Nilfisk

Snabbare till beslut med FileMaker Go

”Förr fick man alltid återkomma.”

Thorbjörn Gustafsson är produktchef Kem inom Nilfisks affärsområde Kem och Redskap. I sina många leverantörskontakter kan han från sin iPad snabbt komma åt relevanta data bland de 850 artiklar som finns centralt lagrade i en FileMaker produktdatabas. Prisfrågor och annat kan därmed hanteras direkt.

Software och hardware

 • 2 st iPhone samt 4 st iPad
 • 6 FileMaker Go licenser
 • 9 st FileMaker Pro
 • 1 FileMaker Server

Funktioner i lösningen

 • Hantering av broschyrer.
 • Databasens innehållsbeskrivningar kan enkelt förvandlas till produktblad.
 • Snabb åtkomst till produktkatalog och prisinformation.
 • Enklare prisjusteringar och uppdateringar kan göras från iPad.
 • Lagstadgat styrd hantering av säkerhetsdatablad och ingrediensinfo .

Fördelar med lösningen

 • Direktkontakt med företaget 850 produktdata i databasen.
 • Enkelt att framställa produktkatalog för webb eller tryck.
 • Underhåll av databasen sker sömlöst från iPad.
 • Broschyrer och produktblad produceras enkelt och direkt distribueras till kunden.
 • Snabbt förhandlingsstöd vid kontakt med kunder och leverantörer .
fmgo_temp_pic1
För att hålla reda på alla prislistor, broschyrer och kataloger i sin iPad, så använder Thorbjörn appen iBooks som finns i Apples AppStore. Via denna, samt på nätet, finns också säkerhetsdatablad och ingrediensinfo, något som styrs av lagregler och måste finnas för kem produkter. Men han når produktdatabasen direkt från iPad och kan se ändringarna i realtid på sin PC.

I Norden står Sverige för 75 procent av Nilfisks marknad för kemisktekniska produkter och redskap. Nilfisk är marknadsledande inom professionell städning både vad gäller städbolag och institutionell städning. Företaget har egen produktutveckling och tillverkar produkter som sedan erbjuds kunderna.

Thorbjörn Gustafsson har kontakt med leverantörerna i samband med inköp. Både vad gäller beställningar och prisförhandlingar handlar det om att snabbt kunna stämma av produktkatalog och prisinformation. FileMaker Go anropar databasen som hanteras av en FileMaker Server i Windowsmiljö.

”I databasen har vi också innehållsbeskrivningar som enkelt kan förvandlas till produktblad. Vid t.ex. mässor kan man enkelt mejla broschyrer, bilder och produktblad till den som efterfrågar det. Och med FileMaker Go har svarstiderna mot systemet blivit oerhört mycket snabbare”, säger han.

Thorbjörn Gustafsson håller kontakten med ett 20-tal leverantörer, hans kollega på redskapssidan ett 40-tal. Totalt är det mellan fem och tio personer som använder FileMakersystemet, men Thorbjörn är piggast på att pröva och använda ny teknik.

”Fortfarande görs större uppdateringar av prisjusteringar etc. via PC, vilket var det sätt vi uteslutande arbetade tidigare. Men sedan vi lät utveckla en klientdel i FM Go kan jag ta med paddan och jobba från hemmet med att uppdatera produkttexter och annat. Underhållet av databasen sker kontinuerligt och är idag mycket sömlöst.”

fmgo_temp_pic2
Affärsområdet i praktiken handlar om professionell städning, där Nilfisk tar fram både redskap och produktutvecklar kemtekniska produkter till sina kunder.

Nilfisk framställer en ny produktkatalog med 1,5-2 års mellanrum. Den görs digitalt med underlag från FileMaker och presenteras på webben med iPaper, men trycks också.

Fortfarande är det många kunder som efterfrågar en tryckt katalog, som ofta används när en ny verksamhet ute hos kund ska etableras, ex. städning av ett skolkök. Den tryckta katalogen ger en snabbare överblick vilka produkter som finns och behövs för att kunden ska kunna göra jobbet bra, menar Thorbjörn. Samtidigt sker underhållet kontinuerligt av innehållet i produktdatabasen och blir därmed inte något större merarbete då det drar ihop sig till tryckning.

Nilfisk har arbetat med FileMaker sedan fem år, och expansionen med en klientdel med FM Go utvecklades av en konsult som renodlade gränssnittet så det blev enklare att hantera lokalt. Idag är det 5-6 personer som har åtkomst till databasen från mobila enheter, även om det är vanligast att man arbetar stationärt.

”Det enda jag saknar idag är kopplingen till SAP, så jag kan komma åt försäljningsstatistiken ute på fältet. Men som nästa steg jobbar vi nu på att införliva det.

fmgo_temp_pic2
Produktdatabasen i FileMaker är navet hos Nilfisk då information från produktion och leverantör sammanförs till olika format som ska nå kunderna.

Företagsfakta

Fisker & Nielsen (efter de två grundarna), startades 1906. Redan 1910 lanserades den första Nilfisk-dammsugaren. En rad andra golvmaskiner har producerat sedan dess. Namnbyte till Nilfisk-Advance A/S skedde 1998. I Europa är Nilfisk-Advance marknadsledande inom professionell rengöringsutrustning och man har 31 säljföretag världen över.

FileMaker:

Ansvarigt regionalt kontor
Magnus Schmiedtke
FileMaker GmbH
Carl-von-Linde-Strasse 38
85716 Unterschleissheim
Tyskland
Tlf. +46 406 928 501 (Sverige)
magnus_schmiedtke@filemaker.com
//www.filemaker.com/se