För Windows och Mac

Tekniska specifikationer

FileMaker Server 17

Vad ingår?

FileMaker Server 17 är endast tillgängligt för elektronisk nedladdning. Då ingår produktprogrammet och en länk till ett elektroniskt licenscertifikat som innehåller licensnyckeln som behövs vid installation. Produktdokumentation finns tillgänglig online i PDF-format.

Tillgängliga språk: internationell engelska, franska, italienska, tyska, svenska och japanska.

OBS! Från och med nästa version av FileMaker Server kommer svenska inte längre att vara tillgängligt.

Kompatibilitet

FileMaker Server 17 stöder följande klienter:

 • FileMaker Pro 16 och 15
 • FileMaker Pro 17, 16 och 15 Advanced
 • FileMaker Go 17, 16 och 15
 • Appar som skapats med iOS App SDK 17, 16 och 15
 • FileMaker WebDirect

De senaste säkerhetsuppdateringarna måste tillämpas på ovannämnda klienter innan de ansluter till FileMaker Server 17. Vissa funktioner kanske inte är helt bakåtkompatibla. Läs mer

Systemkrav

Obs! Windows Server 2008 R2 SP1 Standard- och Enterprise-versionerna stöds inte längre. Uppdatera ditt operativsystem innan du uppgraderar till FileMaker Server 17.

Certifierade operativsystem*
Windows Server 2016 Standard Edition (med skrivbordsmiljö)
Windows Server 2012 R2 Standard Edition med uppdatering (se Microsoft KB 2919355)
macOS Mojave 10.14
macOS High Sierra 10.13
macOS Sierra 10.12

*Versionen som anges är minimikravet. FileMaker Server kan fungera med senare operativsystem som certifierats av FileMaker, Inc. Operativsystem som inte finns med i tabellen ovan har inte testats och stöds inte. En internetanslutning krävs för att installera FileMaker Server på Windows.

Maskinvarukrav

En dedikerad dator rekommenderas för FileMaker Server.

Minimikrav Rekommenderade krav
CPU: Dual Core
RAM: 8 GB
Maskinvara: 80 GB eller mer, beroende på filstorlek
CPU: 4-Core
RAM: 8 GB
Maskinvara: 80 GB eller mer, beroende på filstorlek
Krav på primärservern

FileMaker Server använder primärservern för att ge tillfällig lagring för progressiv nedladdning, överföring eller nedladdning av appar, loggfiler och cachelagring som används av komponenter såsom Webbserver.

För en optimal operativ miljö kräver FileMaker Server lagring på 80 GB eller mer i primärservern även om appar är värdbaserade eller säkerhetskopieras till en annan enhet. Serveradministratören måste övervaka primärservern för att se till att det finns tillräckligt med lagring.

FileMaker WebDirect
Språk som stöds

Internationell engelska, franska, italienska, tyska, svenska, japanska, nederländska, spanska, förenklad kinesiska, koreanska och portugisiska (Brasilien)

Webbläsare som stöds

FileMaker WebDirect kan nås via en webbläsare. Webbläsare som stöds innefattar:

Webbläsare på dator Mobilwebbläsare
Safari 11.x minimum Mobile Safari på iOS 11.2 minimum
Chrome 65 minimum Chrome 65 minimum på Android 7.x minimum
Internet Explorer 11.x
Microsoft Edge 41
Krav på mobil maskinvara*
plattform Enheter som stöds
iPad iPad Pro (12,9" och 10,5")
iPad 9,7"
iPad mini 4
iPhone iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
Android Minne: 3 GB RAM minimum
CPU: 2,1 GHz Quad-Core-processor minimum
Skärmstorlek: 5 tum minimum

* FileMaker WebDirect kan fungera på andra enheter som inte finns med i ovanstående lista, men dessa enheter har inte testats och stöds inte.

FileMaker WebDirect mobila maskinvarutillbehör
 • Smart Keyboard-stöd för iPad Pro
 • Apple Pencil-stöd för iPad Pro
Krav på mobila nätverk

En nätverksanslutning med konsekvent signalstyrka och anslutningsbarhet krävs.

