Support

FileMakercertifiering

Öka dina karriärmöjligheter

FAQ om FileMakercertifiering

Certificate and exam inquiries (Fäll ut/Fäll ihop alla)

Är det några krav för att få genomföra testet?

Nej, inga krav. Vem som helst kan skriva testet.

Vad erhåller man efter ett godkänt test?

De som godkänns på testet kommer att få ett certifikat; ”FileMaker Certified Developer”, samt rätten att använda logotypen ”FileMaker Certified Developer”. Certifikatet och logotypen har samma versionsnummer som testets version. T ex "FileMaker 12 Certified Developer" eller "FileMaker 13 Certified Developer." Medlemmar i FileMaker Business Alliance (FBA) kommer även att listas med certifieringssymbol på FileMakers webbplats.

När får jag mitt certifikat?

Ditt certifikat skickas två till tre veckor efter genomfört och godkänt test.

Jag klarade certifieringen, men har ännu inte fått mitt certifikat.

Om du inte har fått ditt certifikat en månad efter att du genomförde certifieringen, så skall du maila till fmcertification@filemaker.com. Inkludera förnamn, efternamn, och den adress som du angav vid certifieringstestet.

Hur kan jag ändra mitt namn om det blev felstavat vid certifieringstillfället?

Du kan begära en rättning av ett felstavat namn, men inte ange ett annat namn än det som angavs vid certifieringen. För felstavat namn, kontakta fmcertification@filemaker.com. Det tar upp till tre veckor för att skicka ett nytt certifikat.

Vad händer om jag tappat bort mitt certifikat

Kontakta fmcertification@filemaker.com.

Är certifikatet tidsbegränsat?

Det finns inget utgångsdatum på certifikatet, men teknikerna i FileMaker förändras för varje version och tillhörande certifieringsprov. Så du kan vara certifierad på en teknologi som senare inte stöds av FileMaker. Vi rekommenderar att du alltid har en aktuell certifiering. FileMaker kan erbjuda certifiering för en version tillbaka.

Kommer mina testresultat att vara tillgängliga för min arbetsgivare, om denne begär detta?

Nej, FileMaker tillhandahåller inte testresultat eller namn på certifierade FileMakerutvecklare. Det är utvecklarens ansvar att dela informationen med arbetsgivaren om detta är önskvärt.

Kan min arbetsgivare begära att FileMaker tillkännager min certifiering?

FileMaker kommer vare sig att bekräfta eller förneka namn på certifierade FileMakerutvecklare. Certifikatet är personligt. Din arbetsgivare kommer att informeras om detta vid behov.

Vad kostar certifiering?

Testet kostar 150 US$ (lite beroende på testcenter). Vid registrering anger testdeltagaren. Thomson Prometric hanterar de flesta kreditkort. Efter betalning på webben kan testdeltagaren ange plats och tidpunkt för certifieringen.

Var registrera jag mig för certifieringsprovet?

Besök: http://www.prometric.com/filemaker.

Var gör jag provet?

Thomson Prometric är världsledande på att skapa och genomföra tester på fler än 5000 testcenter runt om i världen. När du registrerar dig kan du ange vilket testcenter som passar dig.

Hur lång tid tar testet?

Testet består av 63 flervalsfrågor. Du har 2,5 timme på dig.

När jag har genomfört testet, hur lång tid tar det innan jag vet resultatet?

När testet är klart visas direkt på skärmen om du har klarat testet eller inte.

Om jag inte klarar testet, när kan jag göra om det i så fall?

FileMaker har en 14-dagars omprovspolicy. Detta innebär att du måste vänta 14 dagar innan du kan göra testet igen. Varför finns denna policy?

  1. Det är praxis vid certifieringar att ha en viss väntetid upp till en månad innan testet kan genomföras igen. FileMaker har endast 14 dagar.
  2. Vänteperioden har även att göra med säkerhet. Ökad säkerhet ger också en större trovärdighet till certifieringen.
  3. Vänteperioden säkerställer också att villkoren blir lika för alla. Forskning har visat att de som tar provet tidigare än två veckor får en fördel, eftersom korttidsminnet spelar in. Så även detta spelar in för trovärdigheten hos testet.
  4. 4. Vi vill att testdeltagare skall klara testet, så väntetiden ger deltagaren ytterligare tid att läsa på inför testet.

Hur många gånger kan jag göra om testet om jag misslyckas?

Det finns ingen begränsning hur många gånger som du kan göra om testet, men registreringsavgiften är samma vid varje testtillfälle.

