För Windows och Mac

Tekniska specifikationer

FileMaker Server 16

Vad ingår?

FileMaker Server 16 är endast tillgängligt för elektronisk nedladdning. Då ingår produktprogrammet och en länk till ett elektroniskt licenscertifikat som innehåller licensnyckeln som behövs vid installation. Produktdokumentation finns tillgänglig online i PDF-format.

Tillgängliga språk: internationell engelska, franska, italienska, tyska, svenska och japanska.

Kompatibilitet

FileMaker Server 16 stöder följande klienter:

  • FileMaker Pro 16, 15 och 14
  • FileMaker Pro 16, 15 och 14 Advanced
  • FileMaker Go 16, 15 och 14
  • Appar som skapats med SDK för iOS-appar
  • FileMaker WebDirect

De senaste säkerhetsuppdateringarna måste tillämpas på ovannämnda klienter innan de ansluter till FileMaker Server 16. Vissa funktioner kanske inte är helt bakåtkompatibla. Läs mer

Systemkrav

Obs! OS X Yosemite 10.10 stöds inte längre. Uppdatera ditt operativsystem innan du uppgraderar till FileMaker Server 16.

Operativsystem*
Windows Server 2016 Standard Edition (med skrivbordsmiljö)
Windows Server 2012 R2 Standard Edition med uppdatering (se Microsoft KB 2919355)
Windows Server 2008 R2 SP1 Standard- och Enterprise-utgåvorna†
macOS High Sierra 10.13
macOS Sierra 10.12

*Versionen som anges är minimikravet. Operativsystem som inte finns med i tabellen ovan har inte testats och stöds inte. En internetanslutning krävs för att installera FileMaker Server på Windows.

Maskinvarukrav

En dedikerad dator rekommenderas för FileMaker Server.

Minimikrav Rekommenderade krav
CPU: Dual Core
RAM: 8 GB
Maskinvara: 80 GB eller mer, beroende på filstorlek
CPU: 4-Core
RAM: 8 GB
Maskinvara: 80 GB eller mer, beroende på filstorlek
Krav på primärservern

FileMaker Server använder primärservern för att ge tillfällig lagring för progressiv nedladdning, överföring eller nedladdning av appar, loggfiler och cachelagring som används av komponenter såsom Webbserver.

För en optimal operativ miljö kräver FileMaker Server lagring på 80 GB eller mer i primärservern även om appar är värdbaserade eller säkerhetskopieras till en annan enhet. Serveradministratören måste övervaka primärservern för att se till att det finns tillräckligt med lagring.

Standbyserver

När du kör en standbyserver måste det finnas två serverdatorer med identiska konfigurationer. Båda datorerna måste uppfylla eller överträffa de rekommenderade maskinvarukraven som anges ovan – inte minimikraven. Standbyservern måste driftsättas på samma LAN som den primära servern. Standbyservrar stöds bara för driftsättningar med en dator och inte för FileMaker WebDirect-arbetsdatorer.

FileMaker WebDirect
Språk som stöds

Internationell engelska, franska, italienska, tyska, svenska, japanska, nederländska, spanska, förenklad kinesiska, koreanska och portugisiska (Brasilien)

Webbläsare som stöds

FileMaker WebDirect kan nås via en webbläsare. Webbläsare som stöds innefattar:

Webbläsare på dator Mobilwebbläsare
Safari 10.0.x Mobile Safari 10.0.x på iOS 10.x
Chrome 55 minimum Chrome 55 minimum på Android 6.x
Internet Explorer 11.x
Microsoft Edge 38
Krav på mobil maskinvara*
plattform Enheter som stöds
iPad iPad Pro (12,9" och 9,7")
iPad Air 2
iPad mini 4
iPhone iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
Android Minne: 2 GB RAM minimum
CPU: 1,4 GHz Quad-Core-processor minimum
Skärmstorlek: 5 tum minimum

* FileMaker WebDirect kan fungera på andra enheter som inte finns med i ovanstående lista, men dessa enheter har inte testats och stöds inte.

FileMaker WebDirect mobila maskinvarutillbehör
  • Smart Keyboard-stöd för iPad Pro
  • Apple Pencil-stöd för iPad Pro
Krav på mobila nätverk

En nätverksanslutning med konsekvent signalstyrka och anslutningsbarhet krävs.