Mobila nätverk som stöds
Wi-Fi LTE 4G
Rekommenderade maskinvarukonfigurationer

En nätverksanslutning med konsekvent signalstyrka och anslutningsbarhet krävs.

*Antal anslutningar kan begränsas av maskinvara, appdesign, operativsystem eller licensavtal.

Mer information om FileMaker WebDirect finns i Guide för FileMaker WebDirect.

Kapacitet

Tabellen nedan visar de testade och teoretiska gränserna för maximalt antal samtidiga anslutningar för FileMaker Server 17. Testade maxgränser återspeglar den testade konfigurationen och utgör inte en garanti.

Klient Testade Maximalt tillåtna
FileMaker Pro Advanced 500 2000*
FileMaker Go 500 500
FileMaker WebDirect 500 500
Anpassad webbpublicering** 500 2 000
FileMaker Data API 500 1 000
ODBC/JDBC 50 Obegränsat*

*Antal anslutningar kan begränsas av maskinvara, appdesign, antal aktiva användare, operativsystem eller licensavtal.

**Anpassad webbpublicering baseras på samtidiga händelser för begäran, snarare än beständiga anslutningar.

Användarlicens

En användarlicens tillåter klienter – inklusive FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go och FileMaker WebDirect – för att ansluta till FileMaker Server. Användare går att köpa i FileMaker Server Admin Console eller FileMaker Store. Läs mer om FileMaker-användarlicenser.

Nätverk – klientkrav
FileMaker Pro Advanced FileMaker Pro Advanced-klienten kräver en programvarulicens.
ESS Visa en lista över drivrutiner som stöds (EN).
Ytterligare krav
Teknik Krav
Java FileMaker Server 17 har för närvarande certifierats för att fungera med JRE 1.8.0_201. Visa versionshistorik för Java och FileMaker Server.
PHP FileMaker Server 17 installerar allt du behöver för att använda Anpassad webbpublicering med PHP, inklusive PHP-motorn, FileMaker API för PHP och dokumentation. Använd den senaste versionen av PHP som FileMaker har certifierat.

Windows-användare behöver PHP 7.1.19
Användare med macOS Mojave 10.14 behöver PHP 7.1.19
Användare med macOS High Sierra 10.13 behöver PHP 7.1.16
Användare med macOS Sierra 10.12 behöver PHP 5.6.30
Admin Console FileMaker Server Admin Console nås via en webbläsare från en dator som har nätverksåtkomst till FileMaker Server 17. Webbläsare som stöds innefattar:
 • Safari 11.x
 • Internet Explorer 11.x
 • Chrome 65 minimum
 • Microsoft Edge 41
Dessa versioner är minimikraven. FileMaker Server Admin Console kan också fungera med senare webbläsarversioner som certifieras av FileMaker, Inc.
ESS-datakällor som stöds MS SQL Server 2016
MS SQL Server 2014
MS SQL Server 2012 SP1
MySQL 5.7.14 Community Edition (gratis)
Oracle 12c R2
Oracle 12c R1
Oracle 11g R2
IBM i 7.1 (AS/400) (via Actual Technologies Adapter)
IBM DB2 11.1 (via Actual Technologies Adapter)
PostgreSQL 9.6.1 (via Actual Technologies Adapter)
Säkerhet Det finns stöd för AES-256-kryptering av vilande data då databasfilerna krypteras av FileMakers krypteringsfunktioner.

Samtliga produkter i hela FileMaker 17-plattformen har stöd för att dela, läsa från och skriva till AES-256-krypterade filer.

Stöder tredjepartsleverantörer av SSL-certifikat. Visa en lista över SSL-certifikat som stöds (EN).
Avvecklade och borttagna tekniker

FileMaker, Inc. investerar kontinuerligt i den senaste tekniken för att förbättra FileMaker-plattformen. Därför avvecklas vissa funktioner och operativsystem och tas sedan bort i framtida versioner av FileMaker-programvaran. Visa en lista över avvecklade tekniker (EN).