Tekniska specifikationer

FileMaker Cloud

Produkterbjudande

FileMaker Cloud är tillgängligt via Amazon Web Services (AWS) Marketplace och körs i AWS Cloud. Produktdokumentation finns online.

Språk som stöds: endast internationell engelska

Kompatibilitet (Interoperabilitet)

FileMaker Cloud 1.17 har stöd för följande klienter:

Webbläsare som stöds

FileMaker Cloud Admin Console har stöd för följande webbläsare:

Webbläsare på dator
Safari 11.x
Chrome 65 minimum
Internet Explorer 11.x
Microsoft Edge 41
Operativsystem

CentOS Linux 7.4

Obs! Linux stöds endast i FileMaker Cloud. FileMaker Server är kompatibelt med Windows och Mac operativsystem.

AWS-datacenter som stöds

FileMaker Cloud finns just nu i USA, Kanada, Europa, Japan och Australien. Datacenter som stöds omfattar:

  • US West (Oregon)
  • US East (N. Virginia)
  • EU (Frankfurt)
  • EU (Irland)
  • Kanada (centrala)
  • Asien-Stillahavsregionen (Sydney)
  • Asien-Stillahavsregionen (Tokyo)
Maskinvarukrav

Instanstyperna av Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) skiljer sig åt beroende på vad du behöver i fråga om processorkraft, minne och nätverkskapacitet för att köra dina anpassade appar. Här är de tillgängliga alternativen:

Användare AWS EC2-instanstyp Processor Minne
5
t2.medium 2 4 GB
t2.large 2 8 GB
c4.xlarge 4 8 GB
m4.xlarge 4 16 GB
10
t2.medium 2 4 GB
t2.large 2 8 GB
c4.xlarge 4 8 GB
m4.xlarge 4 16 GB
m4.2xlarge 8 32 GB
25
t2.large 2 8 GB
c4.xlarge 4 8 GB
m4.xlarge 4 16 GB
m4.2xlarge 8 32 GB
m4.4xlarge 16 64 GB
100
c4.xlarge 4 8 GB
m4.xlarge 4 16 GB
m4.2xlarge 8 32 GB
m4.4xlarge 16 64 GB
m4.10xlarge 40 160 GB
BYOL
t2.medium 2 4 GB
t2.large 2 8 GB
c4.xlarge 4 8 GB
m4.xlarge 4 16 GB
m4.2xlarge 8 32 GB
m4.4xlarge 16 64 GB
m4.10xlarge 40 160 GB
Lagring

För att upprätthålla en optimal driftmiljö kräver FileMaker Cloud 40 GB lagringsutrymme. Varje EC2-instans (Amazon Elastic Compute Cloud) omfattar 40 GB EBS (Elastic Block Storage) i AWS. Mer EBS är tillgängligt från Amazon Web Services mot ytterligare kostnad.

Kapacitet
Kunder Testade Maximalt tillåtna
FileMaker Pro Advanced 250 2000*
FileMaker Go 100 100
FileMaker WebDirect 100 100
FileMaker Data API 100 100
ODBC/JDBC 50 Obegränsat*

*Anslutningar kan begränsas av Amazon EC2-instanstypen och appdesignen.

Andra tekniker som stöds
Teknik Stöds
ESS Ja
ESS-adapter Nej
ODBC/JDBC Ja
Plugin-program* Ja
Anpassad webbpublicering med PHP Nej
Anpassad webbpublicering med XML Nej

* Kontrollera med din leverantör om tillgänglighet av specifika plugin-program.

Säkerhet

FileMaker Cloud tillhandahåller en 90 dagars utvärderingsversion av Comodo SSL-certifikat. Förnya värdnamnet och Comodo-certifikatet genom att klicka på förnyelseknappen i FileMaker Cloud Admin Console om du vill köpa från FileMaker Store. Eller importera ett annat eget certifikat du köpt direkt från certifieringsinstitutet.