FileMaker Cloud Vanliga frågor och svar

Om du har en fråga som inte är med i listan ska du kontakta säljavdelningen.

FileMaker Cloud är den nya molntjänsten direkt från Claris.

FileMaker Cloud använder infrastrukturen Amazon Web Services.

FileMaker Customer Console är en webbaserad applikation för att hantera FileMaker-ID-konton, -grupper, -värdar, -inställningar och -prenumerationer.

FileMaker-ID är ett integrerat inloggningssystem för att autentisera användare av Claris produkter och tjänster. FileMaker-ID bidrar även till att samla dina prenumerationer och skyddar mot misstänkta inloggningsförsök. Varje användare måste ha ett unikt FileMaker-ID-konto och måste vara unikt licensierad – man kan inte dela FileMaker-ID-konton. Jeder Benutzer muss über ein eindeutiges FileMaker-ID Konto verfügen und muss selbst lizenziert sein – FileMaker-ID Konten können nicht gemeinsam genutzt werden. Det är tillgängligt på följande språk: internationell engelska, franska, italienska, tyska, svenska, japanska, nederländska, spanska, förenklad kinesiska, koreanska och portugisiska (Brasilien).

FileMaker Cloud for AWS var den första generationens molntjänsten som erbjöds via Amazon Web Services (AWS) Marketplace. FileMaker Cloud är den senaste plattformen som tjänst (PaaS) som erbjuds av Claris. Avvecklingen av FileMaker Cloud for AWS meddelades i oktober 2018.

Visa meddelande om avveckling

Du kan köpa FileMaker Cloud via FileMaker Store, din regionala säljrepresentant eller via en FileMaker Business Alliance-partner.

FileMaker Cloud säljs i alla länder som finns tillgängliga via FileMaker Store, förutom Japan och Kina.

FileMaker Cloud Admin Console: internationell engelska, franska, italienska, tyska, japanska och spanska

FileMaker Customer Console: internationell engelska, franska, italienska, tyska, svenska, japanska, nederländska, spanska, förenklad kinesiska, koreanska och portugisiska (Brasilien)

FileMaker Cloud kostar 338 SEK per användare och månad. Prenumerationer debiteras årsvis. Priset omfattar prenumerationskostnader för hela plattformen samt standardtjänster. Omfattar även ett års dygnet runt-support på engelska med en särskild customer success agent. Är ni fler än 99 användare, kontakta din regionala säljrepresentant. Rabatter är tillgängliga för utbildningsorganisationer och ideella organisationer.

När du ska bedöma hur många användarprenumerationer du behöver ska du titta på hur många unika människor inom företaget som kommer att använda FileMaker-plattformen. Varje användare kan öppna FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go eller FileMaker WebDirect – som alla ansluter till FileMaker Cloud för att på ett säkert sätt dela information i realtid.

En användare är en unik person som behöver någon form av tillgång till FileMaker-plattformen. En användare kan skapa eller använda appar för att visa, ange eller modifiera data med iPad, iPhone, Windows, Mac eller webben med hjälp av FileMaker-plattformen.

Kontakta dina regionala säljrepresentant om du vill utvärdera FileMaker Cloud före köp.

Nej. Eftersom FileMaker Cloud köps direkt från Claris behövs inte längre BYOL. Kontakta säljavdelningen om du vill flytta din licens från FileMaker Cloud for AWS till FileMaker Cloud.

FileMaker datalagring är en tjänst som erbjuder molnbaserad lagring för databaser, externt lagrade containerfältsdata och säkerhetskopior.

I FileMaker Cloud ingår 6 GB FileMaker datalagring per licensierad användare och år. I en minsta driftsättning om 5 användare ingår totalt 30 GB FileMaker datalagring per år. Ytterligare FileMaker datalagring kan köpas via FileMaker Customer Console och FileMaker Store.

FileMaker Data API är ett API (application programming interface) som gör att du kan arbeta med data från delade filer.

Open Data Protocol (OData) är ett REST-baserat protokoll för att skicka frågor mot och uppdatera data som bygger på standardiserade tekniker som HTTP, Atom/XML och JSON.

2 GB per användare och månad utgående dataöverföring för FileMaker Data API och OData. Överföring av utgående data med FileMaker Data Web Connector för Tableau räknas också in i denna mängd. Ytterligare dataöverföringsmängder är tillgängliga via FileMaker Customer Console och FileMaker Store.

Nej.

Instanstypen avgörs av hur många användare din prenumeration gäller för. Om du till exempel har en prenumeration med 5 användare omfattar instansen 2 CPU och 4 GB RAM. Om du utökar prenumerationen till 10 användare omfattar instansen 2 CPU och 8 GB RAM. Du kan även välja att köpa till ytterligare processorkraft utan att öka antalet användare. Se de tekniska specifikationerna för FileMaker Cloud för att få mer information om olika instanstyper.

Endast FileMaker 18-klienter är kompatibla med FileMaker Cloud 2.18. Detta omfattar:

FileMaker Pro 18.0.3 Advanced
FileMaker Go 18.0.3
App som skapats med iOS App SDK 18.0.3
FileMaker WebDirect är en komponent i FileMaker Cloud så du kan endast använda den version som är tillgänglig i din FileMaker Cloud-instans.

Nej.

FileMaker Cloud är en helt ny och annorlunda licensieringsmodell. Den licensieras separat från FileMaker Server. Med FileMaker Cloud får du både plattformens programvara och infrastrukturens maskinvara i en och samma molnserverinstans med fullständigt stöd. Om du övergår till FileMaker Cloud behöver du inte behålla befintliga AVLA- eller ASLA-licenser.

Du måste både köpa användarlicenser för FileMaker Server och användarprenumerationer för FileMaker Cloud.

Den mesta informationen du behöver hittar du i Guide för att komma igång. Ytterligare information hittar du i faktabladet om FileMaker Cloud-migrering.

Eventuellt är du berättigad till rabatt om du köpt FileMaker Cloud for AWS via BYOL (Bring Your Own License). Kontakta säljavdelningen och fråga om att överföra din licens till FileMaker Cloud.

Om du inte förnyar prenumerationen slutar din FileMaker Cloud-instans att fungera när FileMaker Cloud-prenumerationen löper ut. Det finns ingen respitperiod. Från det att din prenumeration löpt ut eller avslutats har du 45 dagar på dig att hämta dina data från FileMaker Cloud.

FileMaker Cloud följer standardpolicyn om produktsupport för Claris International Inc. Inga återbetalningar görs för FileMaker Cloud. Mer information finns i policyn för produktretur och återbetalning.

Dina anpassade appar driftas på FileMaker Cloud, men du är den enda som har tillgång till dina data och åtkomst till dina anpassade appar.