FileMaker 13-certifiering (Fäll ut/Fäll in alla)

Finns FileMaker 13-certifiering nu?

Ja, "Developer Essentials for FileMaker 13" finns tillgänglig nu. Registrera dig till detta test.

Vad vinner jag på att certifiera mig?

Deltagare som klarar testet "Developer Essentials for FileMaker 13" får utmärkelsen "FileMaker 13 Certified Developer".

FileMaker 12-certifiering (Fäll ut/Fäll in alla)

Finns FileMaker 12-certifiering nu?

Ja, "Developer Essentials for FileMaker 12" finns fortfarande, och de som klarar testet blir "FileMaker 12 Certified Developer". Registrera dig till detta test.

Vad betyder detta för mina certifieringar i FileMaker 7, 8, 9, 10, 11, och/eller 12?

Dina FileMaker-certifieringar är viktiga även om de är till en äldre version, eftersom kunder och arbetsgivare kan komma att efterfråga kompetens på äldre versioner om det finns på företaget.

FileMakercertifieringar för äldre versioner (Fäll ut/Fäll in alla)

Finns certifiering för FileMaker 7, 8, 9, 10, eller 11 fortfarande?

Nej, FileMaker erbjuder bara certifiering för en version tillbaka. Endast certifiering för FileMaker 13 och FileMaker 12 finns för tillfället.

Prioritering av certifierade utvecklare (Fäll ut/Fäll in alla)

Vem visas som FileMaker Certified Developer på FileMakers webbplats?

Medlemmar i FileMaker Business Alliance (FBA) som är certifierade rankas högre på FileMakers webbplats. Företaget där den certifierade utvecklaren är anställd måste ha ett aktivt medlemskap i FBA, samt utvecklaren måste vara heltidsanställd på detta företag. Den kontaktansvariga för FBA-organisationen måste meddela FileMaker när en certifierad anställd slutar sin anställning. [Icke FBA-medlemmar visas inte på FileMakers webbplats.]

Medlemmar i FileMaker TechNet kan ange sin FileMakercertifiering i deras profil på utvecklarsidorna (https://fmdev.filemaker.com), så att certifieringslogotypen visas i deras symbol

Hur vet FileMaker om man är certifierad?

För att certifieringen skall visas på webben, måste FBA-medlemmen ange registreringskoden från certifieringsprovet under ”FBA Company Profile” efter inloggning (om registreringskoden har förkommit, kan du ange certifieringsinformationen och FileMaker kommer att verifiera dess riktighet). Det tar upp till två vardagar för uppdatering på FileMakers webbplats.

Som medlem i FBA har företaget ett ansvar att uppdatera företagsprofilen på FBA-sidorna omedelbart om en certifierad utvecklare avslutar sin anställning på företaget. FileMaker förbehåller sig rätten att redigera detta.

Hur visar FileMaker certifierade FBA-medlemmar på sin webbplats?

Varje organisation som är medlem i FBA och har en certifierad utvecklare som anställd, visas med en speciell symbol i listan —både utbildare och konsulter. Företag med certifierade utvecklare kommer att visas högst upp och visas först i sökresultat.

Mitt företag har flera kontor. Kommer certifieringarna att gälla för alla mina filialer?

Ja, FileMakercertifieringarna gäller för såväl huvudkontor som filialer.

Om vi har flera utvecklare som är certifierade för FileMaker, hur visas detta?

För organisationer som har mer än en certifierad utvecklare, kommer FileMaker att visa antalet certifieringar per version.

Logotyper (Fäll ut/Fäll in alla)

Hur får jag tag på certifieringslogotyperna efter en godkänd certifiering?

Varje deltagare som klarar certifieringsprovet kommer att få ett certifikat och ett brev. Brevet innehåller en länk så logotyperna kan laddas ner. Du måste samtycka till reglerna för användandet av FileMaker certifieringslogotyperna, innan dessa kan laddas ner.

Finns det några riktlinjer för hur logotyperna med FileMaker Certified Developer skall användas?

Ja. Ladda ner reglerna för användandet av logotyperna för FileMaker Certified Developer här.

Kan certifierade utvecklare använda titeln på visitkort och i CV?

Javisst, varje enskild utvecklare som är FileMaker Certified Developer kan ange detta på visitkort och CV. Notera dock att versionsnumret på certifieringen måste anges.


Nästa steg

FileMaker Community

Join for free

FileMaker Developer
Subscription

Increase your expertise.
Learn more

  FileMaker Developer Subscription

FileMaker Certification

Boost your career potential.
Learn more

  FileMaker Certification