Vanliga frågor och svar om FileMaker-licensiering för team

Om du har en fråga som inte är med i listan ska du kontakta säljavdelningen.

FileMaker-licensiering för team är ett enkelt sätt för organisationer på fem personer eller fler att licensiera FileMaker-programvara för sina användare. Köp av FileMaker-licensiering för team omfattar FileMaker Server och Användaranslutningar. För varje användare krävs en Användaranslutning. Med hjälp av Användaranslutningar kan klienter – inklusive FileMaker Pro (genom Användaranslutningar), FileMaker Go och FileMaker WebDirect – ansluta till FileMaker Server. Varje användare kan bara ansluta till FileMaker Server med en klient åt gången.

En användare är en unik person som skapar eller använder appar för att visa, ange eller ändra data med iPad, iPhone, Mac, Windows eller webben via FileMaker-plattformen.

Många använder iPad, iPhone, Windows, Mac eller webben under dagen. Det är krångligt att licensiera per enhet eftersom du då måste veta vilka enheter som används. Det är mycket lättare att veta hur många användare du har.

Användarlicenser säljs i grupper om 5. Om ditt totala antal användare är mellan grupperna ska du köpa för gruppen ovan. Om du till exempel har 8 användare ska du köpa gruppen för upp till 10 användare.

FileMaker-licensiering för team kräver att FileMaker Server 15 eller 16 för team är installerat.

Alla klienter (FileMaker Pro (genom Användaranslutningar), FileMaker Go eller FileMaker WebDirect) kan användas för att öppna FileMaker Server 15 eller 16 för team, men användarna måste först logga in på FileMaker Server 15 eller 16 för team.

Det går att använda flera klienter (FileMaker Pro (genom Användaranslutningar), FileMaker Go eller FileMaker WebDirect) samtidigt för att testa. Däremot räknas varje klient som en användare så vi rekommenderar att detta görs när andra användare inte behöver åtkomst.

För den här situationen kan du köpa äldre licensiering.

Nej, du kan fortsätta med äldre licensieringsprogram.

Nej. Kontakta säljavdelningen när du är redo att gå över till FileMaker-licensiering för team.

Nej, men det kan vara bra att göra när du förnyar.

Om du har samtidiga anslutningar som du har licensierat innan FileMaker 15-plattformen släpptes kan du förnya dem. Då betalar du det vanliga förnyelsepriset beräknat på priserna för att förnya samtidiga anslutningar för FileMaker 14. Du kan även lägga till anslutningar till samma pris som för att lägga till anslutningar i FileMaker-licensiering för team Det betyder att du kan fortsätta att driftsätta dina samtidiga anslutningar.

Efter 9 maj 2018 kommer samtidiga anslutningar att kosta tre gånger så mycket som samma antal användare med FileMaker-licensiering för team.

Från och med version 15 fungerar samtidiga anslutningar med FileMaker Pro (genom Användaranslutningar) på Windows och Mac, FileMaker Go och FileMaker WebDirect.

Kontakta säljavdelningen om du vill ha hjälp att låsa ditt pris eller gå över till FileMaker-licensiering för team.

Ja, om du har anonyma eller tillfälliga användare kan samtidiga anslutningar vara det bästa licensieringsalternativet. Kontakta säljavdelningen för mer information.

FileMaker Pro 16 (genom Användaranslutningar) är utformat så att det fungerar med FileMaker Server 16 och 15 för team.

Vänligen ha avtalsnumret redo. Om du inte känner till ditt avtalsnummer ska du kontakta säljavdelningen. Besök sedan Lägg till användare i ett avtal om FileMaker-licensiering för team.

Om du vill köpa ytterligare licenser under det äldre licensieringsprogrammet ska du kontakta säljavdelningen.

Ja. Du kan minska antal användare men bara när du förnyar. Kontakta säljavdelningen för att göra ändringen.

FileMaker Pro och FileMaker Pro (genom Användaranslutningar) innehåller exakt samma funktioner. Det är bland annat sådant som serverlöst läge, redigering och möjligheten att öppna lokala filer. Skillnaden är att FileMaker Pro (genom Användaranslutningar) alltid måste vara anslutet till FileMaker Server.

Nej. FileMaker Pro (genom Användaranslutningar) fungerar bara när det är anslutet till FileMaker Server. I situationer där det kan vara svårt att behålla anslutningen till FileMaker Server bör du köpa FileMaker Pro eller FileMaker Pro Advanced.

Varje användare kan bara ansluta till FileMaker Server med en klient åt gången. FileMaker Pro (genom Användaranslutningar), FileMaker Go och FileMaker WebDirect är klienter. När det gäller FileMaker WebDirect räknas varje öppen webbläsarflik som är ansluten till FileMaker Server som en separat klient.

Om en användare öppnar fler än en FileMaker Server från en enskild klient krävs en användaranslutning för varje FileMaker Server som öppnas av den användaren.

Om du har anonyma eller tillfälliga användare ska du kontakta säljavdelningen för att köpa samtidiga anslutningar.

När du avgör hur många samtidiga anslutningar du behöver ska du göra en uppskattning av det maximala antalet användare som samtidigt kommer att öppna FileMaker Server vid en angiven tidpunkt.

Om du behöver över 100 användare ska du kontakta säljavdelningen.

FileMaker Pro Advanced kan ansluta till en FileMaker Server som ingår i FileMaker-licensiering för team och räknas inte som en användaranslutning. FileMaker Pro Advanced kan köpas separat.

Som en del av att göra affärer globalt övervakar FileMaker, Inc. valutakurserna och gör ändringar för att uppnå mer konsekventa priser för våra kunder och samarbetspartners runtom i världen. Prisjusteringar för följande valutor kommer att genomföras 9 maj 2017: brittiska pund, australiska dollar, nya zeeländska dollar, kanadensiska dollar, kinesiska yuan renminbi och schweiziska franc.