Nyheter

Nya funktioner för utvecklare i FileMaker 18-plattformen.

FileMaker Pro Advanced

Nytt användargränssnitt för att importera data

Mappa enklare importerade källdata till FileMaker-fält med hjälp av den nya dialogrutan Fältordning för import. Använd automatisk inmatning i stället för att dra och släppa för högre effektivitet. Och ange anpassade avgränsare när du importerar vissa filtyper.

Se video (EN)

Öppna en förutbestämd app vid start

Gör apparna mer upptäckbara för användarna. Öppna en förutbestämd anpassad app när FileMaker Pro Advanced startas.

Jämförelse av filversioner

Använd ett granskningsscriptsteg för att spara en kopia av en FileMaker-fil som XML. Använd XML-filen för att enklare jämföra ändringar och uppdateringar av din anpassade app.

Filbaserade scriptsteg

Skapa script som läser, skriver och hanterar externa datafiler för att skriva loggfiler eller exportera data i ett anpassat format. Ersätter behovet av många filbaserade plugin-program.

Se video (EN)

Scriptfelsloggning

Nu kan du enklare felsöka arbetsflödesautomatiseringen. Använd ett granskningsscriptsteg för att skriva information om scriptfel i en loggfil.

Se video (EN)

Beräkningsfunktionen While

Den här beräkningsfunktionen repeterar logik när villkoret är sant och returnerar sedan resultatet. På så vis ersätter den behovet av vissa rekursiva anpassade funktioner.

Se video (EN)

Beräkningsfunktionen SetRecursion

Ange det högsta antalet upprepningar för återkoppling och slingor inom ett uttryck. Standardgränsen är 50 000 upprepningar för att enklare förhindra att en återkoppling eller slinga upprepas i evighet. Gränsen kan sänkas eller höjas med den här funktionen.

Se video (EN)

Ny åtkomst till hanterad säkerhet

Med den här nya behörigheten kan utvecklare överlåta kontoåtkomsthantering till andra teammedlemmar utan att behöva tillhandahålla fullständig behörighet till andra delar av filen.

Dialogrutan Hantera säkerhet

Med den slimmade dialogrutan Hantera säkerhet kan du vara mer effektivt hantera åtkomsten till dina anpassade appar.

Se video (EN)

Säkerhetsförbättringar för plugin-program

Se till att plugin-programmen kommer från en tillförlitlig källa innan de automatiskt läses in av FileMaker-appen. I SDK plugin-program kan utvecklare digitalt signera plugin-program. Användare varnas med aviseringar innan ett osignerat plugin-program läses in.

Standardskydd av filåtkomst

Förhindra att andra FileMaker-filer får åtkomst till data och schemat i din anpassade app. Alternativet ”Kräv fullständig behörighet för att använda referenser till den här filen” är nu aktiverat som standard i nyskapade filer.

FileMaker Server

Startåterställning

FileMaker-filer är nu automatiskt återställningsbara efter en maskin- eller programvarukrasch. Återställningsloggen i FileMaker Server verifierar databasposter när en fil först öppnas, innan klienterna får åtkomst, och om filen inte hade stängts ordentligt.

Hämta white paper (EN)

Förbättringar av FileMaker Data API

Identifiera dynamiskt hur din FileMaker-fil är uppbyggd. Det förbättrade FileMaker Data API har stöd för XML-metadata som scriptnamn, layoutnamn och layoutschema.

Standardisering av FileMaker Admin API

Det nyskapade FileMaker Admin API i FileMaker Server bygger nu på OpenAPI-specifikationen. Dessutom är FileMaker Admin API en standardfunktion och inte längre en utvärderingsversion, både i FileMaker Server och i FileMaker Cloud for AWS.

Obs! Utvärderingsperioden för FileMaker Admin API i FileMaker Server 17 (den tidigare versionen) löper ut den 27 september 2019.

Läs mer (EN)

Förbättringar av FileMaker Server Admin Console

FileMaker Server Admin Console innehåller nya förbättringar såsom: ändra standardtid för säkerhetskopiering med hjälp av CLI; visa om scriptscheman lyckats eller misslyckats; visa tydligare indikation på databasstatus; och visa när Admin Console senast startades.

Zabbix är ett registrerat varumärke som tillhör Zabbix LLC.

Förbättrad serverövervakning

Övervaka enklare dina serverresurser och statistik med hjälp av Zabbix, en övervakningsverktyg i programvara med öppen källkod. Du kan till och med övervaka flera servrar samtidigt.

Hämta white paper (EN)

FileMaker Server på spanska

FileMaker Server har nu även stöd för spanska.

FileMaker Go

Tillägg till befintlig PDF

FileMaker Go kan lägga till ytterligare data i en angiven PDF-fil med hjälp av ett scriptsteg.

OAuth 2.0-stöd för konton i iOS App SDK

Förenkla hanteringen av autentiseringsuppgifter genom att ange tredjepartsleverantörer av OAuth 2.0-autentisering. Använd inloggningsuppgifter till ditt befintliga Amazon-, Google- eller Microsoft Azure-konto för att logga in i de appar som skapats med iOS App SDK.

Utökat stöd för streckkoder

FileMaker Go har stöd för ytterligare fyra streckkodstyper: PDF417, ITF-14, Aztec och Data Matrix.

FileMaker Cloud for AWS

Överför till värd

Menyelementet under Arkiv > Dela heter nu ”Överför till värd” så att användare kan överföra till både FileMaker Cloud for AWS och till FileMaker Server. Överför flera filer samtidigt. Dialogrutans nya design ger dessutom en smidigare användarupplevelse.

Plattformsparitet

FileMaker Cloud for AWS 1.18 har stöd för alla nya funktioner i FileMaker 18-plattformen.

Meddelande om produktavveckling

Serien FileMaker Cloud for AWS 1.x avvecklas. FileMaker Cloud for AWS 1.19 blir den sista versionen i serien. Avveckling betyder inte att en funktion, teknik eller produkt omedelbart tas bort.

Läs mer

Nästa steg

Vanliga frågor och svar om FileMaker-licenser

Läs mer om licensieringsalternativen innan du köper.

Läs vanliga frågor och svar

FileMaker Community

Delta i samtalet om FileMaker 18-funktioner i ett onlineforum.

Läs mer (EN)

Kurs om anpassade appar

Få kostnadsfri online videoutbildning på FileMaker-plattformen.

Titta på videor (EN)

Import Field Mapping dialog box
File-based script steps and Script Error Logging
Manage Security dialog box and new managed security access
While and SetRecursion calculation functions