För Windows och Mac

Tekniska specifikationer

FileMaker Server 18

Vad ingår?

FileMaker Server 18 är endast tillgängligt som elektronisk nedladdning. Då ingår produktprogrammet och en länk till ett elektroniskt licenscertifikat som innehåller licensnyckeln som behövs vid installation. Produktdokumentation finns online.


Tillgängliga språk: internationell engelska, franska, italienska, tyska, spanska och japanska.

Kompatibilitet

FileMaker Server 18 stöder följande klienter:

 • FileMaker Pro 16
 • FileMaker Pro 18, 17 och 16 Advanced
 • FileMaker Go 18, 17 och 16
 • Appar som skapats med iOS App SDK 18, 17 och 16
 • FileMaker WebDirect

De senaste uppdateringarna måste tillämpas på ovannämnda klienter innan de ansluter till FileMaker Server 18. Vissa funktioner kanske inte är helt bakåtkompatibla.

Systemkrav

Obs! macOS Sierra 10.12 stöds inte längre. Uppdatera ditt operativsystem innan du uppgraderar till FileMaker Server 18.

Certifierade operativsystem*
Windows Server 2016 Datacenter Edition och Standard Edition (med Desktop Experience)
Windows Server 2012 R2 Standard Edition med uppdatering (se Microsoft KB 2919355)
macOS Catalina 10.15
macOS Mojave 10.14
macOS High Sierra 10.13

*Versionen som anges är minimikravet. FileMaker Server kan fungera med senare operativsystem som certifierats av FileMaker, Inc. Operativsystem som inte finns med i tabellen ovan har inte testats och stöds inte.

Maskinvarukrav

En dedikerad dator rekommenderas för FileMaker Server.

Minimikrav
CPU: Dual Core
RAM: 8 GB
Hårddisk: 100 GB eller mer, beroende på filstorlek, kräver minst 50 GB ledigt utrymme. SSD (Solid State-hårddisk) rekommenderas.
Krav på primärservern

FileMaker Server använder primärservern för att ge tillfällig lagring för progressiv nedladdning, överföring eller nedladdning av appar, loggfiler och cachelagring som används av komponenter såsom Webbserver.

För en optimal operativ miljö kräver FileMaker Server 100 GB tillgängligt lagringsutrymme eller mer i primärservern även om appar är värdbaserade eller säkerhetskopieras till en annan enhet. Serveradministratören måste övervaka primärservern för att se till att det finns tillräckligt med lagring.

FileMaker WebDirect
Språk som stöds

Internationell engelska, franska, italienska, tyska, svenska, japanska, nederländska, spanska, förenklad kinesiska, koreanska och portugisiska (Brasilien)

Webbläsare som stöds

FileMaker WebDirect kan nås via en webbläsare. Webbläsare som stöds innefattar:

Webbläsare på dator Mobilwebbläsare
Safari 12.x minimum Mobile Safari på iOS 12.x minimum
Chrome 73 minimum Chrome 73 minimum på Android 7.x minimum
Internet Explorer 11.x
Microsoft Edge 44
Krav på mobil maskinvara*
plattform Enheter som stöds
iPad iPad Pro (12,9", 11" och 10,5")
iPad 9,7"
iPad Air
iPad mini 5
iPad mini 4
iPhone iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
Android Minne: 3 GB RAM minimum
CPU: 2,1 GHz Quad-Core-processor minimum
Skärmstorlek: 5 tum minimum

* FileMaker WebDirect kan fungera på andra enheter som inte finns med i ovanstående lista, men dessa enheter har inte testats och stöds inte.

FileMaker WebDirect mobila maskinvarutillbehör
 • Smart Keyboard-stöd för iPad Pro
 • Apple Pencil-stöd för iPad Pro
Krav på mobila nätverk

En nätverksanslutning med konsekvent signalstyrka och anslutningsbarhet krävs.

Mobila nätverk som stöds
Wi-Fi LTE 4G
Rekommenderade maskinvarukonfigurationer

En nätverksanslutning med konsekvent signalstyrka och anslutningsbarhet krävs.