Mobila nätverk som stöds
Wi-Fi LTE 4G
Rekommenderade maskinvarukonfigurationer

En nätverksanslutning med konsekvent signalstyrka och anslutningsbarhet krävs.

*Antal anslutningar begränsas bara av maskinvara, appdesign, operativsystem eller licensavtal.

Mer information

Mer information om FileMaker WebDirect finns i Guide för FileMaker WebDirect.

Kapacitet

Tabellen nedan visar de testade och teoretiska gränserna för maximalt antal samtidiga anslutningar för FileMaker Server 16. Testade maxgränser återspeglar den testade konfigurationen och utgör inte en garanti.

Klient Testade Maximalt tillåtna
FileMaker Pro 500 Obegränsat*
FileMaker Pro (för Användaranslutningar) 500 500
FileMaker Go 500 500
FileMaker WebDirect 500 500
Anpassad webbpublicering** 500 2000
FileMaker Data API 500 1000
ODBC/JDBC 50 Obegränsat*

*Antal anslutningar begränsas bara av maskinvara, appdesign, antal aktiva användare, operativsystem eller licensavtal.

**Anpassad webbpublicering baseras på samtidiga händelser för begäran, snarare än beständiga anslutningar.

Användaranslutningar

Användaranslutningar tillåter klienter – inklusive FileMaker Pro, FileMaker Go och FileMaker WebDirect – för att ansluta till FileMaker Server. Varje användare kan bara ansluta till FileMaker Server med en klient åt gången. Anslutningar kan köpas via FileMaker Server Admin Console eller i avsnittet FileMaker-licensiering för team i FileMaker Store. Läs mer om Användaranslutningar.

Nätverk – klientkrav
FileMaker Pro Varje FileMaker Pro- och FileMaker Pro Advanced-klient kräver ett licensierat exemplar av programvaran.
ESS Visa en lista över drivrutiner som stöds.
Ytterligare krav
Teknik Krav
Java FileMaker Server 16 har för närvarande certifierats för att fungera med JRE 1.8.0_161. Den lägsta Java-versionen som krävs är 1.8.0_131. Läs mer.
PHP FileMaker Server 16 installerar allt du behöver för att använda Anpassad webbpublicering med PHP, inklusive PHP-motorn, FileMaker API för PHP och dokumentation. Använd den senaste versionen av PHP som FileMaker har certifierat.

Windows-användare behöver PHP 5.6.23
Användare med macOS Sierra 10.12 behöver PHP 5.6.23
Användare med OS X El Capitan 10.11 behöver PHP 5.5.31
Admin Console FileMaker Server Admin Console nås via en webbläsare från en dator som har nätverksåtkomst till FileMaker Server 16. Webbläsare som stöds innefattar:
  • Safari 10.0.x
  • Internet Explorer 11.x
  • Chrome 55 minimum
Dessa versioner är minimikraven. FileMaker Server Admin Console kan också fungera med senare webbläsarversioner som certifieras av FileMaker, Inc.
ESS-datakällor som stöds MS SQL Server 2016
MS SQL Server 2014
MS SQL Server 2012 SP1
MySQL 5.6.14 Community Edition (gratis)
Oracle 12c R1
Oracle 11g R2
IBM i 7.1 (AS/400) (via Actual Technologies Adapter)
IBM DB2 10.5 (via Actual Technologies Adapter)
PostgreSQL 9.4.4 (via Actual Technologies Adapter)
Säkerhet Det finns stöd för AES-256-kryptering av vilande data då databasfilerna krypteras av FileMakers krypteringsfunktioner.

Samtliga produkter i hela FileMaker 16-plattformen har stöd för att dela, läsa från och skriva till AES-256-krypterade filer.

Stöder tredjepartsleverantörer av SSL-certifikat. Visa en lista över SSL-certifikat som stöds.
†Avvecklade och borttagna tekniker

FileMaker, Inc. investerar kontinuerligt i den senaste tekniken för att förbättra FileMaker-plattformen. Därför avvecklas vissa funktioner och operativsystem och tas sedan bort i framtida versioner av FileMaker-programvaran. Visa en lista över avvecklade tekniker.