Funktioner i FileMaker Pro 18 Advanced Beskrivning
Nytt användargränssnitt för att importera data Mappa enklare importerade källdata till FileMaker-fält med hjälp av den nya dialogrutan Fältordning för import.
Öppna en förutbestämd app vid start Gör apparna mer upptäckbara för användarna. Öppna en förutbestämd anpassad app när FileMaker Pro Advanced öppnas.
Jämförelse av filversioner Använd ett scriptsteg i förhandsversion för att spara en kopia av en FileMaker-fil i XML-format. Använd XML-filen för att enklare jämföra ändringar mellan filversioner.
Filbaserade scriptsteg Skapa script som läser, skriver och hanterar externa datafiler för att skriva loggfiler eller exportera data i ett anpassat format.
Scriptfelsloggning Felsök enklare automatiseringen av arbetsflöden. Använd ett granskningsscriptsteg för att skriva information om scriptfel i en loggfil.
Beräkningsfunktionen While Repeterar logik när villkoret är sant och returnerar sedan resultatet. På så vis ersätter den behovet av vissa rekursiva anpassade funktioner.
Beräkningsfunktionen SetRecursion Anger det högsta antalet upprepningar för återkoppling och slingor inom ett uttryck. Standardgränsen är 50 000 upprepningar, och med den här funktionen kan gränsen sänkas eller höjas.
Ny åtkomst till hanterad säkerhet Med den här nya behörigheten kan utvecklare överlåta kontoåtkomsthantering till andra teammedlemmar utan att behöva tillhandahålla fullständig behörighet till andra delar av filen.
Ny Hantera säkerhet-dialogruta Den trimmade dialogrutan Hantera säkerhet gör hanteringen av åtkomst till dina anpassade appar mer effektiv.
Säkerhetsförbättringar för plugin-program Med hjälp av SDK plugin-program kan utvecklare digitalt signera plugin-program. Användare varnas med aviseringar innan ett osignerat plugin-program läses in.
Standardskydd av filåtkomst Förhindra att andra FileMaker-filer får åtkomst till data och schemat i din anpassade app. Alternativet ”Kräv fullständig behörighet för att använda referenser till den här filen” är nu aktiverat som standard i nyskapade filer.
Funktioner i FileMaker Pro 17 Advanced Beskrivning
Huvud/detalj-layouter Utnyttja de förbättrade portalfunktionerna för att skapa vanliga designmönster såsom huvud/detalj-layouter. Eliminera behovet att skapa självkopplande relationer och ytterligare script.
Markera gruppobjekt Du kan enkelt modifiera, flytta eller ändra storlek på ett enskilt objekt inom en grupp utan att först behöva dela upp alla objekt.
Omdesignat layoutläge Granskaren, Fältfliken och Objektfliken är lättare att hitta tack vare smidiga sektioner inuti dokumentfönstret. Dölj eller visa enskilda sektioner.
Start-appar Kom igång snabbare genom att välja en av de sex nya Start-apparna. Få ytterligare funktioner genom att lägga till en Tilläggstabell i appen.
Fönstret Mina appar Starta någon av dina anpassade appar från ett smidigt fönster. Navigera enkelt till fliken Skapa för att hitta de nya Start-apparna.
Standardfält När du skapar en ny tabell skapas automatiskt fält som visar information om när posten skapades.
Stöd för flera e-postbilagor Bifoga flera filer i ett e-postmeddelande för mer flexibel kommunikation.
Funktioner i FileMaker Pro 16 Beskrivning
Fönstret Layoutobjekt Visa en hierarkisk lista över alla objekt i en layout. Markera, dölj och namnge objekt samt ändra staplingsordning.
Kort Skapa fönster som automatiskt får en storlek och placeras på lämpligt sätt på huvudskärmen. Öppna andra fönster eller filer utan att först behöva stänga kortet.
Nytt FileMaker Pro-gränssnitt i Windows OS Få en mer naturlig Windows OS-upplevelse med ett helt nytt användargränssnitt.
Kopiera värdelistor och klistra in dem Använd standardkortkommandon för att kopiera och klistra in värdelistor.
