DGAC

Directorate General of Civil Aviation har ansvaret i Frankrike för att tillämpa SAFA-programmet (säkerhetskontroll av utländska luftfartyg) som upprättats av Europeiska unionen. Deras uppgift är att göra tekniska kontroller av luftfartyg på marken för att övervaka luftsäkerheten och civila luftfartsaktiviteter på franskt territorium. De 50 tekniska inspektörer som är stationerade på stora franska flygplatser i Frankrikes storstadsområden och dess utländska territorier utför nästan 2 500 inspektioner varje år.

Titta på videon

Directorate General of Civil Aviation har valt FileMaker Pro och FileMaker Go för att hantera rapporterna för de luftfartygsinspektioner som görs på franskt territorium.

RECIF, en databas som utvecklats med FileMaker, är ett program som är helt dedikerat till de olika specialiseringarna inom DGAC. Dessa är relaterade till de tekniska kontrollerna av luftfartygen och övervakningen av luftfartygsoperatörerna. Tack vare FileMaker Go kan nu alla tekniska inspektörer utföra sina kontroller vid luftfartyget från sina iPad-enheter.

Översikt

  • Directorate General of Civil Aviation (DGAC) är en fransk administrativ myndighet som hör ihop med departementet för ekologi, hållbar utveckling och energi.

Bransch

Lösning

  • I samarbete med företaget INTERFACE har DGAC implementerat en FileMaker-lösning vid namn RECIF. Den är helt dedikerad till SAFA-inspektörens aktiviteter för DGAC och för hanteringen av alla inspektionsrapporter.

Fördelar

  • Anpassningsbar och användarvänlig kraft med snabba svarstider
DGAC 1

Directorate General of Civil Aviation har ansvaret i Frankrike för att tillämpa SAFA-programmet (säkerhetskontroll av utländska luftfartyg) som upprättats av Europeiska unionen. Deras uppgift är att göra tekniska kontroller av luftfartyg på marken för att övervaka luftsäkerheten och civila luftfartsaktiviteter på franskt territorium. De 50 tekniska inspektörer som är stationerade på stora franska flygplatser i Frankrikes storstadsområden och dess utländska territorier utför nästan 2 500 inspektioner varje år.

RECIF, den lösning som utvecklats med FileMaker Pro, har redan använts av DGAC under flera år. Lösningen har driftsatts på iPad med hjälp av FileMaker Go så att varje inspektör är utrustad och kan utföra kontrollerna vid luftfartyget från sin iPad.

FileMaker uppfyller DGAC:s krav på säkerhet, kraft och stabilitet när det gäller programvara och har gjort det möjligt att etablera ett flexibelt och användarvänligt gränssnitt.

— Gilles Darbos, chef över DGAC:s underavdelning för tekniska och operativa kontroller
DGAC 1

Problem

Innan RECIF etablerades hade DGAC riktiga problem med datasamordningen mellan sina elva regionala kontor som bara träffades en gång om året. Gilles Darbos, chef över DGAC:s underavdelning fr tekniska och operativa kontroller förklarar: "Tidigare var varje regionalt kontor självständigt och infogade sina data i en egen databas. Detta ledde till problem i fråga om att dela information eftersom inspektörerna inte kunde se sina kollegors arbete.

Han och hans team skapade därför ett projekt för att etablera en databas som de 50 inspektörerna skulle kunna dela och som skulle vara både enkelt, användarvänligt och intuitivt. Det skulle vara enkelt att uppdatera databasen. "Eftersom regleringarna förändras i rasande takt var det nödvändigt att snabbt kunna anpassa sig till förändringar i lagstiftningen på nationell och europeisk nivå och därför uppdatera lösningen en eller två gånger om året", betonar Gilles Darbos.

Efter att ha studerat de lösningar som fanns på marknaden valde de att fokusera på programmet FileMaker Pro och företaget INTERFACE, en FileMaker Business Alliance-partner, för utvecklingen.

