Vanliga frågor och svar om FileMaker Cloud for AWS

Om du har en fråga som inte är med i listan kan du kontakta säljavdelningen.

Molnet handlar om att använda ett nätverk av fjärrservrar som finns på Internet för att lagra, hantera och behandla data i stället för en lokal server eller en persondator.

Med FileMaker Cloud for AWS for AWS kan du komma åt dina anpassade appar i molnet.

FileMaker Cloud for AWS for AWS är värd för dina anpassade appar i molnet genom Amazon Web Services (AWS). Med FileMaker Server sköter du själv värdskapet för de anpassade apparna lokalt. Jämför produkter.

Amazon Web Services (AWS) är den ledande leverantören av molntjänster. FileMaker Cloud for AWS for AWS erbjuds genom AWS Marketplace, en onlinebutik som säljer molnbaserad programvara och tjänster och som körs i AWS Cloud.

Orbitera är en an auktoriserad FileMaker-återförsäljare för FileMaker Cloud for AWS for AWS på AWS Marketplace. Orbitera hjälper företag att sälja och distribuera molnklara lösningar och tjänster.

En användare är en unik person som behöver någon form av tillgång till FileMaker-plattformen. En användare kan skapa eller använda appar för att visa, ange eller modifiera data med iPad, iPhone, Windows, Mac eller webben med hjälp av FileMaker-plattformen.

När du ska bedöma hur många användarlicenser du behöver ska du titta på hur många unika människor inom företaget som kommer att använda FileMaker-plattformen. Varje användare kan öppna FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go eller FileMaker WebDirect – som alla ansluter till FileMaker Cloud for AWS for AWS för att på ett säkert sätt dela information i realtid.

Nej, men om du vill testa produkten under en begränsad tid erbjuder AWS timpris för FileMaker Cloud for AWS for AWS. Utöver programvarukostnader kommer du behöva betala AWS för EC2, lagring, dataöverföring och andra tjänster. Priser för dessa tjänster finns hos AWS. När du har provat programvaran kan du välja det licensieringsalternativ som passar dig bäst. Du kan också välja att avbryta prenumerationen utan ytterligare kostnader.

Du behöver köpa FileMaker Cloud for AWS for AWS-programvaran och AWS-tjänster. FileMaker Cloud for AWS kan köpas direkt från AWS Marketplace eller från FileMaker, Inc. via Bring Your Own License (BYOL). AWS-tjänsterna finns tillgängliga från AWS Marketplace. Alla köp kommer från AWS Marketplace. Se mer om hur du köper.

Amazon Elastic Cloud Compute (EC2), lagring, dataöverföring och e-postmeddelanden utöver 1 000. AWS fakturerar dessa tjänster varje månad. Dataöverföring och e-postmeddelanden faktureras utifrån användning. Beräkna hur mycket Amazon EC2 du behöver för 5, 10, 25 eller 100 användare genom att gå till tekniska specifikationer för FileMaker Cloud for AWS. Priser för dessa tjänster finns hos AWS.

Beräkna hur mycket Amazon EC2 du behöver för 5, 10, 25 eller 100 användare genom att gå till tekniska specifikationer för FileMaker Cloud for AWS.

Om du köper direkt från AWS Marketplace har du möjlighet att använda FileMaker Cloud for AWS på tim- eller årsbasis. Välj mellan 5, 10, 25 och 100 användare.

Du kan köpa nya eller använda befintliga licenser för FileMaker-programvaran via Bring Your Own License (BYOL). Minimum är 5 användarlicenser. Ytterligare användare kan läggas till i steg om 1 upp till 99. Om det gäller mer än 100 användare ber vi dig att kontakta säljavdelningen. Du kan även använda programrabatter för utbildningsinstitutioner och ideella organisationer. Om du vill använda BYOL börjar du med att köpa BYOL SKU från AWS Marketplace.

Ja, följande årliga licenser är behöriga att använda FileMaker Cloud for AWS via BYOL: användarlicens, licens för samtidiga anslutningar och platslicens. Eviga volymlicenser kan konverteras till årliga licenser att använda med FileMaker Cloud for AWS. Produkter som inte får återförsäljas, endast utvecklarlicenser för och FileMaker Server-licenser utan anslutningar är inte behöriga för konvertering till BYOL.