Variabler i FileMaker-datakällsreferenser Öppna delade FileMaker-filer dynamiskt genom att ange en variabel när du väljer en filsökväg.
Förbättrade cURL-tillval Dela enkelt data med andra webbtjänster och -program.
JSON-funktioner Använd fördefinierade funktioner för att enkelt tolka och generera JSON-data som begärs från andra datakällor.
Externa scriptsteg Utöka kapaciteten för plug-ins från tredje part med stöd för externa scriptsteg i FileMaker SDK (EN).
Klickbara säkerhetslåsikoner Klicka på låsikonen för att visa detaljer om säkerheten på din nätverksanslutning.
OAuth 2.0-stöd för konton Använd inloggningsuppgifterna till dina befintliga Amazon-, Google- eller Microsoft Azure-konton för att logga in på dina FileMaker-appar.
Textkryptering på fältnivå Möjlighet att kryptera text i ett fält.
Funktioner i FileMaker Pro 15 Beskrivning
Uppdateringar i produkten Hämta och installera de senaste uppdateringarna för FileMaker Pro direkt inifrån produkten.
Ångra script Återställ ditt scriptarbete direkt med Ångra flera. Ångra och gör om ditt arbete så många gånger som behövs.
Markerade scriptfel Den rödmarkerade texten hjälper dig att enkelt identifiera problemområden i Scriptfönster.
ESS-adapter Anslut till ännu fler externa SQL-datakällor, inklusive PostgreSQL och IBM DB2.
Webbaserad hjälp Få snabbare resultat när du söker efter FileMaker-information med den nya webbaserade hjälpen.
Dold redigeringsruta Dölj känslig information (t.ex. lösenord och kreditkortsnummer) så att den inte visas. Data maskeras med symbolen "•".
Förloppsindikator i portalen Fortsätt att använda din app medan du filtrerar och sorterar data. Förloppsindikatorn visar när processen är klar.
Visa alla nya funktioner i FileMaker Pro 15
Funktioner i FileMaker Pro 14 Beskrivning
Scriptfönster Skapa, redigera och visa dina scripts i ett enda effektivt arbetsfönster.
Nya dialogrutan Ange beräkning Öka produktiviteten med automatisk komplettering och sök efter beräkningsfunktioner.
App-ikoner Välj bland mer än 29 fördesignade ikoner som representerar dina appar eller använd anpassade ikoner.
Knapprad Skapa grupper av knappar som du kan använda för navigering eller som anpassade verktygsfält.
Knappikoner Du får 140 professionellt designade ikoner som representerar en rad olika uppgifter som du kan använda för dina knappar. Eller så kan du använda anpassade knappikoner.
Övre och nedre navigeringsdelar De här nya layoutdelarna sitter kvar på samma ställe på layouten så att du alltid kan se navigeringen när du rullar.
Ledtext i fält Förenkla dina layouter genom att lägga till platshållartext eller instruktioner inuti ett fält. Texten försvinner när du börjar skriva.
Välja färg Färgpaletten visar färger som anpassas efter ditt aktuella tema så att det blir enkelt att skapa snygga layouter.
Format för objektkomponenter Välj färg på ikoner och alternativknappar i kontrollformat som snabbmenyer, nedrullningsbara listor, portalrader med mera.
Funktioner i FileMaker Pro 13 Beskrivning
Egna teman Anpassa och spara ändringar i befintliga layoutteman så de passar dina unika önskemål. Använd egna teman i andra lösningar och dela med kollegorna.
Stilar Teman inkluderar även stilar, som är en kombination av attribut; färger, typsnitt och textstorlek. Skapa egna stilar eller anpassa befintliga.
Fler inställningar i Granskare Ställ in ännu fler attribut, som inre/yttre skuggning, padding, baslinje för text och layoutbakgrund.
Fältväljare Skapa nya fält och dra många fält samtidigt till layouten.
Databaskryptering Använd kraftfull AES 256-bitarskryptering, som är tillgängligt i FileMaker Pro Advanced, för att skydda data där de lagras. Det gäller oavsett om de finns på en FileMaker-klient eller körs på FileMaker Server.
