Tekniska specifikationer

FileMaker Server 15

Vad ingår?

FileMaker Server 15 är endast tillgängligt för elektronisk nedladdning. Då ingår produktprogrammet och en länk till ett elektroniskt licenscertifikat som innehåller licensnyckeln som behövs vid installation. Produktdokumentation finns tillgänglig online i PDF-format.

Tillgängliga språk: internationell engelska, franska, italienska, tyska, svenska och japanska.

Kompatibilitet

FileMaker Server 15 stöder följande klienter:

  • FileMaker Pro 15, 14 och 13.0.9
  • FileMaker Pro 15, 14 och 13.0.9 Advanced
  • FileMaker Go 15, 14 och 13.0.9
  • Appar som skapats med SDK för iOS-appar
  • FileMaker WebDirect

De senaste säkerhetsuppdateringarna måste tillämpas på ovannämnda klienter innan de ansluter till FileMaker Server 15. Vissa funktioner kanske inte är helt bakåtkompatibla. Läs mer

Lösningar från FileMaker Pro 11 och tidigare måste konverteras till det senaste filformatet innan de kan användas med FileMaker Server 15. Läs mer om att konvertera FileMaker-lösningar som skapats med tidigare versioner än version 12.

Systemkrav

Obs! OS X El Capitan 10.11, Windows Server 2012 Standard Edition och OS X 10.9 Mavericks stöds inte längre. Uppdatera ditt operativsystem innan du uppgraderar till FileMaker Server 15.

Operativsystem*
Windows Server 2012 R2 Standard Edition med uppdatering (se Microsoft KB 2919355)
Windows Server 2008 R2 SP1 Standard Edition
Windows Server 2008 R2 SP1 , Enterprise Edition
macOS Sierra 10.12
OS X Yosemite 10.10

*Versionen som anges är minimikravet. Operativsystem som inte finns med i tabellen ovan har inte testats och stöds inte. En internetanslutning krävs för att installera FileMaker Server på Windows.

Maskinvarukrav

En dedikerad dator rekommenderas för FileMaker Server.

Minimikrav Rekommenderade krav
CPU: Dual Core
RAM: 8 GB
Maskinvara: 80 GB eller mer, beroende på filstorlek
CPU: 4-Core
RAM: 8 GB
Maskinvara: 80 GB eller mer, beroende på filstorlek
Krav på primärservern

FileMaker Server använder primärservern för att ge tillfällig lagring för progressiv nedladdning, överföring eller nedladdning av appar, loggfiler och cachelagring som används av komponenter såsom Webbserver.

För en optimal operativ miljö kräver FileMaker Server lagring på 80 GB eller mer i primärservern även om appar är värdbaserade eller säkerhetskopieras till en annan enhet. Serveradministratören måste övervaka primärservern för att se till att det finns tillräckligt med lagring.

Standbyserver

När du kör en standbyserver måste det finnas två serverdatorer med identiska konfigurationer. Båda datorerna måste uppfylla eller överträffa de rekommenderade maskinvarukraven som anges ovan – inte minimikraven. Standbyservern måste driftsättas på samma LAN som den primära servern.

FileMaker WebDirect
Språk som stöds

Internationell engelska, franska, italienska, tyska, svenska, japanska, nederländska, spanska, förenklad kinesiska, koreanska och portugisiska (Brasilien)

Webbläsare som stöds

FileMaker WebDirect kan nås via en webbläsare. Webbläsare som stöds innefattar:

Webbläsare på dator Mobilwebbläsare
Safari 9.x Mobile Safari 9.x på iOS 9.x
Chrome 48 minimum Chrome 48 minimum på Android 5.x och 6.x
Internet Explorer 11.x
Microsoft Edge 25
Krav på mobil maskinvara*
Enheter som stöds
iOS Modeller:
iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Pro
iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus
Android Minne: 2 GB RAM minimum
CPU: 1,4 GHz Quad-Core-processor minimum
Skärmstorlek: 5 tum minimum

* FileMaker WebDirect kan fungera på andra enheter som inte finns med i ovanstående lista, men dessa enheter har inte testats och stöds inte.

Krav på mobila nätverk

En nätverksanslutning med konsekvent signalstyrka och anslutningsbarhet krävs.

