Så här fungerar det

FileMaker-plattformen

1

Planera

Avgör vad ditt team behöver och definiera dina krav innan du börjar skapa din företagsanpassade app.

2

Skapa

Bygg appar med hjälp av FileMaker Pro eller FileMaker Pro Advanced på din Windows- eller Mac-dator.

3

Driftsätta

Var värd för appar på FileMaker Server och kör dem på:

Gratis e-böcker

Lär dig att planera, skapa och driftsätta anpassade appar genom att ladda ned kostnadsfria e-böcker.

Det här behöver du

Det finns ett licensprogram som passar dina unika behov, oavsett om du behöver det för team eller för enskilda personer.

Team

Först ska du bestämma om du vill använda Amazon Web Services som värd för dina anpassade appar eller om du själv ska vara värd. Jämför nu 

Alternativ A

AWS är värd: FileMaker Cloud

1

Avgör hur många som kommer att använda FileMaker-plattformen. FileMaker Pro-, FileMaker Go- och FileMaker WebDirect-användare kan alla på ett säkert sätt dela information genom att ansluta till anpassade appar med FileMaker Cloud* som värd.

2

Bestäm om du ska ta med din egen licens (BYOL, Bring Your Own License) eller om du ska köpa programvarulicenser direkt från AWS. Inled en av inköpsprocesserna i AWS.

Köp FileMaker Cloud för teamet i AWS

Se hur du köper

* Varje användare kan bara ansluta till FileMaker Cloud med en klient åt gången.

Exempel på driftsättning med 5 användare, startnivån för teamlicensiering.

Alternativ B

Du är värd: FileMaker Server

1

Avgör hur många som kommer att använda FileMaker-plattformen. Alla användare kan på ett säkert sätt dela information i realtid genom att via FileMaker Pro, FileMaker Go eller FileMaker WebDirect ansluta till anpassade appar med FileMaker Server* som värd.

2

Köp programvarulicenser i FileMaker Store.

Köp FileMaker Server för teamet

Se vanliga frågor om licensiering

* Varje användare kan bara ansluta till FileMaker Server med en klient åt gången.

Exempel på driftsättning med 5 användare, startnivån för teamlicensiering.

Exempel på driftsättning med 5 användare, startnivån för teamlicensiering.

Utvecklare

Få programvara och verktyg som hjälper dig att planera, skapa och driftsätta företagsanpassade appar för ditt företag. I det här programmet ingår följande: Utvecklarlicens för FileMaker Server, förhandsversioner av programvara, FileMaker Training Series: Avancerad och kit för utveckling av iOS-approgramvara.

Köp FileMaker Developer Subscription

Enskilda personer

Om du bara vill ha en licens för FileMaker Pro eller FileMaker Pro Advanced för att skapa en företagsanpassad app köper du den från FileMaker Store.

Köp FileMaker-licensiering för enskilda personer