FileMaker 14 Server

Tekniska specifikationer

FileMaker Server 14

Vad ingår?

FileMaker Server 14 är endast tillgängligt som elektronisk nedladdning. Då ingår produktprogrammet och en länk till ett elektroniskt licenscertifikat som innehåller licensnyckeln som behövs vid installation. Produktdokumentation finns tillgänglig online i PDF-format.

Tillgängliga språk: internationell engelska, franska, italienska, tyska, svenska och japanska.

Kompatibilitet

FileMaker Server 14 har stöd för följande klienter: FileMaker Pro 14, FileMaker Pro 14 Advanced, FileMaker Pro 13, FileMaker Pro 13 Advanced, FileMaker Pro 12, FileMaker Pro 12 Advanced, FileMaker Go 14, FileMaker Go 13 och FileMaker WebDirect.

Den senaste säkerhetsuppdateringen måste installeras på FileMaker Pro 13, FileMaker Pro 12 och FileMaker Go 13 innan du ansluter till FileMaker Server 14. Läs mer

Lösningar från FileMaker Pro 11 och tidigare måste konverteras till det senaste filformatet innan de kan användas med FileMaker Server 14. Läs mer om att konvertera FileMaker-lösningar som skapats med tidigare versioner än version 12.

Systemkrav

Obs! Det finns inte längre stöd för OS X El Capitan 10.11, OS X Yosemite 10.10, Windows 7, OS X Mountain Lion och OS X Mountain Lion Server. Uppdatera ditt operativsystem innan du uppgraderar till FileMaker Server 14.

Operativsystem*

Windows Server 2012 R2 Standard Edition med uppdatering (se Microsoft KB 2919355)

Windows Server 2012 Standard Edition (Se avvecklade tekniker†)

Windows Server 2008 R2 SP1 Standard Edition, Enterprise Edition

OS X Mavericks 10.9

*Versionen som anges är minimikravet. FileMaker Server kan fungera med senare operativsystem som certifierats av FileMaker, Inc. Operativsystem som inte finns med i tabellen ovan har inte testats och stöds inte. En internetförbindelse krävs för att installera FileMaker Server på Windows.

Maskinvarukrav

En dedikerad dator rekommenderas för FileMaker Server.

Databasserver
Minimum Rekommenderat
CPU: Dual Core
RAM: 4 GB
Hårddisk: 80 GB eller mer, beroende på filstorlek, kräver minst 10 GB ledigt utrymme
CPU: 4-Core
RAM: 8 GB
Hårddisk: 80 GB eller mer, beroende på filstorlek, kräver minst 10 GB ledigt utrymme
Standbyserver

När du kör en standbyserver måste det finnas två serverdatorer med identiska konfigurationer. Båda datorerna måste uppfylla eller överträffa de rekommenderade maskinvarukraven som anges ovan – inte minimikraven. Standby-servern måste driftsättas på samma LAN som den primära servern.

FileMaker WebDirect

Webbläsare som stöds:

FileMaker WebDirect kan nås via en webbläsare. Webbläsare som stöds innefattar:

Webbläsare på datorer Mobilwebbläsare
Safari 8.x Mobile Safari 8.x på iOS 8.1
Chrome 38 eller senare Chrome 38 eller senare för Android 4.4.x
Internet Explorer 11.x
Internet Explorer 10.x (se avvecklade tekniker†)

Begränsningar för mobilwebbläsare
Följande begränsningar gäller när du kör FileMaker WebDirect i mobilwebbläsare:

  • – Containerfält har endast stöd för att visa innehåll.  Infoga, exportera och redigera containerdata stöds inte.
  • – Vissa dialogrutor är inte optimerade för pekskärmar

Krav på mobil maskinvara*

Minimum Rekommenderat
iOS iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad med Retina-skärm (fjärde generationen)
Skärmstorlek: 7,9
iPad Air 2
iPad mini 3
Skärmstorlek: 7,9 tum eller större
Android Minne: 2 GB RAM eller mer
CPU: 1,4 GHz Quad-Core-processor eller bättre
Skärmstorlek: 10,1 tum
Minne: 3 GB eller mer
CPU: 2,3 GHz quad-core eller bättre
Skärmstorlek: 10,1 tum eller större

* FileMaker WebDirect kan fungera på andra enheter som inte finns med i ovanstående lista, men dessa enheter har inte testats och stöds inte.

Krav på mobila nätverk

En nätverksanslutning med konsekvent signalstyrka och anslutningsbarhet krävs.

