Vanliga frågor och svar om FileMaker-användarlicenser

Om du har en fråga som inte är med i listan ska du kontakta säljavdelningen.

FileMaker-användarlicenser är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt för team att licensiera hela FileMaker-plattformen. FileMaker-användarlicenser baseras på det antal unika användare inom ett företag eller en organisation som behöver använda FileMaker-programvaran.

En användare är en unik person som behöver någon form av tillgång till FileMaker-plattformen. En användare kan skapa eller använda appar för att visa, ange eller modifiera data med iPad, iPhone, Windows, Mac eller webben med hjälp av FileMaker-plattformen.

Det är enklare och mer flexibelt med licenser per användare. När kunder köper användarlicenser behöver de bara räkna hur många unika användare som kommer att behöva någon form av tillgång till FileMaker-programvaran. Avtal för FileMaker-användarlicenser ger tillgång till hela FileMaker-plattformen så att kunderna inte behöver ange vilka FileMaker-produkter de vill använda. Varje användarlicens inkluderar hela FileMaker-plattformen med FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go, FileMaker WebDirect och FileMaker Server.

FileMaker-användarlicenser ger tillgång till hela FileMaker-plattformen så att FileMaker-kunderna kan nå maximal produktivitet genom att utnyttja hela produktlinjen. Användarlicenserna startar med fem användare, vilket är det lägsta antalet, och nya användare kan läggas till en och en. Dessutom hanteras licenserna nu med en enda licensnyckel som inte kommer att förändras

Alla avtal om FileMaker-användarlicenser innehåller tillgång till hela FileMaker-plattformen för ett visst antal användare. Där ingår FileMaker Pro Advanced, FileMaker Server, FileMaker Go och FileMaker WebDirect.

Användarlicenser ges för användning av alla FileMaker 18-klienter, inklusive FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go och FileMaker WebDirect. Varje avtal om FileMaker-användarlicenser innehåller 3 licenser för FileMaker Server. Organisationer kan till exempel ha en produktionsserver, en backup-server och en utvecklingsserver. Om du behöver fler än tre FileMaker-servrar ska du kontakta kundsupport.

FileMaker Pro 18 Advanced är den nya programvaran för Mac- och Windows-användare. Från och med version 17 av FileMaker-plattformen har FileMaker Pro och FileMaker Pro (för användaranslutningar) avvecklats. FileMaker Pro 18 Advanced fungerar oavsett om den är ansluten till FileMaker Server eller inte, den fungerar både online och offline. FileMaker Pro Advanced innehåller alla funktioner som fanns i FileMaker Pro plus avancerade verktyg för utveckling och anpassning: Scriptdebuggern, Datagranskaren, aktivering av Databaskryptering, anpassade menyer, anpassade funktioner, Databasdesignrapport och kioskläge.

Nej. Befintliga kunder kan lägga till en eller fler användare i sitt avtal via FileMaker Licensing Store eller från sin återförsäljare. Nya licenskunder startar med fem användare men kan sedan lägga till enskilda användare efter behov. Tänk på att det finns prisnivåer vid 10 användare, 25 användare, 50 användare och uppåt, så du kanske till och med kan spara pengar på att välja ett högre antal användare.

Om du är en ny kund eller en befintlig kund utan ett licensavtal kan du köpa enskilda licenser för FileMaker Pro Advanced i FileMaker Store eller från din återförsäljare. Dessa enskilda programvarulicenser har inga prenumerationer och erbjuder inte Underhåll. Om du är en befintlig licenskund kan du lägga till ytterligare användare i licensen via FileMaker Licensing Store eller från din återförsäljare.

Om du är en ny kund kan du kontakta säljavdelningen eller din återförsäljare för att köpa en licens för mer än 99 användare. Befintliga kunder kan lägga till ytterligare licenser med fler än 99 användare via FileMaker Licensing Store eller från din återförsäljare.

Användarlicenser köps för varje unik användare av FileMaker-plattformen. Företaget eller organisationen som licensierar programvaran kan flytta en användarlicens till en användare genom att ersätta en som inte längre kommer att använda programvaran. Användarlicenser kan inte delas av flera användare. Om du till exempel har en användare som lämnar företaget kan du ge den användarlicensen till ersättaren.

Ja, om du har anonyma användare eller tillfälliga användare kan en FileMaker-licens för samtidiga anslutningar vara den bästa lösningen. Kontakta säljavdelningen för mer information.

