Full koll hos den papperslösa kliniken

Patienter från hela Sverige kommer till praktiken i Löddeköpinge strax norr om Lund. Här får de vård av företagets grundare Oli Sjurdagardi, ryggspecialist med 22 år i branschen. Med hjälp av FileMaker och Telluskiro har kliniken full koll på sin verksamhet.
– Sådant som tog oss två månader förr kan vi nu göra på två dagar, berättar Oli Sjudagardi.

Ryggcentret Syd AB
Full koll hos den papperslösa kliniken

Företag

  • Ryggcentret Syd AB

Bransch

  • Friskvård

FM-system

  • TellusKiro på Pro, FileMaker Go

Utvecklare/partner

  • TellusKiro

Ryggcentret Syd använder FileMakerkombinationen för all administration, patientbokningar, journalhantering, ekonomi, statistik och utskick – helt utan pappersarbete. Och med den senaste programvaran, FileMaker Go, har klinikens flexibilitet blivit ännu större. Ett exempel är den snabbt åtkomliga patientinformationen med digitala journaler, möjlighet att föra anteckningar direkt i systemet samt utförlig patienthistorik från en enda enhet.

– Jag kan till exempel se vilka patienter som ska komma en viss dag. Om någon ringer för att boka ett besök, dröjer det sekunder innan jag får fram alla möjliga alternativ. Jag kan se vem ska komma till vilket behandlingsrum och vilken behandling som ska ges, direkt i min iPhone eller iPaden. Bekräftelser kan skickas med automatiska sms.

Ryggcentret Syd är idag utrustat med TellusKiro som är baserat på FileMaker Pro och FileMaker Go för iPhone och iPad. Programvaran TellusKiro är speciellt utvecklat för att effektivisera kiropraktisk verksamhet. Kombinationen är perfekt för alla kliniker, oavsett storlek, menar Oli och pekar på möjligheten till en betydligt enklare tillvaro för de kiropraktorer som har geografiskt utspridda behandlingsställen.

– Programmet kan hantera information från över 250 olika kliniker samtidigt. Det är inte så konstigt att de stora vårdinrättningarna börjar intressera sig för TellusKiro- lösningen.

Företaget TellusKiro har funnits med som utvecklingspartner för Ryggcentret Syd under många år. Ett nära samarbete som gjort det möjligt för Oli själv att påverka systemet. Man har också täta kontakter med FileMakers egna utvecklare:

– FileMaker är flexibla. De lyssnar på förslag och är snabba på att hitta lösningar. Tidigare hade vi ett stelbent kanadensisk kliniksystem. Där fanns det inga möjligheter till expansion eller anpassning.

Patienter och personal är genomgående positiva till hur verksamheten fungerar. Oli menar att allting är enklare och att servicen mer personlig. Istället för att fokusera på papper och administration kan kliniken koncentrera sig på det viktiga: sina patienter.

– Allt är smidigare. Vi har effektiviserat praktiken, vi har kontroll på allt och det ger oss frihet. Investeringen har betalat sig flera gånger om.

FileMaker:

Ansvarigt regionalt kontor
Magnus Schmiedtke
FileMaker GmbH
Carl-von-Linde-Strasse 38
85716 Unterschleissheim
Tyskland
Tlf. +46 406 928 501 (Sverige)
magnus_schmiedtke@filemaker.com
//www.filemaker.com/se

Distributör

Trigono AB
Box 4157
227 22 Lund
Sverige
Tlf. 046 276 50 000
info@trigono.se