Mobila nätverk som stöds
WiFi LTE 4G
Rekommenderade maskinvarukonfigurationer:
Rekommenderad konfiguration för webbpubliceringsserver
Antal samtidiga FileMaker WebDirect-användare RAM Processor
1-6 En andra dator behövs inte, installera på databasserver
7-25 8 GB 4-Core
26-50 12 GB 8-Core
51-100 16 GB 12-Core
Samtidiga anslutningar

Åtkomst till FileMaker WebDirect sker med hjälp av samtidiga anslutningar i FileMaker Server 14. Varje webbläsarfönster eller flik räknas som en anslutning. FileMaker Server 14 levereras med en samtidig anslutning. Extra anslutningar går att köpa i FileMaker Server Admin Console eller FileMaker Store. Läs mer om samtidiga anslutningar.

Tillgängliga språk

Internationell engelska, franska, italienska, tyska, svenska, japanska, nederländska, spanska, förenklad kinesiska, koreanska och portugisiska (Brasilien)

Mer information

Mer information om FileMaker WebDirect finns i Guide för FileMaker WebDirect.

Kapacitet

Tabellen nedan visas de testade och teoretiska gränserna för maximalt antal samtidiga anslutningar för FileMaker Server 14. Testade maxgränser återspeglar den testade konfigurationen och utgör inte en garanti.

FileMaker Server 14
Typ av klienter Testade Maximalt tillåtna
FileMaker Pro 250 Obegränsat*
Anpassad webbpublicering** 200 2 000
Samtidiga anslutningar för FileMaker Go och FileMaker WebDirect 100 100
ODBC/JDBC 50 Obegränsat*

*Anslutningar begränsas endast av din maskinvara, databasens utformning och operativsystemet.

**Flera användare kan dela en anpassad webbpubliceringsanslutning. Anpassade webbpubliceringsanslutningar baseras på samtidiga händelser för begäranden, snarare än beständiga anslutningar.

Nätverk – klientkrav

FileMaker Pro Varje FileMaker Pro- och FileMaker Pro Advanced-klient kräver ett licensierat exemplar av programvaran.
ESS Visa en lista över drivrutiner som stöds.

Ytterligare krav och information

Teknik Krav
Java

FileMaker Server 14 har för närvarande certifierats för att fungera med JRE 1.8.0_31. Den lägsta Java-versionen som krävs är 1.8.0_31. Läs mer

PHP

FileMaker Server 14 installerar allt du behöver för att använda PHP, inklusive PHP-motorn, FileMaker API för PHP och dokumentation. Använd den senaste versionen av PHP som FileMaker har certifierat.

Windows-användare behöver PHP 5.5.16
OS X 10.10-användare behöver PHP 5.5.14
OS X 10.9-användare behöver PHP 5.4.24

Admin Console

FileMaker Server Admin Console nås via en webbläsare från en dator som har nätverksåtkomst till FileMaker Server 14. Webbläsare som stöds innefattar:

Safari 7.x och Safari 8.x
Internet Explorer 10.x och 11.x
Chrome 38 eller senare

Dessa versioner är minimikraven. FileMaker Server Admin Console kan också fungera med senare webbläsarversioner som certifieras av FileMaker, Inc.

ESS-datakällor som stöds

MS SQL Server 2008 R2
MS SQL Server 2008 R2
MySQL 5.6 Community Edition (gratis)
Oracle 12c R1
Oracle 11g R2

Säkerhet

Det finns stöd för AES-256-kryptering av vilande data då lösningsfilerna krypteras av FileMaker Pro 14 Advanced. Samtliga produkter i hela FileMaker 14-plattformen har stöd för att dela, läsa från och skriva till AES-256-krypterade filer.

Det finns stöd för SSL med AES-256-kryptering för data som skickas när FileMaker Server 14 är värd för lösningsfilerna.

Det finns stöd för SSL-certifikat från tredje parts certifkatutfärdare (CA) för att förhindra Man in the Middle-attacker (MitM)

Avvecklade och borttagna tekniker

FileMaker, Inc. investerar kontinuerligt i den senaste tekniken för att förbättra FileMaker-plattformen. Därför avvecklas vissa funktioner och operativsystem och tas sedan bort i framtida versioner av FileMaker-programvaran.

Visa en lista över avvecklade tekniker.

FileMaker Training Series: Grunderna

Ladda ned kostnadsfri e-bok

FileMaker Community

Gå med gratis