Vanliga frågor och svar om FileMaker Cloud

Om du har en fråga som inte är med i listan ska du kontakta säljavdelningen.

Molnet handlar om att använda ett nätverk av fjärrservrar som finns på Internet för att lagra, hantera och behandla data i stället för en lokal server eller en persondator.

Med FileMaker Cloud kan du komma åt dina anpassade appar i molnet.

FileMaker Cloud är värd för dina anpassade appar i molnet genom Amazon Web Services (AWS). Med FileMaker Server finns dina anpassade appar lokalt. Jämför produkter.

Amazon Web Services (AWS) är den ledande leverantören av molntjänster. FileMaker Cloud erbjuds genom AWS Marketplace, en onlinebutik som säljer molnbaserad programvara och tjänster och som körs i AWS Cloud.

Orbitera är en an auktoriserad FileMaker-återförsäljare för FileMaker Cloud på AWS Marketplace. Orbitera hjälper företag att sälja och distribuera molnklara lösningar och tjänster.

En användare är en unik person som skapar eller använder appar för att visa, ange eller ändra data med iPad, iPhone, Windows, Mac eller webben via FileMaker-plattformen.

När du ska bedöma hur många FileMaker-Användaranslutningar du behöver ska du titta på hur många som kommer att använda FileMaker-plattformen. Varje användare kan öppna FileMaker Pro, FileMaker Go eller FileMaker WebDirect – som alla ansluter till FileMaker Cloud för att på ett säkert sätt dela information i realtid.

Ja, du kan prova FileMaker Cloud utan kostnad i 15 dagar. Du måste välja timpris för provversionen. Programvaran är gratis men tänk på att du kommer att behöva betala AWS för EC2, lagring, dataöverföring och andra tjänster. Priser för dessa tjänster finns hos AWS. Du måste avbryta prenumerationen innan de 15 dagarna är över för att undvika att ytterligare kostnader tillkommer. Om du inte avbryter efter 15 dagar faktureras du för programvaran timvis av AWS. Läs mer.

Du behöver köpa FileMaker Cloud-programvaran och AWS-tjänster. FileMaker Cloud kan köpas direkt från AWS Marketplace eller från FileMaker, Inc. via Bring Your Own License (BYOL). AWS-tjänsterna finns tillgängliga från AWS Marketplace. Alla köp kommer från AWS Marketplace. Se mer om hur du köper.

Amazon Elastic Cloud Compute (EC2), lagring, dataöverföring och e-postmeddelanden utöver 1 000. AWS fakturerar dessa tjänster varje månad. Dataöverföring och e-postmeddelanden faktureras utifrån användning. Beräkna hur mycket Amazon EC2 du behöver för 5, 10, 25 eller 100 användare genom att gå till tekniska specifikationer för FileMaker Cloud. Priser för dessa tjänster finns hos AWS.

Beräkna hur mycket Amazon EC2 du behöver för 5, 10, 25 eller 100 användare genom att gå till tekniska specifikationer för FileMaker Cloud.

Om du köper direkt från AWS Marketplace har du möjlighet att använda FileMaker Cloud på tim- eller årsbasis. Välj mellan 5, 10, 25 och 100 Användaranslutningar.

Du kan köpa nya eller använda befintliga årliga licenser för FileMaker-programvaran via Bring Your Own License (BYOL). Användaranslutningar finns tillgängliga i nivåer om 5 (upp till 50 anslutningar) med alternativ för 75 och 100 Användaranslutningar. Om du behöver fler än 100 användare kontaktar du säljavdelningen. Du kan även använda programrabatter för utbildningsinstitutioner och ideella organisationer. Om du vill använda BYOL börjar du med att köpa BYOL SKU från AWS Marketplace

Ja, följande licensieringsprogram kan använda FileMaker Cloud via BYOL: FileMaker-licensiering för team (FLT), Årlig fleranvändarlicens med samtidiga anslutningar (AVLA) och Årlig företagslicens (ASLA). Eviga volymlicenser kan konverteras till årliga licenser att använda med FileMaker Cloud. Produkter som inte får återförsäljas, utvecklarlicenser för FileMaker Server och FileMaker Server-licenser utan anslutningar är inte behöriga för konvertering till BYOL. OBS! FLT- och AVLA-kunder måste sluta använda FileMaker Server 30 dagar efter konvertering till en FileMaker Cloud-licens. ASLA-kunder kan fortsätta att använda både FileMaker Server och FileMaker Cloud i enlighet med licensavtalet.