Om dina användare är anonyma (till exempel webbläsaranvändare) eller tillfälliga användare kan du kontakta säljavdelningen eller din återförsäljare. för att köpa en FileMaker-licens för samtidiga anslutningar (skiljer sig från en FileMaker-användarlicens). En FileMaker-licens för samtidiga anslutningar kan delas av flera personer och inbegriper användningen av en FileMaker Server-instans.

När du avgör hur många samtidiga anslutningar du behöver ska du göra en uppskattning av det maximala antalet klienter som samtidigt kommer att öppna FileMaker Server vid en angiven tidpunkt.

Ja, FileMaker Pro 18 Advanced kan ansluta till FileMaker Server 17 och FileMaker Server 16 så länge du ansluter med rätt antal licensierade användare eller samtidiga anslutningar.

Ja, FileMaker Pro 17/16 Advanced- och FileMaker Pro 16-klienter kan ansluta till FileMaker Server 18, men varje avtal om FileMaker-användarlicenser kommer med FileMaker Pro 18 Advanced, så du kan uppgradera dina FileMaker Pro-licenser till FileMaker Pro 18 Advanced-licenser, beroende på hur många användare som ansluter. FileMaker Pro 15-licenser kan inte ansluta till FileMaker Server 18, men de berättigar till uppgraderingspris fram till 20 september 2019.

Ha din licensnyckel till hands. Om du inte vet vilket avtalsnummer du har kan du kontakta säljavdelningen eller din återförsäljare. Besök sedan Lägg till användare i ett avtal med FileMaker-användarlicenser. Du kommer även åt FileMaker Store genom FileMaker Server Admin Console.

Om du vill köpa ytterligare licenser programmet för FileMaker-licensiering för samtidiga anslutningar kan du kontakta säljavdelningen eller din återförsäljare, eller gå till FileMaker Store via FileMaker Server Admin Console.

Ja. Du kan minska antalet användare, men bara när du förnyar. Kontakta säljavdelningen eller din återförsäljare om du vill göra ändringen under förnyelsetiden.

Alla förfrågningar om ingående data har obegränsad API-dataöverföring. En FileMaker-användarlicens kommer med 2 GB utgående API-dataöverföring per antal licenser, per månad för totalt 24 GB per år, per licens som kan delas mellan användarna. Det är möjligt att lägga till utgående dataöverföring vid behov. Varje ytterligare köp av API-dataöverföring ger 2 GB utgående API-dataöverföring per antal licenser, per månad (24 GB per år). Den årliga tilldelningen av API-dataöverföring kan beräknas proportionerligt baserat på ditt avtals slutdatum. Den totala API-dataöverföringen delas bland alla FileMaker-servrar i ett användarlicensavtal (eller platslicensavtal om tillämpligt).

Ja. Du kan köpa ytterligare API-dataöverföringsenheter på 2 GB per användarlicens, per månad genom att kontakta säljavdelningen eller din återförsäljare.

Ingående dataöverföring med FileMaker Data API är obegränsad. Data förbrukas när utgående data överförs från dina FileMaker-klienter på FileMaker Server. Detta omfattar alla utgående data som används med Tableau Web Data Connector för FileMaker.

Nej, inga containerdata räknas.

När du är nära, når eller går över FileMaker Data API-gränsen för din licens visas meddelanden om detta i din FileMaker Server Admin Console.

Du kan max använda din API-dataöverföring ett helt år innan den återställs. Det exakta datumet för återställning beror på olika omständigheter men är alltid samma dag/månad varje år.

Avgör datum för återställning av API-dataöverföring:

Om du är en ny kund som köper licens:

Återställningsdatumet blir på årsdagen för avtalets start.

Exempel:

En ny FileMaker-användarlicens köps och en ny licens levereras med början den 2 juni 2019. Den gäller till 2 juni 2020. Återställningen av din API-dataöverföring kommer att ske den 2 juni varje år.

Om du är en befintlig kund:

Om du hade ett förnyelsedatum efter lanseringen av FileMaker 17-plattformen den 15 maj 2018 som du hade förnyat före lanseringen kommer datumet för återställning alltid att vara den 15 maj.

Exempel:

Ditt avtal skulle förnyas 2 juni 2018 men du hade förnyat det före lanseringen av FileMaker 17-plattformen den 15 maj 2018. Återställningen av din API-dataöverföring kommer alltid att göras den 15 maj.

