QuickBee

En app som ger bättre ekonomi i nätverksförsäljningen

”Det finns ett stort och outforskat behov av smarta appar på privatsidan såväl som bland småföretag. Och eftersom jag också gillar formgivning, tycker jag att en av nya FileMaker 12s härligaste funktioner är att man snabbt kan skapa layoutförslag till kunderna för att visa hur appen kan komma att se ut. Det första steget blir därmed så mycket enklare”, säger Åsa Jansson, konsult och utvecklare av FileMakerlösningar.

Överblick

  • Filemakerutvecklare med erfarenhet från större installationer men med fokus på mobila lösningar

Område

  • SMB; småföretag till mellanstora företag

Lösning

  • BuzyBee, en app producerad för FileMaker Go 12 säkerställer att nätverkande försäljare klarar administrationen

Fördelar

  • Fåmansföretag drunknar lätt i administration, särskilt då transaktionerna är många och order, lager, fakturering måste skötas aktivt för att skapa nödvändigt kassaflöde. Här gör FileMaker Go 12 skillnad, och skapar förutsättningar för mer tid till försäljning

Personal som ger offerter hittar snabba svar på kundernas frågor och vinner därmed nya kunduppdrag. Hos Hjelm & Co har FileMaker Go-appen mötts av entusiasm hos personalen som fått mer tid till det de är bäst på ute på fältet då administrationen mobilkopplats till en FileMaker Server centralt. Hela företaget jobbar effektivare och kan nu expandera.

fmgo_temp_pic1

Efter att ha arbetat med FileMaker sedan 1997 bestämde sig Åsa Jansson i maj 2011 för att söka utmaningar som egen konsult. Naturligtvis inom ramen för FileMakers tekniska lösningar, men också med öppningar för annat innehåll.

– Jag växte med FileMaker tillsammans med företaget jag var anställd hos. Kollade lite över axeln på den första konsulten som var där, och lockades in på det spåret. Jag var nyfiken och ville självklart gå kurser för lära mig mer. Och det blev också senare drivkraften att gå vidare till eget.

När företaget byggde en av landets största installationer, var det naturligt att Åsa blev internkonsult. En av de första rejäla utmaningarna blev att bygga in en supportfunktion i databasen, något som fanns ett osläckt behov av hos företagets många partners internationellt. Istället för att som dittills hantera servicefrågor via mejl, byggdes funktionen in i systemet man redan använde, och vann därmed i effektivitet.

Ärendehanteringen lades i en egen tabell och hanterade här upp till 30 samtidiga användare. Hon blev alltså ansvarig för all utveckling i det interna systemet och företaget har ständigt nya projekt som skall implementeras för att effektivisera processerna. Systemet är idag mycket stabilt och mestadels av tiden läggs på utveckling.

fmgo_temp_pic2

Byggt egen app

FileMaker som utvecklingsmiljö uppmuntrar problemlösning, just för att man som företag/användare kan göra mycket själv. Det är lätt för en novis att få ihop basala funktioner, och när man väl börjat ”mindmappa” ihop delarna man vill att programmet ska klara, är aptiten väckt och svårsläckt. Man ser möjligheter på alla möjliga sätt, inställningen blir en attityd och när tanken får vingar – ja, då ser man vägar även utanför den affärsverksamhet man för tillfället finns i.

Så var det för Åsa. När utvecklingsarbetet blev mindre intensivt fanns ändå det kreativa idéflödet kvar. Hon blev mogen att ta nästa steg.

– När FileMaker Go kom 2010, var det många bitar som föll på plats. Jag hade länge funderat på att tillverka en egen app som kunde hantera lager, order och fakturering byggt på de databaskunskaper jag förvärvat under alla år med FileMaker.

– Nu är appen klar och blir ett stöd för alla dem som är engagerade i nätverksförsäljning. De kan sällan investera i dataprogram som hjälpmedel eftersom ekonomin inte räcker till det. Tiden de tvingas lägga på hantering av sina kunder, medarbetare, försäljning, produkter, tidsplanering och agenda gör att de tappar i försäljning.

Åsa Jansson säljer sen flera år som en bisyssla till konsultjobbet Aloe Vera-produkter. Det var alltså här som tanken uppstod, att enkelt hantera logistik och administration.

– Ja, framförallt att enkelt kunna hantera dina kunder och ge bra service genom att ha ett datasystem istället för att ha allt i huvudet eller på papper. Min app BuzyBee fungerar på iPad. Den fungerar i all verksamhet där man har kundregister, varuflöden, artiklar, lager och inventeringsbehov och vanliga ekonomiska moduler. Appen är alls inte låst till Aloe Vera, påpekar hon.

fmgo_temp_pic2

En chans att få nyfikenhet at blomma

App-utvecklingen har tagit tid, men gett erfarenheter att bygga vidare på. Parallellt har hon en bas som konsult, men tanken är nu att appen ska öppna nya vägar på fler sätt.

FileMaker Go är i sin nya version gratis, och apparna här är filer som körs i programmet och hämtas från nätet. Naturligtvis finns en koppling till det kommersiella huvudprogrammet som körs i både PC- och Macmiljö, men det är inte en förutsättning för att använda det. Det här ger förstås användarnas nyfikenhet en chans att få blomma, och det öppnar för att många tar chansen att hitta appar som löser vardagsproblem och annat de längtat efter, än mindre visste fanns och eliminerar hinder innan de uppstått.

Smarta lösningar genererar uppmärksamhet, och i sin tur ökad efterfrågan. Åsa tror att fler nu lär upptäcka FileMaker och kommer att producera appar med programmet, eftersom det är förhållandevis enkelt.

– Det är visserligen en fördel om man har intresse av att se problem som utmaningar och en viss fallenhet för problemlösning, då man ger sig in i FileMakers värld, säger hon och fortsätter:

– Belöningen finns i det att man hjälper beställaren att hitta lösningar som gör att de får en bättre fungerande miljö. Och den personliga utmaningen är att jag ständigt ser nya saker som skulle kunna gå att göra bättre.

En app för knattehockeyn

Hon tror att dataprogrammering och systemutveckling är ord som kommer att stanna i företagsvärldens vokabulär när man producerar nya och ändrar befintliga datasystem. Med ordbytet till ”app” öppnas dörren till vardagsnära lösningar. Att FileMaker och FileMaker Go har serverversioner och databashantering avskräcker inte – tvärtom är detta inte längre en ”belastning” med sin företagskoppling, eftersom programmens smarta lösningar kan underlätta vardagen.

Som förälder med barn i ishockeyåldern hanterar man mängder av logistik med transporter, match- och träningsdatum etc. Visst vore en vardagsapp som får träningen i ungdomshockeyn att funka smidigare för familjerna något att se fram emot, men Åsas utvecklaröga ser dock tydligare en app för själva föreningslivet att få ihop delarna i sin verksamhet som ofta bygger på ideella insatser.

– Mitt hjärta brinner nu ändå mest för att stödja dem som idag arbetar med nätverksförsäljning, då de oftast inte har en stor budget. En app till ett bra pris gör att de slipper mycket av den tunga administrationen och istället kan lägga fokus på sin försäljning, säger Åsa Jansson.

FileMaker:

Ansvarigt regionalt kontor
Magnus Schmiedtke
FileMaker GmbH
Carl-von-Linde-Strasse 38
85716 Unterschleissheim
Tyskland
Tlf. +46 406 928 501 (Sverige)
magnus_schmiedtke@filemaker.com
//www.filemaker.com/se