*Antal anslutningar kan begränsas av maskinvara, appdesign, operativsystem eller licensavtal.

Mer information

Mer information om FileMaker WebDirect finns i Guide för FileMaker WebDirect.

Kapacitet

Tabellen nedan visar de testade och teoretiska gränserna för maximalt antal samtidiga anslutningar för FileMaker Server 18. Testade maxgränser återspeglar den testade konfigurationen och utgör inte en garanti.


FileMaker Server kan vara värd för upp till 125 FileMaker Pro Advanced-filer. 

Klient Testade* Maximalt tillåtna*
FileMaker Pro Advanced 500 2000
FileMaker Go 500 500
FileMaker WebDirect 500 500
Anpassad webbpublicering** 500 2000
FileMaker Data API 500 500
ODBC/JDBC 50 Obegränsat

*Antal anslutningar kan begränsas av maskinvara, appdesign, antal aktiva användare, operativsystem eller licensavtal.

**Anpassad webbpublicering baseras på samtidiga händelser för begäran, snarare än beständiga anslutningar.

Användarlicens

En användarlicens tillåter klienter – inklusive FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go och FileMaker WebDirect – för att ansluta till FileMaker Server. Användare går att köpa i FileMaker Server Admin Console eller FileMaker Store. Läs mer om FileMaker-användarlicenser.

Nätverk – klientkrav
FileMaker ProAdvanced FileMaker Pro Advanced-klienten kräver en programvarulicens.
ESS Visa lista över drivrutiner som stöds. (EN)
Ytterligare krav
Teknik Krav
Java Numera installeras ingen Java Runtime Environment (JRE) med FileMaker Server. JRE krävs för att använda Anpassad webbpublicering och FileMaker WebDirect. Om du vill använda webbrelaterade tjänster måste du installera OpenJDK eller Oracle JRE. Läs mer (EN)
PHP FileMaker Server 18 installerar allt du behöver för att använda Anpassad webbpublicering med PHP, inklusive PHP-motorn, FileMaker API för PHP och dokumentation. Använd den senaste versionen av PHP som FileMaker har certifierat.

Windows-användare behöver PHP 7.1.19
macOS Mojave 10.14-användare behöver PHP 7.1.19
Användare med macOS High Sierra 10.13 behöver PHP 7.1.16
Admin Console FileMaker Server Admin Console nås via en webbläsare från en dator som har nätverksåtkomst till FileMaker Server 18. Webbläsare som stöds innefattar:
 • Safari 12.x
 • Internet Explorer 11.x
 • Chrome 73 minimum
 • Microsoft Edge 44
Dessa versioner är minimikraven. FileMaker Server Admin Console kan också fungera med senare webbläsarversioner som certifieras av FileMaker, Inc.
ESS-datakällor som stöds Microsoft SQL Server 2017
Microsoft SQL Server 2016
Microsoft SQL Server 2014
MySQL Community Server 5.7.21
Oracle Database 11g Release 2
Oracle Database 12c Release 1
Oracle Database 12c Release 2
IBM Db2 för i.7.3 (via Actual ESS Adapter)
IBM Db2 Version 11.1 (via Actual ESS Adapter)
PostgreSQL 9.6.12 (via Actual ESS Adapter)
Säkerhet Det finns stöd för AES-256-kryptering av vilande data då databasfilerna krypteras av FileMakers krypteringsfunktioner.

Samtliga produkter i hela FileMaker 18-plattformen har stöd för att dela, läsa från och skriva till AES-256-krypterade filer.

Stöder tredjepartsleverantörer av SSL-certifikat. Visa en lista över SSL-certifikat som stöds.
Avvecklade och borttagna tekniker

FileMaker, Inc. investerar kontinuerligt i den senaste tekniken för att förbättra FileMaker-plattformen. Därför avvecklas vissa funktioner och operativsystem och tas sedan bort i framtida versioner av FileMaker-programvaran. Visa en lista med avvecklad teknik.