Lösningen implementerades

INTERFACE implementerade en FileMaker-lösning vid namn RECIF. Den är helt dedikerad till DGAC:s SAFA-program för att hantera alla inspektionsrapporter. RECIF skapades ur ett nära samarbete mellan vårt utvecklarteam och slutanvändarna på DGAC, förklarar Emmanuel Hadrossek från INTERFACE. Vi rådfrågade alla användare och tog systematiskt med alla deras behov i beräkningen. Hela organisationen från DGAC har varit involverad,  i utvecklingen av REFIF. Han lägger till: ”Navigeringen av lösningen designades utifrån användarnas arbetsmetoder och den utvecklas ständigt enligt deras feedback.

FileMaker-programmet gör att inspektörerna kan infoga sina rapporter som sedan integreras direkt i en europeisk databas, efter att de genomgått valideringsprocessen för kvalitet. Med ett nationellt hanteringssystem för aktiviteten kan inspektörerna se alla inspektionskrav som också har integrerats i programmet.

Lösningen som från början var avsedd för DGAC:s inspektörer har med tiden vuxit och inkluderar nu även andra användarprofiler, särskilt den kedja som ansvarar för övervakningen av flygbolagen. En stor mängd data samlas i RECIF och distribueras i form av statistik till andra avdelningar hos DGAC. Darbos bekräftar att "RECIF används som ett riktigt hanteringsverktyg eftersom det gör att du vet hur många kontroller som har gjorts. Du kan även övervaka inspektionsmålen och förfallodatumen för kvalificering."

Den första versionen av RECIF var en databas med femton tabeller och har nu förvandlats till en betydligt större databas med över 70 tabeller. Före FileMaker tog vi bilder men de sparades aldrig. Nu sparas alla multimediefiler (pdf, bild, video och ljud) i databasen. Inspektionsbevisen finns nu bifogade direkt till rapporterna, säger Gilles Darbos.

Tack vare FileMaker Go har DGAC kunnat placera RECIF i en enhet som passar perfekt för omständigheterna kring kontrollerna och inspektörernas behov: iPad. Användningen av FileMaker visade att det fanns ett behov av en mobil enhet för att öka produktiviteten i teamen. Det ledde till att vi beställde RECIF iPAD. Driftsättningen på iPad gör att du under inspektionen kan fotografera punkter som inte efterlevs och automatiskt göra dem tillgängliga för flygbolagen och inspektörerna, förklarar Darbos. ”Genom att använda iPad kan förstepiloten signera det elektroniska inspektionskvittot som sedan skickas via e-post”, lägger han till.

Driftsättningen av lösningen i FileMaker Go var en naturlig utveckling. Emmanuel Hadrossek förklarar: "Det uppstod inga större problem när RECIF driftsattes i FileMaker Go. Det behövde bara göras några ändringar som var kopplade till användningen av ett beröringskänsligt medium (navigering, knappstorlek osv.)."

Användarfördelar

FileMaker är nu helt integrerat i teamens arbetsflöden och gör att DGAC kan optimera sin produktivitet: "Tack vare RECIF-lösningen kan vi öka vår produktivitet eftersom det nu bara tar fem minuter att infoga en rapport som sedan valideras av inspektörerna. Omedelbart därefter blir den tillgänglig för hanteringskedjan som gör en kvalitetskontroll innan den integreras i den europeiska databasen."

Gilles Darbos anser att "FileMaker uppfyller DGAC:s krav på säkerhet, kraft och stabilitet när det gäller programvara och har gjort det möjligt att etablera ett flexibelt och användarvänligt gränssnitt. Eftersom vi hanterar mycket känsliga data har säkerhet alltid varit en avgörande fråga för oss. Vi insåg snabbt att FileMaker erbjuder bra skydd för dessa data eftersom vi inte har haft ett säkerhetsproblem under mer än tio års användning."

När det gäller uppdateringar till lösningen förklarar Emmanuel Hadrossek: "Eftersom vi behöver anpassa oss efter de ändringar som sker i regelverket gör vi minst två uppdateringar om året. De görs utan avbrott för användarna och det går mycket snabbt. Det tar bara några dagar att implementera en mindre uppdatering och en större tar aldrig mer än tre månader."

Till FileMaker, Inc.

Ansvarigt regionalt kontor
Magnus Schmiedtke
FileMaker GmbH
Carl-von-Linde-Strasse 38
85716 Unterschleissheim
Tyskland
Tlf. +46 406 928 501 (Sverige)
magnus_schmiedtke@filemaker.com
//www.filemaker.com/se

Close

DGAC