GoodWeave International

Hyllad internationell organisation minskar antalet exploaterade barn inom mattindustrin med tre fjärdedelar med hjälp av FileMaker-lösning

GoodWeaves grundare Kailash Satyarthi vinner Nobels fredspris för sitt humanitära arbete i kampen mot barnarbete; en organisation som han har grundat använder FileMaker vid 3 500 inspektioner årligen

Översikt

  • Genom att använda en anpassad FileMaker-lösning siktar den icke-vinstdrivande organisationen GoodWeave på att minska barnarbete inom mattindustrin, där barnexploatering är utbredd. Dessa insatser har lett till att företagets grundare, Kailash Satyarthi, tilldelades Nobels fredspris 2014.

Bransch

  • Icke-vinstdrivande organisationer

Lösning

  • En anpassad FileMaker-lösning hanterar insamling av pengar, information till massmedia, affärskontakter och hjälper organisationen att vara effektiv. Den sammanställer även datainsamlingen från en personalstyrka på 45 personer i tre länder.

Fördelar

  • Genom att tillhandahålla en robust datahantering har FileMaker-lösningen hjälpt till att minska barnarbete inom tillverkningen av handgjorda mattor med tre fjärdedelar, från 1 miljon till 250 000 barn, i Nepal, Afghanistan och Indien.
GoodWeave International 1

Kailash Satyarthi, 2014 års mottagare av Nobels fredspris, började befria barn från slavarbete i hela Sydasien på 1980-talet då han genomförde fredliga räddningsaktioner och hjälpte barn som fått utstå extremt våld. När han efter en räddningsaktion skulle gå på tåget såg han dussintals barn i händerna på mellanhänder, på väg mot mattfabrikerna.

Det var det som fick honom att grunda GoodWeave, en icke-vinstdrivande organisation som jobbar med de största konsumtionsstäderna i världen och huvudområdena för tillverkning av mattor – Nepal, Afghanistan och Indien – för att stoppa barnarbete inom mattindustrin. Under de två årtiondena som gått sedan dess har GoodWeave lyckats minska antalet barnarbetare inom mattindustrin med 75 %. En viktig del i allt detta är en anpassad FileMaker-lösning som hjälper organisationen att samla in och hantera pengar, utföra fabriksinspektioner och spåra GoodWeave-certifierade mattor genom hela leveranskedjan.

Verkställande direktör Nina Smith grundade GoodWeaves amerikanska avdelning 1999 och leder nu den globala organisationen, som sporrar tillverkare att sluta exploatera barn. Med sin certifiering vägleder GoodWeave dessutom konsumenter att köpa mattor som inte är tillverkade med hjälp av barnarbete.

Vi är en liten personalstyrka med ett stort uppdrag. Vår FileMaker-lösning har varit viktig för vår framgång med att stoppa barnexploatering.

— Nina Smith, verkställande direktör, GoodWeave International
GoodWeave International 1

Minskade barnarbete med tre fjärdedelar

Trots organisationens ringa storlek genomför GoodWeave komplexa och systematiska insatser för att rädda och skydda barn. Tretton personer på huvudkontoret i Washington, D.C. samlar in pengar, räknar intäkter och exportavgifter och spårar 165 exportörers leveranskedja av sammankopplade leverantörer och underleverantörer som tillverkar mattor i fabrikerna i städerna och hemindustrin i byarna.

Alla GoodWeave-certifierade mattor märks med ett unikt nummer. Och detta nummer måste gå att spåra fullt ut till tillverkningen av mattan, ibland även färgnings- och spinningprocessen, för att säkerställa dess hederlighet.

“Redan från början behövde vi en lösning som kunde vara till hjälp för en mängd olika organisationsfunktioner”, säger Smith. ”Jag hade använt FileMaker tidigare hos en annan organisation, så jag visste att det var tillräckligt kraftfullt och flexibelt för att fungera med vår komplexa verksamhet.”

