användarbehörigheter på grupp- eller individnivå, även för enskilda fält.
Dela med dina kollegor Skapa anpassade appar som fungerar tillsammans på iPad, iPhone, Windows, Mac och webben. Använd FileMaker Cloud or FileMaker Server och dela din app på ett säkert sätt med andra. Läs mer
Integrera med andra program Anslut till andra populära appar och webbtjänster genom kraftfulla REST API:er. Du kan dessutom även skapa direkta, dubbelriktade anslutningar till Microsoft SQL Server-, Oracle- och MySQL-, PostgreSQL- och IBM DB2-datakällor.

Avancerade funktioner

Scriptdebugger Identifiera problemområden i script och scripttriggers direkt i Scriptfönster. Stäng av scripttriggers när du felsöker för att finjustera felsökningsprocessen.
Datagranskaren Övervaka fält, variabler och beräkningar när du felsöker.
Databaskryptering Aktivera AES 256-bitars kryptering för att skydda data i FileMaker Cloud, på FileMaker Server eller på en FileMaker-klient.
Anpassade menyer Skapa, ändra eller radera specifika menyobjekt eller hela menyuppsättningar.
Egna funktioner Bygg egna funktioner och kopiera, klistra in eller importera dem till valfri FileMaker-fil.
Databasdesignrapport Kör omfattande rapporter på alla element i databasschemat.
Läget utan menyer Bygg program där alla menyer är dolda.

FileMaker-plattformen