Glidkontroll Använd glidkontrollen med flera paneler för att hantera bilder och andra data i en och samma layout.
Flytande fönster Gruppera fält, länkar och annan information utan att behöva byta layout eller visa nya fönster med nya iOS-liknande flytande fönster.
Synlighet för objekt Ställ in om ett objekt ska visas eller inte, baserat på ett beräknat villkor.
Beräknade flikrubriker och knapptext i dialogrutor Använd kraften i beräkningsmotorn för att ange texten på flikar och knappar i dialogrutor.
Funktioner i FileMaker Pro 12 Beskrivning
Tilltalande layoutteman Lägg på ett av många snygga layoutteman för att ändra utseendet direkt i din anpassade app.
Fler layoutverktyg Använd stödlinjer och dynamiska guider tillsammans med anpassningsbara rutnät för att få den designprecision du behöver.
Exempelappar med ny design Hantera projekt, innehåll, resurser, offerter och mycket mer med helt nya, professionellt utformade mallar.
Förbättrade containerfält Dra och släpp filer i appen, rendera bilder snabbare, lagra krypterat och hantera bilder externt.
Snabbdiagram Skapa och ändra diagram snabbt med det nya inställningsfönstret.
Design- och utvecklingsverktyg för iOS Designverktyg, teman, script och beräkningsfunktioner gör att du snabbt bygger appar för iPad och iPhone.
Fönsterfunktioner Anpassa fönster som dialog eller som en ”flytande palett”.
Sätt in från URL Hämta innehåll från en URL via script.
Beräkningsfunktionen Execute SQL Kör SQL-frågor mot din FileMaker-app.
ESS-omlänkning Peka om din ESS-koppling mot en annan SQL-databas för utveckling och test.
FMP URL-protokoll Öppna en delad eller lokal fil med hjälp av en URL. Kör dessutom script och utbyt data med andra program genom att skicka parametrar till filen med hjälp av en URL.
Funktioner i FileMaker Pro 11 Beskrivning
FileMaker-diagram Skapa tilltalande rapporter med stapel-, linje-, area-, eller pajdiagram.
Snabbrapporter Skapa rapporter i ett kalkylbladsliknande format. Gruppera och summera data direkt.
Återkommande import Importera Microsoft® Excel- eller textfiler automatiskt varje gång du öppnar din anpassade app.
Ögonblickslänk Spara ett sökresultat från en viss tidpunkt. Samma layout, vy och sorteringsordning bevaras.
Snabbsökning Sök efter information, precis som i en webbläsare.
Granskare Hantera dina layoutverktyg från en enda plats.
Layoutmappar Organisera dina layouter i mappar – dra bara in dem.
Portalfilter Visa relaterade poster från en beräkning.
Externt filskydd Hindra obehörig tillgång till tabeller, script och värdelistor.
Variabler i sökvillkor och mergefält Använd variabler i skriptsökningar och mergefält för enklare appschema.
Funktioner i FileMaker Pro 10 Beskrivning
Statusverktygsfält Nära till de mest använda funktionerna med ett nytt användargränssnitt.
Scripttriggers Skapa och kör script genom användaråtgärder för ökad produktivitet.
Dynamiska rapporter Gör ändringar i grupperade data för enklare anpassning.
Sparade sökningar Spara sökvillkor och kör dem med ett klick för enklare sökning.
Skicka e-post via SMTP Skicka e-post direkt med en SMTP-server för snabbare distribution; ingen e-postklient behövs.
Scriptsteget Tilldela fält efter namn Ange målfältet med enligt namn med en beräkning.
Sätt in flikordning Sätt in en ny flik så omnumreras de andra flikarna automatiskt.
Stöd för IPv6 Kompatibel med Internet Protocol Version 6-standard.
Verktygstips Lägg till text eller beräkningar i fält eller objekt som visas när du för musmarkören över.
Funktioner i FileMaker Pro 9 Beskrivning
Anslut till externa SQL-datakällor Skapa dubbelriktade direktkopplingar mot externa SQL-datakällor som de senaste versionerna av Oracle, Microsoft SQL Server och MySQL.
Villkorlig formatering Formatera fält och objekt baserat på dina villkor.