För alla andra befintliga licenskunder:

Återställningsdatumet kommer att baseras på dagen/månaden för datumet "Gäller från" då avtalet listades på FileMakers ESD-sida (electronic software download) för underhåll.

Exempel:

Du har en förnyelse som gällde från 10 januari till 15 juli. Din API-dataöverföring kommer att återställas 10 januari varje år.

Obs! Om du vill bekräfta datumet för återställning av din API-dataöverföring kontaktar du kundsupport på 1-800 325 2747.

Nej, API-dataöverföring flyttas inte vidare.

Exempel:

Du har 120 GB per år av API-dataöverföring och i slutet av året har du använt 100 GB (100 GB/120 GB). När API-dataöverföringen återställs har du fortfarande taket på 120 GB för dataöverföring men användningen återställs till 0 GB (0 GB/120 GB).

Från och med lanseringen av FileMaker 17-plattformen omfattar alla avtal för FileMaker-användarlicenser eller FileMaker-licenser för samtidiga anslutningar endast en licensnyckel för att hantera installationen av alla produkter. Det behövs inte längre flera licensnycklar för varje produkt. Om kunder har flera avtal eller olika typer av licenser får de flera licensnycklar. Licensnyckeln är även inbäddad i licenscertifikatet tillsammans med andra licensieringsuppgifter. Kunder med aktuella underhållsavtal eller årliga prenumerationer får inga nya nycklar för FileMaker 18-plattformen – deras befintliga nycklar är fortfarande giltiga.

Från och med lanseringen av FileMaker 17-plattformen ger de två licensprogrammen åtkomst till följande:

  • 1. Den FileMaker-licens för samtidiga anslutningar som du har fått medger samtidiga anslutningar till en enskild FileMaker Server. En eventuell FileMaker Pro Advanced som installeras med din FileMaker-licens för samtidiga anslutningar räknas som en av de tillåtna anslutningarna till en FileMaker Server som är associerad till en FileMaker-licens för samtidiga anslutningar.
  • 2. FileMaker-användarlicenser ger dina användare åtkomst till hela FileMaker-plattformen, inklusive FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go, FileMaker WebDirect och tre instanser av FileMaker Server. Användare som ingår i FileMaker-användarlicensen kan ansluta till valfri FileMaker Server och förbrukar ingen samtidig anslutning.

Enskilda användare som ingår i din FileMaker-licens för samtidiga anslutningar har endast åtkomst till en FileMaker Server som är kopplad till en FileMaker-licens för samtidiga anslutningar.

Användare som ingår i FileMaker-användarlicensen kan ansluta till valfri FileMaker Server och räknas inte som en anslutning inom licensen för samtidiga anslutningar till FileMaker.

Du ska utöka och förnya varje licensnyckel separat, beroende på om du vill lägga till fler samtidiga FileMaker-anslutningar eller fler FileMaker-användare.

Varje licenstyp har en separat nyckel. Om du vill ha endast användarlicenser eller endast samtidiga anslutningar så kan du ha en enda nyckel, i annat fall behöver du flera nycklar.

FileMaker Pro Advanced och FileMaker Server måste nu installeras med ett FileMaker-licenscertifikat, vilket är en krypterad form av detaljerna för din FileMaker-licens.

FileMaker-licenscertifikatet säkerställer att din FileMaker Pro 18 Advanced- och FileMaker Server 18-installation har din exakta FileMaker-licens konfiguration.

Efter köp får du en länk till sidan för elektronisk nedladdning av programvara. Där kan du hämta programvaran och ditt licenscertifikat separat. För FileMaker Pro Advanced ska licenscertifikatet finnas på samma plats som installationsprogrammet för att hämtas automatiskt. För FileMaker Server kan licenscertifikatet finnas i mappen Hämtade filer, i samma katalog som installationsprogrammet, på sökvägen som anges i Assisted Install.txt eller den fasta licenscertifikatsplatsen för att hämtas automatiskt. Filnamnet måste behålla filnamnstillägget ”.fmcert.” FileMaker Pro Advanced och FileMaker Server använder licenscertifikatet för att ange information om licensnyckeln under installation.

Priserna ändrades den 15 maj 2018 för nya licenser och den 15 maj 2019 ändras de även för förnyelser. Om du har frågor om de ändrade priserna kan du kontakta FileMakers säljavdelning eller din återförsäljare.