Mobila nätverk som stöds
Wi-Fi LTE 4G
Rekommenderade maskinvarukonfigurationer

En nätverksanslutning med konsekvent signalstyrka och anslutningsbarhet krävs.

*Rekommenderad konfiguration för webbpubliceringsserver

Mer information

Mer information om FileMaker WebDirect finns i Guide för FileMaker WebDirect.

Kapacitet

Tabellen nedan visar de testade och teoretiska gränserna för maximalt antal samtidiga anslutningar för FileMaker Server 15. Testade maxgränser återspeglar den testade konfigurationen och utgör inte en garanti.

FileMaker Server 15
Klient Testade Maximalt tillåtna
FileMaker Pro 250 Obegränsat*
FileMaker Pro (för Användaranslutningar) 100 100
FileMaker Go 100 100
FileMaker WebDirect 100 100
Anpassad webbpublicering** 200 2 000
ODBC/JDBC 50 Obegränsat*

*Anslutningar begränsas endast av din maskinvara, databasens utformning och operativsystemet.

**Flera användare kan dela en anpassad webbpubliceringsanslutning. Anpassade webbpubliceringsanslutningar baseras på samtidiga händelser för begäranden, snarare än beständiga anslutningar.

Användaranslutningar

Med hjälp av Användaranslutningar kan klienter – inklusive FileMaker Pro (för Användaranslutningar), FileMaker Go och FileMaker WebDirect – ansluta till FileMaker Server. Varje användare kan bara ansluta till FileMaker Server med en klient åt gången. Anslutningar kan köpas via FileMaker Server Admin Console eller i avsnittet FileMaker-licensiering för team i FileMaker Store. Läs mer om Användaranslutningar.

Nätverk – klientkrav
FileMaker Pro Varje FileMaker Pro- och FileMaker Pro Advanced-klient kräver ett licensierat exemplar av programvaran.
ESS Visa en lista över drivrutiner som stöds.
Ytterligare krav
Teknik Krav
Java FileMaker Server 15 har för närvarande certifierats för att fungera med JRE 1.8.0_111. Visa en lista över Java-versioner som har testats och certifierats för FileMaker Server.
PHP FileMaker Server 15 installerar allt du behöver för att använda Anpassad webbpublicering med PHP, inklusive PHP-motorn, FileMaker API för PHP och dokumentation. Använd den senaste versionen av PHP som FileMaker har certifierat.

Windows-användare behöver PHP 5.6.24
OS X 10.11-användare behöver PHP 5.6.24
OS X 10.11-användare behöver PHP 5.5.31
OS X 10.10-användare behöver PHP 5.5.14
ESS-datakällor som stöds MS SQL Server 2008 R2
MS SQL Server 2012
MS SQL Server 2012 SP1
MySQL 5.6 Community Edition (gratis)
Oracle 12c R1
Oracle 11g R2
IBM i 7.1 (AS/400) (via Actual Technologies Adapter)
IBM DB2 10.5 (via Actual Technologies Adapter)
PostgreSQL 9.4.4 (via Actual Technologies Adapter)
Admin Console FileMaker Server Admin Console nås via en webbläsare från en dator som har nätverksåtkomst till FileMaker Server 15. Webbläsare som stöds innefattar:
  • Safari 9.x
  • Internet Explorer 11.x
  • Microsoft Edge 25
  • Chrome 48 minimum
Dessa versioner är minimikraven. FileMaker Server Admin Console kan också fungera med senare webbläsarversioner som certifieras av FileMaker, Inc.
Säkerhet Stöder AES-256-kryptering av data i vila när filer kan krypteras med FileMaker Pro 15 och 14 Advanced. Samtliga produkter i FileMaker 15-plattformen har stöd för att dela, läsa från och skriva till AES-256-krypterade filer.

Det finns stöd för SSL med AES-256-kryptering för data som skickas när FileMaker Server 15 är värd för lösningsfilerna. Stöder tredjepartsleverantörer av SSL-certifikat.

Visa en lista över SSL-certifikat som stöds.
Avvecklade och borttagna tekniker

FileMaker, Inc. investerar kontinuerligt i den senaste tekniken för att förbättra FileMaker-plattformen. Därför avvecklas vissa funktioner och operativsystem och tas sedan bort i framtida versioner av FileMaker-programvaran.

Visa en lista över avvecklade tekniker.