Från och med 1 januari 2019 är endast 1 års förnyelse av alla BYOL-avtal (Bring Your Own License) tillgängligt. Inga flerårsförnyelser är tillgängliga. Avtal som löper ut efter den 1 januari 2022 kan inte konverteras till BYOL.

ASLA-kunder kan fortsätta att förnya BYOL-avtal för flera år och även konvertera till BYOL efter ovan angivna deadliner.

OBS! Kunder med en licens för samtidiga anslutningar måste sluta använda FileMaker Server 30 dagar efter att de konverterat till en FileMaker Cloud for AWS-licens. Kunder med en användarlicens kan konvertera 1 FileMaker Server-licens till FileMaker Cloud for AWS och måste sluta använda den FileMaker Server-licensen 30 dagar efter konverteringen. Kunder med platslicens kan fortsätta att använda både FileMaker Server och FileMaker Cloud for AWS i enlighet med licensavtalet.

Ja, om du köper FileMaker Cloud for AWS direkt från AWS Marketplace har du möjlighet att använda programvaran på timbasis. Observera att BYOL bara finns tillgänglig som årlig licens från FileMaker, Inc.

Några exempel på när timvis användning inkluderar att utvärdera FileMaker Cloud for AWS, visa en prototyp av en anpassad app eller demonstrera ett koncept för en kund.

Så länge din FileMaker Cloud for AWS-instans körs – även om du inte använder dina anpassade appar – faktureras du för AWS-tjänster och -programvara. Stäng av instansen genom att först stänga de anpassade apparna. Gå sedan till AWS Console, välj EC2 –> Running Instances (instanser som körs) och välj sedan den du vill avsluta. Klicka sedan på Actions (åtgärder) –> Instance State (instanstillstånd) –> Stop.

Ja, om du köper direkt från AWS Marketplace och väljer timpris faktureras du månadsvis för programvaran och AWS-tjänsterna.

Du kan betala för FileMaker Cloud for AWS-programvaran årsvis om du köper från FileMaker, Inc. eller AWS Marketplace. AWS-tjänsterna faktureras dock månadsvis.

Om du köper FileMaker Cloud for AWS direkt från AWS Marketplace och väljer timpris faktureras du månadsvis för programvaran och AWS-tjänsterna. Om du väljer en årlig prenumeration från AWS faktureras du en gång om året för programvaran och varje månad för AWS-tjänsterna. Om du väljer Bring Your Own License (BYOL) faktureras du en gång om året av FileMaker, Inc. för programvaran och varje månad för AWS-tjänsterna. Se mer om hur du köper.

FileMaker Cloud for AWS finns just nu i USA, Kanada, Europa, Japan och Australien.

FileMaker Store har stöd för följande länder: USA, Kanada, Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Nederländerna, Storbritannien, Sydafrika, Japan, Australien, Nya Zeeland, Malaysia, Thailand, Indonesien, Hongkong, Singapore och Filippinerna.

Om du har köpt FileMaker Cloud for AWS via BYOL kan du lägga till användare från Admin Console. Om du har köpt artiklar för 5, 10, 25 eller 100 användare från AWS behöver du först köpa det nya antalet användare som behövs. Om du till exempel har köpt en artikel för 5 användare och bedömer att du behöver 10 istället köper du en artikel för 10 användare. Därefter går du tillbaka till ditt ursprungliga köp via Orbitera. AWS gör återbetalningen när FileMaker, Inc har godkänt den. Skicka e-post till support@orbitera.com för returinformation.

FileMaker Cloud for AWS standardpolicyn för produktsupport för FileMaker, Inc. Besök Knowledge Base för mer information om hur du felsöker ditt problem. Återbetalningar görs inte för FileMaker Cloud for AWS. Mer information finns i policyn för produktretur och återbetalning.

Dina anpassade appar är värdbaserade på FileMaker Cloud for AWS, men du är den enda som har kontroll över dina data och åtkomst till dina anpassade appar.

Om du har köpt en BYOL-programlicens från FileMaker, Inc. kan du konvertera din FileMaker Cloud for AWS-licens till en FileMaker Server-licens. Du behöver också hämta dina loggar och anpassade appar med hjälp av FileMaker Cloud for AWS Admin Console, avsluta din instans på AWS och avsluta dina AWS-tjänster. Visa Hjälp för detaljer.

Du behöver hämta dina loggar och anpassade appar med hjälp av FileMaker Cloud for AWS Admin Console, avsluta din instans på AWS och avsluta AWS-prenumerationen. Visa Hjälp för detaljer.