Ja, om du köper FileMaker Cloud direkt från AWS Marketplace har du möjlighet att använda programvaran på timbasis. Observera att BYOL bara finns tillgänglig som årlig licens från FileMaker, Inc.

Några exempel på när timvis användning är bra är bland annat för att utvärdera FileMaker Cloud när provperioden är över, visa en prototyp av en anpassad app eller demonstrera ett koncept för en kund.

Så länge din FileMaker Cloud-instans körs – även om du inte använder dina anpassade appar – faktureras du för AWS-tjänster och -programvara. Stäng av instansen genom att först stänga de anpassade apparna. Gå sedan till AWS Console, välj EC2 –> Running Instances (instanser som körs) och välj sedan den du vill avsluta. Klicka sedan på Actions (åtgärder) –> Instance State (instanstillstånd) –> Stop.

Ja, om du köper direkt från AWS Marketplace och väljer timpris faktureras du månadsvis för programvaran och AWS-tjänsterna.

Du kan betala för FileMaker Cloud-programvaran årsvis om du köper från FileMaker, Inc. eller AWS Marketplace. AWS-tjänsterna faktureras dock månadsvis.

Om du köper FileMaker Cloud direkt från AWS Marketplace och väljer timpris faktureras du månadsvis för programvaran och AWS-tjänsterna. Om du väljer en årlig prenumeration från AWS faktureras du en gång om året för programvaran och varje månad för AWS-tjänsterna. Om du väljer Bring Your Own License (BYOL) faktureras du en gång om året av FileMaker, Inc. för programvaran och varje månad för AWS-tjänsterna. Se mer om hur du köper.

FileMaker Cloud finns just nu i USA, Kanada, Europa, Japan och Australien.

FileMaker Store har stöd för följande länder: USA, Kanada, Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Nederländerna, Storbritannien, Sydafrika, Japan, Australien, Nya Zeeland, Malaysia, Thailand, Indonesien, Hongkong, Singapore och Filippinerna.

Om du har köpt FileMaker Cloud via BYOL kan du lägga till Användaranslutningar från Admin Console. Om du har köpt artiklar för 5, 10, 25 eller 100 användare från AWS behöver du först köpa det nya antalet Användaranslutningar som behövs. Om du till exempel har köpt en artikel för 5 användare och bedömt att du behöver 10 köper du en artikel för 10 användare. Därefter går du tillbaka till ditt ursprungliga köp via Orbitera. AWS gör återbetalningen när FileMaker, Inc har godkänt den. Skicka e-post till support@orbitera.com för returinformation.

FileMaker Cloud följer standardpolicyn för produktsupport för FileMaker, Inc. Besök Knowledge Base för mer information om hur du felsöker ditt problem. Återbetalningar görs inte för FileMaker Cloud. Mer information finns i policyn för produktretur och återbetalning.

Dina anpassade appar är värdbaserade på FileMaker Cloud, men du är den enda som har kontroll över dina data och åtkomst till dina anpassade appar.

Om du har köpt en BYOL-programlicens från FileMaker, Inc. kan du konvertera din FileMaker Cloud-licens till en FileMaker Server-licens. Du behöver också hämta dina loggar och anpassade appar med hjälp av FileMaker Cloud Admin Console, avsluta din instans på AWS och avsluta dina AWS-tjänster. Besök Hjälp för detaljer.

Du behöver hämta dina loggar och anpassade appar med hjälp av FileMaker Cloud Admin Console, avsluta din instans på AWS och avsluta AWS-prenumerationen. Visa Hjälp för detaljer.