Support

FileMaker
Training Series

Behärska grunderna i FileMaker 13

FileMaker Training Series: Översikt

Lär i din egen takt, när det passar dig

FileMaker Training Series (FTS) är det officiella kursmaterialet från FileMaker, Inc. Lär dig hur du utvecklar professionella lösningar i FileMaker 13 som är enkla att använda och samtidigt utnyttjar funktionerna i FileMaker-plattformen.

FileMaker Training Series: Basics

Nyhet i kursprogrammet är FileMaker Training Series: Basics, en kostnadsfri e-bok för nedladdning. Denna del fokuserar på funktioner och fördelar i FileMakerplattformen och är skriven för den senaste versionen, FileMaker 13. Lär dig hur du bygger en FileMaker lösning från början till färdig lösning. FileMaker Training Series: Basics finns på svenska.

Läs mer Kostnadsfri nedladdning

FileMaker Training Series: Advanced

FileMaker Training Series: Advanced är avsedd för erfarna och avancerade FileMakerutvecklare, men alla som skapar egna FileMakerdatabaser kan öka sina kunskaper med denna del. Det är även ett utbildningsmaterial för att bli FileMaker 13 Certified Developer. FileMaker Training Series: Advanced finns endast på engelska.

Läs mer Köp nu

FileMaker Training Series: Basics

FileMaker Training Series: Basics

Kom igång med att skapa din första FileMakerlösning

Ta farväl av pappersformulär, kalkylblad och enanvändarprogram. Lär dig hur du skapar en egen lösning för dina specifika företagsbehov. Kom igång med FileMaker Training Series: Basics – en kostnadsfri nedladdning

Stegvisa instruktioner hjälper dig att skapa en lösning från start till färdig lösning. Du får en översikt över FileMakerplattformen med olika mallar och verktyg så att du kan skapa en lösning som är rätt för dig.

Upptäck grunderna hur du jobbar med layouter, skapa gränssnitt för iPad och iPhone, samt bygga rapporter. Du får även en introduktion till beräkningar, script och hur du gör din lösning säker.

Kom igång och bygg din första FileMakerlösning idag.

Ladda ner kostnadsfri e-bok

FileMaker Training Series: Basics Moduler

FileMaker Training Series: Basics fokuserar på funktioner och fördelar i FileMakerplattformen och är skriven för den senaste versionen, FileMaker 13. Lär dig hur du bygger en FileMaker lösning från början till färdig lösning.

Lektion 1 - 2

Lär dig hur de olika produkterna i FileMakerplattformen fungerar tillsammans. Identifiera era behov för att bygga, komma åt och köra era FileMakerlösningar, samt skillnaderna mellan FileMaker Pro och FileMaker Go. Läs om startlösningarna som medföljer FileMaker Pro och hur du kan börja använda dem direkt. Dessutom en beskrivning av möjligheterna i FileMaker Pro Advanced. Och läs om olika användningsområden för programmet.

Lektion 3 - 4

Lär dig hur du navigerar mellan layouter och olika sätt att visa och redigera data. Utför komplexa sökningar, utvidga och förfina sökningar, utnyttja operatorer i sökningen, samt olika sätt att sortera data i din lösning.

Lektion 5 - 6

Lär dig att bygga en lösning på rätt sätt, och de grundläggande reglerna för ett projekt. En genomgång av de olika filformat som kan konverteras av FileMaker Pro 13. Börja med att bygga din egen exempeldatabas genom att importera data från Excel.

Lektion 7 - 8
Arbeta med fält

Skapa fält och tabeller med huvudfunktioner som dialogrutan Hantera databas samt fältväljaren. Grundläggande genomgång av relationsdesign som en-till-många- och många-till-många-relationer så att du kan minimera behovet av dubbel inmatning eller ha samma data på flera ställen.

Lektion 9 - 13

Lär dig vikten av ett bra användargränssnitt och vad som är bäst när du skapar lösningar för iOS-enheter. Experimentera med stilar och teman i layouter för att skapa attraktiva användargränssnitt. Bekanta dig med att placera objekt på layouten och använd rutnät, guider och mallar i FileMaker Pro för ett konsekvent och enhetligt utseende. Lägg till funktionalitet i din övningslösning genom att skapa portaler, flikpaneler, glidkontroller, flytande fönster och webbvisare.

Lektion 14 - 19
Beräkningsfunktioner

Lär dig grunderna i beräkningar, script och rapporter i FileMaker Pro 13 med stegvisa instruktioner hur du bygger din lösning. Därefter en genomgång hur FileMaker Pro kan integreras med andra affärssystem. Och slutligen en presentation av den inbyggda säkerheten, samt hur du delar och driftsätter en lösning för åtkomst över nätverket.

Gå en kurs

Du kan även gå en kurs med FileMaker Training Series. FileMaker Trainers har erfarenhet av många system som används på företag och en mångårig erfarenhet av att bygga FileMakerlösningar. Kurser finns hos FileMaker Trainers, och kan även erbjudas på plats hos er.

Hitta en FileMaker Trainer

FileMaker Training Series: Advanced

FileMaker Training Series: Advanced

Öka dina utvecklarkunskaper inom FileMaker till nästa nivå

Läs hur du bygger en egen lösning som kan anpassas enligt företagets förändring med hjälp av funktionerna i FileMaker. FileMaker Training Series: Advanced täcker en rad olika områden så att du skall kunna behärska utveckling av lösningar i FileMaker 13.