Skicka epost E-posta innehållet från valfritt fält, som bilder, dokument, Excel-filer och annat direkt från FileMaker Pro.
Scriptgruppering Gruppera relaterade script för snabbare åtkomst. Fäll ut eller fäll ihop grupper för att göra listan mer hanterbar.
Skicka länk (till värdbaserad databas) Skapa automatiskt ett e-postmeddelande med en klickbar länk. När mottagaren klickar på länken öppnas filen.
Automatisk storleksändring Ställ in hur objekt anpassas till fönsterändring.
Tillägg till PDF Kombinera flera rapporter till en PDF för enklare distribution.
Funktioner i FileMaker Pro 8, 8.5 Beskrivning
FileMakers webbvisarverktyg Visa information från webbplatser med utgångspunkt från information i din anpassade app.
FileMaker-resurser Få hjälpfulla tips, som filmer, guider och annan information, så att du får ut mesta möjliga av FileMaker Pro.
PDF Maker Skapa Adobe® PDF-filer direkt från FileMaker-appen för enkel delning.
Excel Maker Skapa Excel-blad från dina FileMaker-data med ett klick för enklare rapportering.
Fast Send Öppna eller mejla automatiskt de Excel eller PDF-dokument som skapats senast.
Fast Match Hitta matchande poster genom att högerklicka direkt i fältet utan sökläge.
Import av tabeller Lägg automatiskt till en ny tabell i strukturen för din anpassade app genom att importera data.
Flikkontroll Gör en layout med flera flikar i ett enda steg, istället för flera olika layouter för varje flik.
Nedrullningsbar kalender Skriv in datum enkelt och säkert genom att välja inmatningsalternativ som kalender.
Automatisk ifyllnad Fyll i fältinnehåll baserat på tidigare ifyllda värden i fältet.
Visuell stavningskontroll Felstavningar visas direkt med röd understrykning om det är felstavat.
Nya justeringsverktyg Välj de objekt du vill justera och klicka på verktygsfältet för att justera vänster, höger, eller centrera.
Objektfunktioner och -script Ge namn till layoutobjekt, navigera till namngivna objekt med script och få information om objekt med objektfunktioner.
Funktioner i FileMaker Pro 7 Beskrivning
Lagra/importera/exportera valfri fil med Containerfält Hantera musik, bilder, film och dokument med containerfält.
Relationsgraf Skapa relationer för en-till-en eller en-till-många i en lättanvänd grafisk vy.
Flera fönster Visa flera fönster eller layouter samtidigt.
Ökad databaskapacitet (8 terabyte) Lagra upp till 8 TB data i en fil (begränsningen varierar beroende på maskinvara). Fält kan lagra 2 GB data.
Stöd för flera tabeller Ha flera tabeller i samma fil.
Kontobaserad säkerhet Tilldela behörigheter för varje användare ner till fältnivå.
Spara och ångra layout/post Spara eller ångra ändringar i layouter.
Funktioner i FileMaker Pro 6 och tidigare versioner Beskrivning
XML-import Dela data mellan program med hjälp av stöd för Extensible Markup Language (XML).
Importera mapp med filer Importera fler än en fil åt gången genom att importera en hel mapp.
Förfina och utvidga sökningar Begränsa eller utöka ditt sökresultat baserat på dina villkor.
Värdelistor Ange värden du ofta använder, som text, tal eller datum för snabbare och säkrare inmatning.
Fullt stöd för flera plattformar Använd FileMaker Pro på både Windows och Mac OS.
Script Skapa script för att automatisera åtgärder i FileMaker Pro.
Fältformatering Välj typsnitt, storlek, stil och färg för fälten.
Guiden Ny layout/rapport Få stegvis hjälp med att skapa anpassade layouter, etiketter och rapporter.
Tabellvy Visa flera poster samtidigt i tabellformat, som i kalkylprogram.
Direktimport av Excel-filer Dra och släpp Excel-filer direkt till FileMaker Pro.
ODBC-stöd FileMaker Pro använder ODBC-drivrutiner för att utbyta data med andra applikationer.
Relationsstöd Skapa relationer för en-till-en eller en-till-många i databasen.