Produkter som stöds

Berättigande produkter

Följande FileMaker-produkter berättigar till standardsupport.

 • FileMaker Pro 18 Advanced
 • FileMaker Go 18
 • FileMaker Server 18
 • FileMaker Cloud for AWS 1.18
 • FileMaker Pro 17 Advanced
 • FileMaker Go 17
 • FileMaker Server 17
 • FileMaker Cloud 1.17
 • FileMaker Pro 16
 • FileMaker Pro 16 Advanced
 • FileMaker Go 16
 • FileMaker Server 16
 • FileMaker Cloud 1.16

Ej berättigande produkter

Den här listan motsvarar en del av de produkter som inte stöds av FileMaker, Inc. Det är inte avsett att vara en heltäckande lista över produkter som inte stöds. Information om produkter som inte stöds kan hittas i FileMaker Knowledge Base eller FileMaker Community.

 • FileMaker Pro 15
 • FileMaker Pro 15 Advanced
 • FileMaker Go 15
 • FileMaker Server 15
 • FileMaker Cloud 15

 • FileMaker Pro 14
 • FileMaker Pro 14 Advanced
 • FileMaker Go 14
 • FileMaker Server 14

 • FileMaker Pro 13
 • FileMaker Pro 13 Advanced
 • FileMaker Go 13
 • FileMaker Server 13

 • FileMaker Pro 12
 • FileMaker Pro 12 Advanced
 • FileMaker Go 12
 • FileMaker Server 12
 • FileMaker Server 12 Advanced
 • FileMaker Pro 11
 • FileMaker Pro 11 Advanced
 • FileMaker Go 11, 1.x
 • FileMaker Server 11
 • FileMaker Server 11 Advanced

 • FileMaker Pro 10
 • FileMaker Pro 10 Advanced
 • FileMaker Server 10
 • FileMaker Server 10 Advanced

 • FileMaker Pro 9 och tidigare
 • FileMaker Pro 9 Advanced och tidigare
 • FileMaker Server 9 och tidigare
 • FileMaker Server 9 Advanced och tidigare

 • Bento – alla versioner
 • FileMaker Mobile – alla versioner
 • Kampanjpaket
 • Gör det själv-guider
 • Tredje parts produkter och plugin-program