FileMaker Training Series: Advanced har en detaljerad stegvis manual och innefattar demofiler, övningar och självstudiefilmer som hjälper dig med kursprogrammet.

Är FileMaker Training Series rätt för dig?

Denna del är perfekt för erfarna eller avancerade FileMakerutvecklare, men alla som skapar egna databaser kommer att öka sina kunskaper med detta material. Denna del är en vital resurs för att genomföra FileMaker-certifiering.

Se nu (på engelska)

Köp nu (på engelska)

Bok och DVD - 370 SEK *

PDF-format - 185 SEK*
(elektronisk nedladdning)

Finns som iBooks - 149 SEK
Finns som iBooks

* ex moms

Skaffa det kostnadsfritt

Gå med i FileMaker Developer Subscription för SEK 700* ex moms och få FileMaker Training Series: Advanced kostnadsfritt.

Läs mer (US)

FileMaker Training Series: Advanced Moduler

FileMaker Training Series: Advanced är avsedd för erfarna och avancerade FileMakerutvecklare, men alla som skapar egna databaser kommer att öka sina kunskaper med detta material. Denna del är en vital resurs för att genomföra provet till certifierad utvecklare för FileMaker 13.

1. Introduktion

Börja din väg till att bygga solida företagslösningar genom att lära dig stegen för att planera, skapa och driftsätta bra lösningar med FileMakers plattform. Detta kapitel presenterar grund- och designfasen när du startar ett nytt projekt, samt nyckelfaktorer du bör ta hänsyn till i alla projekt, som användarvana, utveckling för olika hårdvara, samt prestanda.

2. Data

Få praktisk erfarenhet hur du definierar tabeller och fält i FileMaker Pro 13. Lär dig hur du skapar olika relationer, säkerställer dataintegritet och skapar flertabellslösningar. Viktiga ämnen som datatyper och tillval för automatiska data, validering, fältlagring och indexering. Dessutom lär du dig om bildhantering och andra filtyper i containerfält.

3. Gränssnitt

Lär dig hur du arbetar effektivt med layouter – en väsentlig del för alla utvecklare. För lösningar avsedda för mobila enheter, datorer och webb. Oavsett enhet kan layouter anpassas för att optimeras för deras speciella syfte, så att användare får största möjliga utbyte. Lektionerna i denna modul går igenom olika typer av layoutobjekt, samt objekt och metoder för att kontrollera dem.

4. Logik i lösningen: Beräkningar

Lär dig hur funktioner verkar i beräkningsmotorn och hur du applicerar dem i olika kontexter. Du kan även konstruera egna anpassade funktioner och använda dessa i dina databaslösningar. Även en genomgång av funktioner som är speciellt avsedda för mobil användning. Upptäck de nya funktionerna i FileMaker Pro 13 för metadata i containerfält.

5. Logik i lösningen: Script

Upptäck kraften med script i FileMaker Pro 13, som gör att du kan skapa scriptade rutiner som kan startas på en rad olika sätt. Läs om olika scriptverktyg som gör det lättare att skriva och felsöka script, och även saker du bör tänka på för mobila användare. Scripta för navigering, fönsterkontroll, egna menyer, villkor och loopar.

6. Rapporter

Öva på att skapa rapporter i FileMaker Pro 13 med olika tekniker. Grundläggande och avancerade rapporter med delsummor, och hur du bygger en cross-tab rapport (med data-drivna kolumner). Lär dig hur du utnyttjar funktionen ”Utför SQL”- användbar för att skapa rapporter och diagram, eftersom du kan söka, sortera och även slå ihop data.

7. Säkerhet

Bekanta dig med säkerhetsfunktionerna i FileMaker Pro och återverkningarna i FileMaker Go, FileMaker WebDirect, och anpassad webbpublicering. Läs om den kontobaserade säkerhetsmodellen i FileMaker Pro 13. Lägg till behörighetsuppsättningar, extern autentisering via server, håll kontroll över såväl access och redigeringsrätt över databaserna, samt scriptkontroll. Du lär dig också hur du krypterar FileMakerfiler och nätverkskommunikation när du behöver extra säkerhet.

8. Driftsättning

Lär känna de olika teknikerna för att ta en FileMakerlösning i skarp drift. Speciellt med nya FileMaker WebDirect i åtanke, men även vad du bör beakta med FileMaker Go. De bästa sätten att installera och konfigurera FileMaker Server, och köra script från FileMaker Pro och operativsystemscript från FileMaker Server.

9. Integration

Läs hur du integrerar FileMaker Pro 13 med SQL, både med ODBC-kopplingar och extern SQL-datakälla. Upptäck integration av FileMaker med webbtjänster för en uppsjö av nya möjligheter i era FileMakerlösningar. Gå igenom konfigurationsprocesser och lär dig hur ni kan använda andra datasystem parallellt med era FileMaker Pro-databaser.

Anmäl dig till en kurs

Kanske du föredrar att gå en kurs med FileMaker Training Series istället. Det finns FileMaker Trainers som har erfarenhet av skarpa system och kunskap om vad som fungerar bäst beträffande FileMakerutveckling. Kurserna hålls hos utbildarna, men kan även hållas på ert företag.

Hitta en FileMaker Trainer