GoodWeave International 3

Inspektioner som omfattar 39 000 arbetare

År 1999, när GoodWeaves amerikanska organisation grundades, började man jobba med FileMaker Business Alliance-medlemmen Colibri Solutions, LLC för att skapa en anpassad databas som effektiviserade nästan alla aspekter av organisationens verksamhet. I dag hjälper FileMaker-lösningen personalen på huvudkontoret att hantera kommunikation, uppdatera webbplatsen, samla in pengar och hantera finanser. Colibri trodde på GoodWeaves sak och har bidragit till stora delar av utvecklingsarbetet utan att ta betalt.

“Inom alla icke-vinstdrivande organisationer prioriterar man att göra arbetet hållbart, vilket innefattar att samla in och använda pengar på ett effektivt sätt”, säger Smith. ”Utan vår FileMaker-lösning skulle det vara nästintill omöjligt att hantera våra finansieringsrelationer.”

Utöver att hantera finansieringsutvecklingen använder GoodWeave FileMaker för att spåra data från inspektioner av leveranskedjorna. För närvarande genomförs inspektionerna av en fältpersonal på 45 personer som rapporterar om nästan 3 500 fabriksinspektioner som omfattar mer än 39 000 arbetare varje år. Inspektionerna är svåra eftersom mattindustrin utgörs av småskalig tillverkning som är spridd över tiotusentals små fabriker, ”vävstugor” i byarna och till och med privata hem.

Under inspektionerna samlas över 65 olika typer av uppgifter in, till exempel arbetskraftens sammansättning och vilken exportör som anställer fabriken. Inspektionerna är känsliga eftersom arbetsförhållandena är dåliga och informationen som samlas in nästan alltid handlar om barn. Resultaten måste skyddas med rollbaserad och lösenordsskyddad åtkomst.

Om barnarbete upptäcks och barn blir räddade, så erbjuder GoodWeave dem ett antal socialtjänster. Det slutgiltiga målet är att få dem att gå i skola med stöd från GoodWeave och, om det är möjligt, återförena dem med sina familjer. Alla dessa insatser kräver fördefinierad logistik och ett stort sekretessbehov.

I dag utförs inspektioner fortfarande med papper eftersom inspektörer arbetar i områden där elektricitet och Internetåtkomst endast förekommer sporadiskt. Data skickas till en central FileMaker-server på huvudkontoret för analys och åtgärder. GoodWeave planerar dock att skynda på inspektionerna i framtiden genom att ersätta papper med iPad och FileMaker Go.

GoodWeave International 4

Liten personalstyrka, stort uppdrag

När en matta har tillverkats i en fabrik utan barnarbete och tilldelats ett nummer, spårar FileMaker den oavsett vart den exporteras – var som helst i hela världen. Återförsäljare och konsumenter kan känna sig stolta över att de säljer och köper mattor med GoodWeave-certifieringen. Och GoodWeave kan vara säkra på att man hjälper till att lösa ett av världens mest oroväckande och svåra problem – barnarbete.

Organisationen startar nu en övertygande ny kampanj om en sann historia som de kallar “Stand with Sanju”. Det hjälper organisationen att bli mer framgångsrik än någonsin.

“Vi är en liten personalstyrka med ett stort uppdrag”, säger Smith. ”Vår FileMaker-lösning har varit viktig för vår framgång med att stoppa barnexploatering. Nu närmast planerar vi att återanvända den marknadsbaserade strategin vi har använt med GoodWeave inom andra industrisektorer.”

Kontaktinfo:

Till FileMaker, Inc.

Ansvarigt regionalt kontor
Magnus Schmiedtke
FileMaker GmbH
Carl-von-Linde-Strasse 38
85716 Unterschleissheim
Tyskland
Tlf. +46 406 928 501 (Sverige)
magnus_schmiedtke@filemaker.com
//www.filemaker.com/se

 

Till klienten

Caroline Turnbull
Business Development Associate
GoodWeave International
2001 South Street NW, Suite 510
Washington, DC 20009
202-234-9050
Caroline@GoodWeave.com
www.goodweave.org

 

Till utvecklaren

Karen Seiger
Strategic Marketing and Business Development
Colibri Solutions
873 Broadway, Suite 502A
New York, NY 10003
646-370-1005
Karen@colibrisolutions.com
www.colibrisolutions.com

Close

GoodWeave International