FileMaker Server 18 Funktioner Beskrivning Funktioner och beskrivning
Startåterställning FileMaker-filer är nu automatiskt återställningsbara efter en maskin- eller programvarukrasch. Återställningsloggen i FileMaker Server verifierar databasposter när en fil först öppnas, innan klienterna får åtkomst, och om filen inte hade stängts ordentligt.
Förbättringar av FileMaker Server Admin Console FileMaker Server Admin Console innehåller nya förbättringar såsom: ändra standardtid för säkerhetskopiering med hjälp av CLI; visa om scriptscheman lyckats eller misslyckats; visa tydligare indikation på databasstatus; och visa när Admin Console senast startades.
Förbättrad serverövervakning Övervaka enklare dina serverresurser och statistik med hjälp av Zabbix, ett öppen källkods övervakningsverktyg. Du kan till och med övervaka flera servrar samtidigt.
Förbättringar av FileMaker Data API Det förbättrade FileMaker Data API har stöd för XML-metadata som scriptnamn, layoutnamn och layoutschema.
Standardisering av FileMaker Admin API FileMaker Admin API i FileMaker Server är inte längre en utvärderingsfunktion och bygger nu på OpenAPI-specifikationen.
FileMaker Server på spanska FileMaker Server har nu även stöd för spanska.
FileMaker Server 17 Funktioner Beskrivning Funktioner och beskrivning
FileMaker Server Admin Console Med ny, lätt design och ett slimmat användargränssnitt.
Provversion av FileMaker Admin API Använd FileMaker Admin API för att ge REST API åtkomst för att hantera och administrera FileMaker Server.
FileMaker Data API FileMaker Data API är inte längre en provfunktion och har förbättrats med stöd för FileMaker Server-scripts, möjligheten att överföra filer till containerfält och ett mer standardiserat API-format.
FileMaker Server 16 Funktioner Beskrivning Funktioner och beskrivning
FileMaker Data API-utvärderingsversion Använd FileMaker-data i andra populära appar och tjänster med det REST-baserade FileMaker Data API:et under utvärderingsperioden.
Tableau Web Data Connector för FileMaker Använd FileMaker Data API och integrera dina FileMaker-data med Tableau Desktop.
PDF-stöd Skriv ut PDF-filer för fakturor, etiketter, märken och mer i FileMaker WebDirect. Använd scripts som körs på FileMaker Server för att spara information som en PDF.
OAuth 2.0-stöd för konton Förenkla hanteringen av autentiseringsuppgifter genom att ange tredjepartsleverantörer av OAuth 2.0-autentisering
Fler Användaranslutningar FileMaker WebDirect har nu stöd för upp till 500 användare samtidigt.
FileMaker Server 15 Funktioner Beskrivning Funktioner och beskrivning
Stöd för FileMaker WebDirect via mobiltelefon Använd din mobiltelefon för att öppna anpassade appar i en webbläsare.
Fler typer av SSL-certifikat stöds Nu stöds SAN-certifikat (Subject Alternative Name) och certifikat med jokertecken.
Formulär gällande förfrågan om signering av SSL-certifikat Det är enkelt att begära och installera ett certifikat från tredje part med ett inbyggt formulär gällande förfrågan om signering av certifikat.
Loggar statistik för längsta anrop I loggen listas de 25 anropen från anslutna klienter som tar längst tid att behandla.
Proaktiva säkerhetsförbättringar Administratörer kan hindra FileMaker Server från att vara värd för appar som inte är lösenordsskyddade.
Förbättrade säkerhetsloggar Loggvisaren i Admin Console innehåller fler säkerhetsrelaterade meddelanden som kan filtreras för snabb och enkel identifiering.
FileMaker Server 14 Funktioner Beskrivning Funktioner och beskrivning
Stöd för FileMaker WebDirect via mobilwebbläsare Använd din surfplatta för att uppleva kraften hos FileMaker-datorappar i en mobilwebbläsare.
Nydesignat verktygsfält i FileMaker WebDirect Du får funktionerna som du använder mest nära till hands. Verktygsfältet i FileMaker WebDirect har finjusterats för mobila enheter, men är även användbart på datorer.
Återanslut till din server Om nätverksanslutningen bryts eller om servern slutar fungera kommer FileMaker Pro att återansluta automatiskt till FileMaker Server när den blir tillgänglig igen.
Säkerhetsförbättringar Ange lösenordsstyrka och ställ in en lösenordsledtråd i FileMaker Server Admin Console.
FileMaker Server 13 Funktioner Beskrivning Funktioner och beskrivning
FileMaker WebDirect Driftsätt interaktiva anpassade appar i en webbläsare – du behöver inte kunna någon programmering.
Helt ny Admin Console Ny version i HTML5 för direkt och säker åtkomst från en webbläsare. Nytt användargränssnitt visar varningar för enklare administration.
Databaskryptering Använd kraftfull AES 256-bitarskryptering för säker åtkomst på FileMaker Server 13.
Krypteringsindikator En visuell indikator visar när du har säkra anslutningar till FileMaker Server 13 från FileMaker Pro 13.
Förbättrad SSL-certifikathantering Endast ett SSL-certifikat behövs för samtliga klienter när en server används.
Ladda upp till server Ladda upp filer till FileMaker Server 13, direkt från FileMaker Pro 13.
