Hughes Associates, Inc.

Ingenjörs- och konsultfirman Hughes Associates använder en anpassad FileMaker-lösning till iOS för att öka fabrikssäkerhet

En automatiserad lösning för iPad minskar rapporteringstiden för brand- och säkerhetsrisker med upp till 50 %

Översikt

  • Med hjälp av en anpassad FileMaker-lösning för iOS genomförde ingenjörs- och konsultfirman Hughes Associates fältinspektioner hos 1 100 klädfabriker i Bangladesh på sex månader för att reda ut brand- och säkerhetsrisker som utsätter arbetarna för fara.

Bransch

  • Ingenjörs- och konsultbranchen

Lösning

  • En anpassad FileMaker-lösning för iOS som kan användas till att samla in information om säkerhet och förebyggande av bränder, inklusive foton, och synkronisera automatiskt med en central databas, vilket leder till en effektiv rapportering för en kontrollerande organisation.

Fördelar

  • Tiden för inspektionsrapportering minskades med 30 till 50 %, vilket snabbt ökade medvetenheten om byggnadssäkerheten och brandrisker och möjliggjorde omedelbara åtgärder för att minska riskerna och öka fabrikssäkerheten.

När ingenjörs- och konsultfirman Hughes Associates, Inc. skulle utvärdera brandrisker och byggnadssäkerheten i nästan 1 100 fabriker i Bangladesh, behövde man en metod för att effektivisera inspektions- och rapporteringsprocessen åt en kund. Lösningen: en anpassad FileMaker-lösning som gör det möjligt för kontrollanterna att samla in information på fältet med en iPad och sedan rapportera genom att synkronisera till en central databas. FileMaker-lösningen – som togs fram på bara tre veckor – kortade ner rapporteringstiden med så mycket som 50 %. Men viktigast av allt möjliggjorde den snabba analyser av risker på arbetsplatsen och ökade på så sätt fabrikssäkerheten.

Ingen tid för handskrivna anteckningar

Hughes Associates
Collaboration and paper elimination were paramount in inspecting garment factories.

Hundratals globala klädföretag använder fabriker i Bangladesh för att tillverka sina plagg. Som ett steg i att förbättra säkerheten för arbetarna tog över 150 klädföretag fram en överenskommelse om brand- och byggnadssäkerhet i Bangladesh – Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh. Ett nyckelkrav för överenskommelsen var att man skulle genomföra oberoende säkerhetsinspektioner på cirka 1 100 fabriker.

Som en av de ledande aktörerna inom brandskydd och livssäkerhet, risk- och faroanalys samt utvärdering av regelefterlevnad, fick Hughes ett kontrakt för att genomföra fabriksinspektionerna. Målet: identifiera de största brand- och säkerhetsriskerna så snabbt som möjligt, så att de kan åtgärdas. Haken var dock att Hughes var tvungna att genomföra projektet inom sex månader.

Tidigare skrev Hughes anteckningar för hand och tog foton på plats och matade sedan in dem i ett elektroniskt dokument vid ett senare tillfälle. Brian Rhodes, regel- och standarddirektör hos Hughes, säger: ”Vi hade helt enkelt inte tid att rapportera på det traditionella sättet. Det hade dessutom varit en mardröm för kvalitetssäkringen att granska så många rapporter från 20 olika kontrollanter. Vi behövde vara mycket mer effektiva och konsekventa för att hantera en uppgift av den här storleken med en så pass snäv tidsram.”

Jag tror inte att vi skulle ha kunnat genomföra det här viktiga
projektet i tid och inom budget utan vår FileMaker-lösning.

— Brian Rhodes, regel- och standarddirektör, Hughes Associates, Inc.

Hughes Associates
With FileMaker Go for iPad, inspectors were able to capture photos documenting potential issues.

Integrerad lösning för att samla in och
rapportera data

Rhodes tittade på ett antal paketerade program, men behövde större flexibilitet än vad de kunde erbjuda. Till slut upptäckte han FileMaker.

Hughes jobbade med FileMaker-utvecklarna på Anvil Dataworks för att utveckla en anpassad lösning med FileMaker Pro 13, FileMaker Server 13 och FileMaker Go för iPad. Resultatet gör det möjligt för Hughes kontrollanter att samla in data, inklusive foton, skicka dessa data till kontor över hela världen och generera rapporter, allt med ett enda mobilt verktyg.

”Snabb utveckling var nyckeln”, menar Rhodes. ”Den grundläggande programvarulösningen var klar på tre veckor. Felen åtgärdades genom kontinuerligt konsultstöd från Anvil under projektets gång.”

I dag kan kontrollanter, med hjälp av en iPad, plocka fram mallar för vanliga, standardiserade problem på en gång och sedan lägga till sina specifika rekommendationer tillsammans med foton som tas direkt på plats. Efter en kvalitetskontroll på kontoret för att se till att informationen är korrekt, synkroniseras iPaden med den centrala FileMaker-servern i Bangladesh som genererar rapporter för klienten.

”Vi har minskat tiden för att generera rapporter med 30 till 50 % jämfört med att göra det manuellt i ett Word-dokument”, säger Rhodes.

”Jag tror inte att vi skulle ha kunnat genomföra det här viktiga projektet i tid och inom budget utan vår FileMaker-lösning”, menar Rhodes. ”Det har varit en mycket givande erfarenhet eftersom vårt arbete hjälper till att skydda människor mot skador. Det är ovanligt att man får ett så tydligt uppdrag och resultat under en ingenjörssatsning.”

Hughes Associates
Once inspections were complete, The Accord was able to guide factory owners with action plans to help protect workers.

Spara tid innebär säkrare fabriker

Det var viktigt för Hughes att spara tid för att man skulle kunna uppfylla överenskommelsens stränga krav. Den största effekten har dock varit att öka fabriksägarnas medvetenhet om brister i byggnadssäkerheten och brandskyddet. Hughes viktiga arbete gör det möjligt för överenskommelsens parter att använda detaljerade inspektionsrapporter för att vägleda fabriksägare med åtgärdsplaner för att skydda sina arbetare bättre.

Till FileMaker, Inc.

Ansvarigt regionalt kontor
Magnus Schmiedtke
FileMaker GmbH
Carl-von-Linde-Strasse 38
85716 Unterschleissheim
Tyskland
Tlf. +46 406 928 501 (Sverige)
magnus_schmiedtke@filemaker.com
//www.filemaker.com/se

 

Till klienten

Brian Rhodes
Director for Codes and Standards
Hughes Associates, Inc.
3610 Commerce Drive, Suite 817
Baltimore, MD 21227, USA
410-737-8677
brhodes@haifire.com
www.haifire.com

 

Till utvecklaren

Ray Steen
20010 Fisher Avenue
Poolesville, MD 20837, USA
240-425-4431
rsteen@anvildataworks.com
www.anvildataworks.com