Förbättrade containerfält Säkerhetskopiera databaser och exkludera informationen i containerfält för ännu snabbare säkerhetskopiering.
Konsoliderade TCP/IP-portar Endast 4 portar behöver öppnas i brandväggen.
Utför script på server Kör ett script på FileMaker Server 13 från en FileMaker-klient.
FileMaker
Server 12
FileMaker
Server 12
Advanced
Funktioner Beskrivning Funktioner och beskrivning
Snabbare WAN-prestanda Snabbare dataåtkomst – mindre data skickas över nätverket på ett effektivare sätt.
64-bitars applikation Stöd för mer minne ger snabbare och effektivare dataåtkomst. Endast ändringar i databasen skrivs till hårddisken.
Progressiva säkerhetskopior Data som har ändrats i en fil paketeras och adderas till den grundläggande säkerhetskopian. Välj ett intervall mellan 1–99 minuter för säkerhetskopiering.
Förbättrad webbpubliceringsmotor Den nya webbpubliceringsmotorn kan hantera flera webbfrågor samtidigt och har en effektivare minneshantering.
Stabilare arkitektur Script och plugin-program hanteras samtidigt som separata processer. Progressiva säkerhetskopior körs också i en separat process.
Progressiv hämtning av mediefiler Hämta video och andra mediefiler progressivt till FileMaker Pro-klienter. Bläddra genom poster utan att vänta på att bilder laddats klart.
  Fler CWP-anslutningar Upp till 200 samtidiga anslutningar med anpassad webbpublicering (CWP).
FileMaker
Server 11
FileMaker
Server 11
Advanced
Funktioner Beskrivning Funktioner och beskrivning
Kloning av säkerhetskopierad fil Vid säkerhetskopiering kan du även spara en tom kopia av appen för att spara schema och arkitektur av filen.
Spara eller ladda scheman Spara eller ladda scheman automatiskt när du migrerar till ny maskinvara. Minska konfigurationstiden.
Ange användarkonton Få de åtkomstbehörigheter du behöver genom att välja ett specifikt användarkonto som ska få köra script på servern.
Tidsbegränsning av script Ställ in tidsgränser för scriptscheman för effektivare drift av de anpassade apparna.
  Inga delningsbegränsningar Ingen begränsning för antalet nätverksanslutna FileMaker Pro- eller FileMaker Pro Advanced-klienter.
FileMaker
Server 10
FileMaker
Server 10
Advanced
Funktioner Beskrivning Funktioner och beskrivning
Schemalagda OS-script Schemalägg import, export och e-post med script för automatiska rapporter.
Skicka e-post via SMTP Skicka e-post via SMTP för snabbare utskick.
Schemalagd verifiering Schemalägg automatisk appverifiering för att säkerställa soliditet och kontrollera fel.
Förbättrad sökningsprestanda Sökningar körs snabbare, vilket gör arbetsgruppen mer produktiv.
FileMaker
Server 9
FileMaker
Server 9
Advanced
Funktioner Beskrivning Funktioner och beskrivning
Admin Console Hantera och konfigurera servern från den enhetliga, plattformsoberoende Admin Console som du kan komma åt från valfri dator i nätverket.
Stöd för externa SQL-datakällor Skapa säkra direktkopplingar till datakällor som Microsoft SQL Server, Oracle och MySQL.
E-postmeddelanden Skicka ett automatiskt e-postmeddelande när en schemalagd aktivitet är klar, eller när det har uppstått ett fel.
Uppladdningsguide Ladda upp appar till servern.
Guide för säkerhetskopieringsschema Skapa automatiska säkerhetskopior av databaserna enligt dina schemainställningar.
Script körs på server Schemalägg scriptkörning på servern.
Supersnabb installation Installera och konfigurera programvaran på mindre än 20 minuter.
IPv6-stöd Stöd för IPv6-adresser (Internet Protocol Version 6).
Installation på flera servrar Stöd för delad installation på flera olika datorer.
FileMaker
Server 8
FileMaker
Server 8
Advanced
Funktioner Beskrivning Funktioner och beskrivning
Automatisk kontroll av filer Automatisk kontroll av filintegriteten på samtliga filer för ökad säkerhet.
FileMaker
Server 7
FileMaker
Server 7
Advanced
Funktioner Beskrivning Funktioner och beskrivning
Sökningar och beräkningar på servern Sökningar och beräkningar utförs på servern, istället för klienten.
Förbättrat stöd för maskinvara Stöd för lagringssystem med flera hårddiskar och servrar med flera processorer. Utnyttja mer RAM-minne med förbättrad cache-teknologi.
Automatiserat underhåll Underhåll på appar i drift, inklusive säkerhetskopiering av filer som är i drift.
Automatisera säkerhetskopiering Schemalägg säkerhetskopiering.
Administrationsverktyg Fjärradministration, ändra serverinställningar, samt konfiguration och underhåll under drift.
Active Directory/Open Directory Extern autentisering med Active Directory eller Open Directory.
XML-förbättringar Använd XML för att skapa filer i en mängd olika format som CHTML, XHTML, RTF och XML.
Ingen tabellbegränsning Ingen begränsning i antalet tabeller per fil. Begränsningarna sätts endast av maskinvara, databasdesign och operativsystem.